Eesti Rahvusraamatukogu rekonstrueerimine

Eesti Rahvusraamatukogu 5.0 visioon

Uues majas on oodata märkimisväärseid muudatusi. Võib ju küsida, et kui vorm ehk maja ise on muinsuskaitse all ja sisu olemuslikult alalhoidlik ehk säilitamisele suunatud, siis mis muudatustest siin rääkida saab. Siiski päris mitmest. 

Esiteks seavad uues majas end sisse Rahvusarhiivi Tallinnas hajali olevad üksused oma kogude ja teenustega. See muudab kõikvõimaliku uurimistöö ja infokasutuse hoopis mugavamaks. On kindel, et nii praegused kui ka päris uued haridustegevused muutuvad paremates tingimustes veel olulisemaks. Raamatukogu kui hariduskeskuse roll suureneb märgatavalt, seda nii pakutavate koolituste, iseseisva teadustöö tegemise kui ka laiemalt elukestva õppe võimaluste osas.

Teiseks uuenevad senised üksused (humanitaar-, sotsiaal- ja muusikaraamatukogu) nõnda, et neil korrustel tekib rohkem võimalusi mitmesuguste sündmuste korraldamiseks, erilaadsete töötubade läbiviimiseks ning ka niisama mõnusas keskkonnas ajaveetmiseks. Vaikus jääb alles, kuid mitte kõikjal; suhelda saab rohkem.

Kogu raamatukogu kasvamine – mitte niivõrd kultuurikeskuseks sõna vananenud mõttes, vaid kultuurikeskkonnaks sõna kõige loomingulisemas mõttes – on kindlasti üks peaeesmärke. Seda võiks märgata juba kohe sisenedes, sest just maja avarast aatriumist kujuneb üllatusrohke sisetänav ja ürituskorralduse süda, kust pääseb nii täiesti uut tüüpi kohvikutesse kui ka näiteks ööpäev läbi lahti olevasse iseteeninduslikku raamatukokku. Elu uues majas ei peaks katkema enam hetkekski.

Kui rahvusraamatukogu hoone möödunud sajandil avati, jäi paljudele mulje, et see on paik ainult valitutele ja lihtne inimene sinna küll ei pääse. Nõnda pole see juba aastaid, ent vanad eelarvamused on visad kaduma. Uuenenud maja tahab olla kõigile avatud ja sellest ka teada anda. Ajaveetmine raamatukogus peaks olema põnevam ja loomulikum kui kaubakeskuses hängimine. Soe, valge ja huvitav paik külmal aastaajal, mõnusalt jahe ja ikka huvitav soojal suvel.

Välisvaadete visuaalid: Sirkel & Mall
Sisevaadete visuaalid: VLS Interior Architecture