Lugemissaalid

Rahvusraamatukogus on 11 lugemissaali.
Saalide asukohad majajuhis.

2018. aasta algusest on lugemissaalides sildid, mis on kujundatud valgusfoori põhimõttel: vaikuseala punase, sosinaala kollase ning suhtlusala rohelise värviga, lisatud on ka piktogramm ja ingliskeelsed vasted.

Suhtlusala on 5. korrusel teatmesaalis, kus on lubatud normaalse häälega rääkimine ja suhtlemine, võib kasutada tehnilisi vahendeid (mobiilid jne), alal võivad toimuda kohtumised ning arutelud.

Vaikuseala on 6. korruse õigusteaduste ja rahvusvaheliste organisatsioonide lugemissaal, 8. korruse kunstisaal, 3. korruse arhiivkogu ja harulduste lugemissaal. Vaikusealal ei korraldata üritusi, erandite korral teavitame sellest varakult oma kodulehel. Ekskursioonigruppidega nendesse saalidesse ei siseneta.

Sosinaalasse kuuluvad kõik ülejäänud lugemissaalid (5. korruse ühiskonnateaduste saal koos ELi infokeskuse saaliga, 7. korruse humanitaarsaal ja 8. korruse muusikasaal). Vaikne omavaheline sosistamine on lubatud, mobiiliga rääkida ei tohi. Ekskursioonid liiguvad neis saalides vaikselt, selgitusi saab jagada koridorides.

Lugemissaalides abistavad konsultandid andmebaaside ja kataloogide kasutamisel ning kirjanduse leidmisel ja vastatakse päringutele. E-posti teel tulnud päringutele vastatakse tööpäeviti 24 tunni jooksul. Kõikides saalides on lugejaarvutid ja WiFi. Infotelefon 630 7100 ja e-post info@nlib.ee

Lugemissaalide kontaktandmed

 

telefon

e-post

Parlamendi lugemissaal (Lossi plats 1a)

631 6955

raamatukogu@riigikogu.ee

Teatmesaal

630 7401

info@nlib.ee

Euroopa Liidu infokeskus

630 7101

elik@nlib.ee

Harulduste ja arhiivkogu saal

630 7301 (arhiivkogu ja harulduste kogu);
630 7346, 5680 7346 (isikuarhiivid)

rara@nlib.ee (arhiivkogu ja harulduste kogu),
arhivaar@nlib.ee (isikuarhiivid)

Humanitaarsaal

Austria, Saksa, Šveitsi kogu

630 7202

630 7360

 

hum.saal@nlib.ee

deutsch@nlib.ee

 

Kartograafia- ja geograafiasaal

630 7156

mercator@nlib.ee

Kunstisaal

630 7140

kunst@nlib.ee

Lasteala - 5. korruse teatmesaalis

Muusikasaal

630 7141

muusika@nlib.ee

 

Teatri- ja filmisaal

630 7155

tefi@nlib.ee

 

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste
organisatsioonide saal

630 7386

iuridica@nlib.ee (õigusinfo),
rvo@nlib.ee (rahvusvahelised organisatsioonid)

 

Ühiskonnateaduste saal

630 7101

yktsaal@nlib.ee

 

Austria saal
Saksa saal
Šveitsi saal

630 7360

deutsch@nlib.ee