Rahvusraamatukogu otsinguportaal

Lai valik eesti- ja võõrkeelset infot Rahvusraamatukogu pakutavates andmebaasides.

DIGAR – arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid. Sisaldab  raamatuid, ajakirju (kuni 2016. aastani), kaarte, noote, plakateid, postkaarte ja muud pildimaterjali, audioraamatuid ja muusikafaile.
Digari Eesti artiklid –  kõik läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud ajalehed  alates 1821.aastast. Ajakirjad ja muud perioodilised väljaanded (aastaraamatud jne.) alates 2017. aastast.

E-kataloog ESTEREesti raamatukogude ühiskataloog, mis sisaldab infot raamatukogudes leiduvate raamatute, ajakirjade, ajalehtede, nootide, helisalvestiste, videote, e-raamatute, üliõpilastööde jms kohta

Eesti artiklite andmebaas ISE – Eestis ilmuvate ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas. Alates 1.01.2017 täiendatakse andmebaasi valikuliselt.
Uuemaid artikleid otsi DIGARi Eesti artiklite portaalist

Eesti rahvusbibliograafia – registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked.

Eesti veebiarhiiv – säilitab Eesti kultuuripärandi seisukohalt olulisi veebisaite.

Raamatukogusõnastik - Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas heakskiidetud terminid raamatukogunduse, infoteaduse, bibliograafia, raamatuteaduse, infotehnoloogia, kartograafia jm raamatukogunduse sidusaladelt. Vasted on esitatud inglise, saksa, soome, prantsuse ja vene keeles.

Rahvusraamatukogu otsinguportaal

Otsinguportaalist saab otsida ühe otsinguga järgmistest andmekogudest:

DIGARi Eesti artiklid

Digitaalarhiiv DIGAR

E-kataloog ESTER

Eesti artiklite andmebaas ISE

Eesti õigusbibliograafia

Reprod

Vabariigi Presidendi Bibliograafia

Võõrkeelsed e-raamatud

Võõrkeelsed e-ajakirjad

Võõrkeelsed litsentsiandmebaasid

 

Otsinguportaali saavad kasutada kõik soovijad ilma sisse logimata, kuid sellisel juhul on kättesaadavad ainult vabalt kasutatavad andmekogud.

Registreeritud raamatukogu kasutajad saavad portaali kaudu lugeda täistekste ka kaugkasutajatena ilma raamatukokku tulemata.

Kõiki andmebaase on võimalik kasutada ja täistekstideni jõuda raamatukogus kohapeal.

Otsingu tulemused sõltuvad sellest, millises keeles otsing tehakse (inglise, vene, eesti jne.)

Enim kasutatavad võõrkeelsed andmekogud

BECK Premium Online - Õigusalane saksakeelne täistekstandmebaas, sisaldab seadusi, kommentaare, käsiraamatuid, ajakirju.

EBSCOHost - universaalse temaatikaga artiklite täistekstandmebaas.

Emerald Management - artiklite täistekstid juhtimisalastest ajakirjadest.

Hein Online -artiklite täistekstid õigusalastest ajakirjadest.

MediciTV  - klassikalise muusika, ooperi- ja tantsuvideote kataloog veebis, sisaldab üle 3000 video.

Oxford Art Online - artiklite täistekstid kunstiandmebaasist.

Oxford Journals Online - lai valik täistekste teadusajakirjadest.

Pressreader - ajalehtede ja ajakirjade andmebaas (üle 800 digiteeritud väljaande 80-lt maalt 40-s keeles). Väljaandeid saab tagasiulatuvalt lugeda 60 päeva.

ProQuest Ebook Central - teaduskirjandus eri keeltes paljudelt erialadelt.
E-raamatute platvormi Ebook Central'i kasutamine (inglisekeelsed videod)

ProQuest Research Library - universaalse temaatikaga artiklite täistekstandmebaas.

Litsentsiandmebaaside kasutamise üldised tingimused:
Vastavalt andmebaasi litsentsilepingutele on andmebaaside kasutustingimused erinevad. Kasutustingimused ja erijuhud on kirjas iga andmebaasi kirjes. Otsitulemust saab vastavalt andmebaaside võimalustele salvestada, printida ja endale meilile saata.

Kaugkasutus

Rahvusraamatukogu kaudu avatud andmebaasidele, ajakirjadele ja e-raamatutele on juurdepääs väljaspool raamatukogu arvutivõrku ainult raamatukogu registreeritud lugejatele oma kasutajatunnustega, ID-kaardi või mobiil-IDga.

Rahvusraamatukogu lugejaks saab registreeruda ka veebis. Lugejaks registreerimine.

Registreerimata ja online kasutajad saavad teha küll otsinguid, aga ei saa väljaspool raamatukogu arvutivõrku ligi nendes andmekogudes leiduvatele täistekstidele.

Küsimuste korral saab abi otsinguportaali veebivestlusest või aadressil otsiportaal@nlib.ee

Uued andmebaasid

Research Monitor - võrdlev andmebaas, mis pakub aruandeid 80 riigi tööstuste kohta ja igapäevaseid artikleid ning arvamuslugusid erinevatelt ekspertidelt. Globaalse ulatusega andmebaas pakub võrdselt sügavat uurimust iga maa kohta.

MediciTV - klassikalise muusika, ooperi- ja tantsuvideote kataloog veebis, sisaldades enam kui 3000 muusikalist videot, mis on filmitud 1942. aastast tänapäevani, 1700 kontserti, dokumentaalfilmi ja online loengut ning 100 live-ülekannet aastas tähtsamatelt muusikafestivalidelt ja kontserdisaalidest. 

Andmebaaside katsetused

Siin tutvustame andmebaase, mis on testkasutuses.

Hetkel andmebaase testimisel ei ole.