Näituste korraldamine | Eesti Rahvusraamatukogu

Näituste korraldamine

Ootame oma galeriidesse näituseid, mis on seotud kirjakultuuriga laiemalt, sh raamatu kujundus, tüpograafia, illustratsioonid, trükised, plakatid. Väga oodatud on ka originaalkunst, isikunäitused ja rahvaste kultuure tutvustavad näitused. Oleme avatud koostööks nii Eesti kui ka välisesindustega tutvustamaks Eesti ja maailmakultuuri laiemalt. Näituse korraldamiseks lae all ja täida näitusetaotlus. Seejärel saada digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressile expo@nlib.ee.Peanäitusesaal

Peanäitusesaal jääb Eesti Rahvusraamatukogu peasissepääsust paremale. Saal on sisekujunduselt raamatukogu kauneim dolomiitseintega näituseruum, mis on varustatud kahe sepisväravaga (Taivo Linna „Linnuparv”, 1992–1993) ning oli juba algselt Rahvusraamatukokku näitusesaaliks planeeritud. Näitusesaali toetab keskne neljatahuline piilar. Galerii seinapind on jagatud kuueks petiknišiks, mis võimaldab ekspositsiooni liigendada. Galerii on valgustatud üld- ja punktvalgustusega. Peanäitusesaal ja fuajeegalerii on lähedase asukoha tõttu kasutatavad ka ühtse näitusepinnana.

Tutvu peanäitusesaali galeriiplaaniga.

Tutvu peanäitusesaali ja fuajeegalerii ühisplaaniga.

Fuajeegalerii

Fuajeegalerii jääb Eesti Rahvusraamatukogu peasissepääsust samuti paremale. Tegemist on avatud kõrgete dolomiitseintega alaga, mis võimaldab eksponeerida suuremõõtmelisi töid. Lisaks kunstlikule üld- ja punktvalgustusele mõjutab galerii valgustust raamatukogu külgaken. Peanäitusesaal ja fuajeegalerii on lähedase asukoha tõttu kasutatavad ka ühtse näitusepinnana.

Tutvu fuajeegalerii plaaniga.

Väike fuajeegalerii

Väike fuajeegalerii jääb Eesti Rahvusraamatukogu peasissepääsust vasakule ning tipneb kahe konverentsisaali ja kohvikuga Poogen. Väike galerii annab võimaluse korraldada taustnäitusi konverentsidele ning väiksemamahulisi teemanäituseid.

Tutvu väikese fuajeegalerii plaaniga.

3. korruse trepigalerii

Trepigalerii on loodud eesmärgiga tutvustada Rahvusraamatukogu kogusid ja Eesti kultuuripärandit. Galerii on liigendatud kahte nišši, kus on loodud võimalused eksponeerida erinevaid lahtiseid või kinniseid väljapanekuid. 

Harulduste kogu näitusesaal

Harulduste kogu näitusesaal on kinnine elektroonilise valvega ruum, mis asub maja 3. korrusel samal tasapinnal Eduard Wiiralti galeriiga. Näitusesaal sobib rariteetsete raamatute ja haruldaste esemete eksponeerimiseks ning on varustatud kliimaregulatsioon vitriinidega. Saalis on seintel kuus püsivitriini ning keskel kuus klaasvitriini. Saal on valgustatud reguleeritava üld- ja punktvalgustusega.

Tutvu haruldaste kogu näitusesaal galeriiplaaniga.

6. korruse galerii

6. korruse galerii asub lugejatsoonis ning külgneb samal korrusel asuva näitusesaaliga. Galeriist avaneb Rahvusraamatukogu esifassaad vitraažaknaga (Rait Prääts „Eestimaa maastikud”, 1993). Galerii on paekiviseintega ning on liigendatud kahe piilariga. Saal on valgustatud üld- ja punktvalgustusega ning sobib suuremahulisteks näitusteks. Tegemist on avatud näitusepinnaga, mis võimaldab laiendada ekspositsiooni nii galeriisse liftide taha või 6. korruse näitusesaali.

Tutvu 6. korruse galeriiplaaniga.

Tutvu 6. korruse galerii ja näitusesaali ühisplaaniga.

6. korruse näitusesaal

6. korruse näitusesaal on lugejatsoonis asuv näituseruumiks kujundatud suletav ruum ning külgneb 6. korruse galeriiga. Saal on valgustatud üld- ja punktvalgustusega. Saali seinapinnad on värvitavad. 6. korruse galerii ja näitusesaal on lähedase asukoha tõttu kasutatavad ka ühtse näituspinnana.

Tutvu 6. korruse näitusesaali plaaniga.