Rahvusraamatukogu näitused

Näitused

Eesti Rahvusraamatukogu galeriides tutvustatakse pikaajalise traditsioonina Eesti Rahvusraamatukogu kogusid, Eesti kultuuripärandit ja väliskultuuri. Eri korrustel paiknevad seitse galeriid loovad mitmekülgseid võimalusi näituste eksponeerimiseks.

Saalidele ainuomase paekivise aktsendi on loonud hoone arhitekt Raine Karp, sisekujunduse autor on disainer Sulev Vahtra.

Ootame oma galeriidesse näituseid, mis on seotud kirjakultuuriga laiemalt, sh raamatu kujundus, tüpograafia, illustratsioonid, trükised, plakatid. Väga oodatud on ka originaalkunst, isikunäitused ja rahvaste kultuure tutvustavad näitused. Oleme avatud koostööks nii Eesti kui ka välisesindustega tutvustamaks Eesti ja maailmakultuuri laiemalt. 

  • Näituse korraldamiseks kirjuta expo@nlib.ee.​

  • Vaata ajutisi näituseid sündmuste kalendrist.

  • Lugemissaalides on võimalus tutvuda rahvusraamatukokku jõudnud uudiskirjandusega ning vahetuvate teemaväljapanekutega.

Püsinäitused

Eduard Wiiralt

Eduard Wiiralti galerii avati 1996. a. septembris tänu Harry Männili ja Henry Radevalli Tallinna linnale kingitud Wiiralti töödele. Kingitud kogu sisaldab 62 Wiiralti estampi ja joonistust, millest on perioodiliselt eksponeeritud 20 originaalteost. Lisaks nende eksponeerimiseks rajatud galeriile algatati koos annetajatega 1998. aastal Eduard Wiiralti preemia väljaandmine ja eesti nüüdisgraafika näitus, mis on tõstnud raamatukogu mainet ja tähtsust kunstikeskusena ning mida korraldatakse iga kolme aasta tagant. Wiiralti preemiat korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Kultuuriamet, Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Vabagraafikute Ühendus.  Tutvu Wiiralti galerii kataloogiga.Eesti riiklikud teenetemärgid

Eesti riiklike teenetemärkide galerii valmis 2008. aastal Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks ning on rajatud koostöös Riigikantseleiga. Riiklike teenetemärkide kollektsiooni praegune omanik on Vabariigi Presidendi Kantselei. Galeriis eksponeeritud riiklike teenetemärkide näidiskollektsioon on nii terviklik kui võimalik, hõlmates ka Vabadussõja aastail kasutusele võetud Vabadusristi. Näidiskollektsiooni ei kuulu Riigivapi teenetemärgi eriklassi teenetemärk.Tutvu Eesti riiklike teenetemärkide galerii kataloogiga.