XVI Oskuskeelepäev | Eesti Rahvusraamatukogu

XVI Oskuskeelepäev

Mõõdetav ja mõõtmatu terminoloogias

Traditsioonilisel oskuskeelepäeval on seekord põnevaid ettekandeid reaalainete vallast, eriti mõõtmisega seotud terminitest: statistika, IT-viipekeel, metroloogia ja ilmateadus. Humanitaaria vallast tuleb juttu teatriterminitest ja tänapäevafolkloorist.
Kõiki teemasid seob üleeuroopaline terminibaas FedTerm, mille tutvustus on kavas. 
Veebiseminar on tasuta!

Regstreerimine oskuskeelepäevale 17. oktoobrini: https://forms.office.com/r/3QqzXJYjdg  
Otseülekanne: Sli.do keskkonnas
Lisainformatsioon ja küsimused: Kai Välbe; Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskus kai.valbe@nlib.ee; Tel:+ 372 6307 121 

KAVA:

11.00 TERVITUSSÕNAD 
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor 

SISSEJUHATUS 
Kalju Tammaru, moderaator, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees 

11.15 Eesti statistikakeele areng ja selle nähtavad ja peidetud verstapostid 
Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikool 

11.45  EuroTermBanki terminihaldustarkvara esitlus 
Kelly Lilles, Eesti Keele Instituudi projektijuht  
Mari Vaus, Eesti Keele Instituudi vanemterminoloog 

12.10 Terminitööst sõnakogu Metroloogia koostamisel  
Rein Laaneots, TTÜ emeriitprofessor, tehnikateaduste doktor 

12.35 Sõnad, sõnad, sõnad. Tänapäevafolkloori terminid teiste mõistete keskel 
Mare Kalda, Eesti Kirjandusmuuseum 

13.00-13.30 Vaheaeg 

13.30 25 000 ilmaterminit – palju võimalusi, veel rohkem väljakutseid 
Mait Sepp, Loodusuurijate Selts 

13.55 Köögikeelest eesti viipekeeleks! Eesti viipekeelne IT-terminoloogia 
Jari Pärgma, Eesti Viipekeele Selts

14.20 Ajakajalisus teatriterminoloogias – võimatuse võimalustest 
Tiia Sippol, Eesti Teatri Agentuur 

14.45-15.00 OSKUSKEELEPÄEVA KOKKUVÕTE 

Korraldaja: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing  
Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium. Vt „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027“