Oskuskeelepäev

Oskuskeelepäevi korraldatakse 2006. aastast. Esimesega neist tähistati ERÜ terminoloogiatoimkonna 35. tegutsemisaastat. Sealt sai alguse tava korraldada oskuskeelepäeva iga aasta sügisel. Aasta-aastalt on seminarid populaarsust kogunud – osavõtjaid alati pea sadakond, vahel rohkemgi.
 

XIII oskuskeelepäev toimus 9. oktoobril kell 11.00 - 15.00 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis.

Lisainformatsioon ja küsimused: piret.pargma@nlib.ee 

 

KAVA

11.00 Registreerimine

11.30 Tervitussõnad

Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

11.40 Sissejuhatus

Kalju Tammaru, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees

11.50 „EKILEXi arenduse hetkeseis“

Arvi Tavast, Qlaara Labsi asutaja

12.20  “Õpperobootika (oskussõnavara) roll algklassiõpilaste funktsionaalse lugemisoskuse kujundamisel“

Janika Leoste, Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse analüütik, haridusteaduste instituudi doktorant

12.50 „Tehistõelisus läbi kuvaprillide“

Madis Vasser, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi doktorant ja Eesti VR kogukonna eestvedaja

13.20 Kohvipaus

13.50 „Keelekasutus kübermaailmas“

Sten Mäses, TTÜ õppejõud ja nooremteadur

14.15 “Kuidas õpetada igale arstile 25 võõrkeelt? Projektist “eTranslation TermBank““

Kelly Lilles, projektijuht ja Mari Vaus, terminoloog

14.45 Kokkuvõte

Päeva juht Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru.

Korraldaja: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium "Eestikeelse terminoloogia programmi (2013–2017)" kaudu.