Pisitrükised

Pisitrükiste all mõistetakse mahult või sisult väikesi või ajutise tähtsusega info- ja reklaamväljaandeid.

Rahvusraamatukogus on sellisteks kas andmekandjal või arvutivõrgu vahendusel tarbetrükised: kalendrid, müüri- ja laululehed, toodete kasutusjuhendid; reklaamtrükised: asutuste/organisatsioonide reklaam- ja kliendilehed, toote- ja ravimikataloogid, kaubapakkumisnimestikud; infotrükised: sõiduplaanid, telefoniraamatud, asutusi/organisatsioone tutvustavad väljaanded; üksikute erialade ja ainekursuste õppeprogrammid ning õppeplaanid, mis käsitlevad lühemat perioodi kui 1 aasta; teatri-, kontserdi-, spordi- ja teiste kultuuriürituste kavad ning programmid; ristsõnaväljaanded; valimiste materjalid (v.a. valimisliitude programmid), kirjastuste plaanid (v.a. aastaplaanid), asutuste/organisatsioonide aruanded, mis käsitlevad nende tegevust lühemal perioodil kui 1 aasta.

Rahvusraamatukogu komplekteerib üksnes rahvusteavikutena käsitletavaid pisitrükiseid. Säilituseksemplarid kuuluvad pisitrükiste arhiivkogusse, mille suurus on üle 250 000 eksemplari ja kus säilitatakse alates 1831. aastast ilmunud võõrkeelseid ja alates 1861. aastat ilmunud eestikeelseid pisitrükiseid. Varasemaid väljaandeid säilitatakse harulduste kogus. Arhiivkogus säilitatakse ka tehnikakirjanduse erilaadide kogu, mis sisaldab üle 45 000 eksemplari nõukogude perioodil trükitud tootekatalooge, hinnakirju, norme, standardeid ja tehnilisi tingimusi.

Arhiivkogusse kuuluvad pisitrükised ja tehnikakirjanduse erilaadid on kirjeldatud temaatiliste rühmadena E-kataloogis ESTER ning neid saab kasutada ainult harulduste ja arhiivkogu lugemissaalis. Pisitrükiste digitaalkoopiad, võrguväljaanded ja trükifailid on leitavad ka DIGARi otsingu kaudu. Lisaks leidub muusika- ja kunsti teemalisi pisitrükiseid ka vastavates lugemissaalides.