Personaalne nõustamine

Kui Sulle interneti otsingumootorist ei piisa või tunned, et ei suuda meeletus infohulgas orienteeruda, siis soovitame Rahvusraamatukogu personaalset nõustamist. 

Meie infospetsialistid juhendavad, kuidas leida vajalikku infot. 

Personaalne nõustamine on mõeldud tudengitele, õpetajatele, teadlastele, spetsialistidele ja kõigile teistele, kes soovivad professionaalset abi erialase info otsimisel. 

Teenusest on kasu, kui soovid:

  • saada abi uurimistöö tegemisel, 

  • leida teemakohaseid artikleid, raamatuid, veebiallikaid, 

  • õppida kasutama andmebaase, 

  • teada rohkem raamatukogu teenustest. 

Teenus on tasuta. 

Registreerimisvorm