Eesti rahvusbibliograafia | Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti rahvusbibliograafia

Eesti rahvusbibliograafia annab terviklikuima ülevaate Eestis avaldatud väljaannetest läbi aegade.

Rahvusbibliograafia sisaldab teavet raamatute, ajakirjade, ajalehtede, jätkväljaannete, kartograafiateavikute, heli- ja videosalvestiste, noodiväljaannete, piltteavikute ning multimeediaväljaannete kohta, mis on ilmunud Eestis mistahes keeles, väljaspool Eestit eesti keeles ning väljaspool Eestit võõrkeeles, kui väljaande käsitlusaineks on Eesti või eestlased (ehk Estonica).

Rahvusbibliograafia valiku ja registreerimise põhimõtted on täpsemalt kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused.

Rahvusbibliograafia on avaldatud: 

Eestis tegeleb rahvusbibliograafia koostamise ja pidamisega Eesti Rahvusraamatukogu. Rahvusraamatukogu kohustus rahvusbiliograafiat pidada ja väljaanded registreerida tuleneb Säilituseksemplari seadusest (varem Sundeksemplari seadus) ja Eesti Rahvusraamatukogu seadusest.

Uued eesti raamatud

Väljaanne Uued Eesti Raamatud koondab andmeid ühe kalendrikuu jooksul Rahvusraamatukokku saabunud ja rahvusbibliograafias registreeritud raamatute kohta. Nimestikku uuendatakse iga nädala alguses. Nimestikuga on võimalik taagsiulatuvalt tutvuda kuni 1999. aastani välja.

Nimestikus on raamatud jaotatud temaatiliselt vastavalt kirjeisse lisatud UDK liigiindeksi järgi. UDK numbreid ja neile vastavaid nimetusi vt. UDK liigitustabelist.

Lisainfo:
Anne-Ly Utsar
RR kogude arenduse osakond 
tel. 6307 354
E-post: Anne-Ly.Utsar@nlib.ee

Uued väljaanded ERBis

Uued kirjed ERBis on nimestik väljaannetest, mis on viimase nädala jooksul rahvusbibliograafias registreeritud. 

Kui nimestik Uued Eesti Raamatud sisaldab andmeid üksnes raamatute kohta, siis Uued kirjed ERBis on nimestik, mis sisaldab andmeid kõikide rahvusbibliograafias registreeritavate teavikulaadide kohta raamatutest palakatiteni.

Nimestikku uuendatakse kord nädalas esmaspäeva öösel. Varasematest nimestikest arhiivi ei teki.

Lisainfo:
Anne-Ly Utsar
RR kogude arenduse osakond 
tel. 6307 354 
E-post: Anne-Ly.Utsar@nlib.ee 

 

Uued säilituseksemplarid RRis

Uued säilituseksemplarid on nimestik, mis annab ülevaate ühe nädala jooksul Rahvusraamatukokku jõudnud ja arvele võetud säilituseksemplaridest.

Nimestikku uuendatakse iga nädala alguses.

Ilmumist ootavad väljaanded

Rahvusbibliograafia ühe osana käsitletakse ka infot peatselt ilmuvama hakkavate väljaannete kohta, ehk nö eelkirjed.

Info ilmuma hakkavate väljaannete kohta jõuab Rahvusraamatukokku, kui kirjastus taotleb oma väljaandele Kirjastajaportaali kaudu standardnumbrit:

Standardnumbri taotlemise käigus esitab kirjastus esialgsed väljaannet kirjeldavad andmed, mille alusel moodustub automaatselt eelkirje. Eelkirjed avaldatakse e-kataloogis ESTER.

Kui väljaanne on faktiliselt ilmunud ja Rahvusraamatukokku saabunud, koostatakse sellele põhjalik, rahvusvahelistele reeglitele vastav kirjeldus ning väljaanne registreeritakse Eesti rahvusbibliograafias

Eesti trükitoodangu statistika

Tulenevalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusest, kogub Rahvusraamatukogu Eestis ilmunud raamatute ja perioodiliste väljaannete kohta statistilisi andmeid nagu: nimetuste arv aastas ning trükiarv.

Lisainfo:
* Raamatustatistika: tel. 630 7372 - Tiina Soopa
* Perioodika statistika: tel. 630 7376 - Piret Räpp

Trükitoodangu statistika kohta saab andmeid:

 

Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasi (ERB) statistika

Lisaks ametlikule riiklikule trükitoodangu statistikale pakub ka Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas (ERB) arvulist ülevaadet andmebaasi sisust. See tähendab, et kaasatud on kõik väljaanded, mis on rahvusbibliograafias registreeritud - need, mis on ilmunud Eestis mistahes keeles või välismaal eesti keeles, aga ka need, mis on ilmunud välismaal võõrkeeles, kui nende käsitlusaineks on Eesti või eestlased. 

ERB statistikas on andmed esitatud järgmiste näitajate kohta:

* üldine andmebaasi statistika
* teemad – kirjed on jaotatud teemadesse universaalse kümnendliigituse (UDK) alusel;
* ilmumisaastad;
* riigid;
* keeled – arvestuse aluseks on kirjesse märgitud väljaande põhikeel või rööpväljaannete puhul rööpkeeled või filmi põhikeel ja subtiitrite keeled;
* tõlked eesti keelest – arvestuse aluseks on väljaande põhikeele ja originaalkeele (eesti) kombinatsioon
* tõlked eesti keelde – arvestuse aluseks on väljaande põhikeele (eesti) ja originaalkeele kombinatsioon 
* ilmumiskohad
* kirjastused
* trükikojad

NB! Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu statistikaga.

Lisainfo ja päringud:
Tel.: 630 7100
E-post: erb@nlib.ee