Laenuta

Rahvusraamatukogu kogud on leitavad e-kataloogist ESTER ja Rahvusraamatukogu otsinguportaalist.

Koju laenutatakse hoidlates ja lugemissaalides asuvaid raamatuid, jätkväljaandeid ja noote, millel on e-katoloogis ESTER staatus KOHAL ja infoteaduste ning Saksa, Austria ja Šveitsi avakogude ajakirju.

Väljaanded, mida koju ei laenutata, on e-kataloogis ESTER staatusega KOHALKASUTUS või EI LAENUTATA ning avariiulitel märgistatud punase täpiga. 

Korraga võib koju laenata 5 raamatut või jätkväljaannet ja 5 nooti. Hoidlas asuvaid väljaandeid saab tellida sobivasse lugemissaali (ooteaeg 15 minutit), kus neid hoitakse lugeja nimel 3 tööpäeva. Tellimuste vastuvõtmine samaks päevaks lõpetatakse pool tundi enne raamatukogu sulgemist.

Raamatute ja teiste väljaannete tellimiseks, järjekorda panemiseks ja laenutähtaja pikendamiseks on mitu võimalust:

Telli ja tagasta raamat Raamatukappi (kapp asub rahvusraamatukogu peasissekäigu ees Tõnismägi 2):

Raamatukappi on võimalik tellida kojulaenutamiseks hoidlates asuvaid raamatuid. Raamatukappi täidetakse ja tühjendatakse viis korda päevas (kell 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00) ning laupäeviti, juulis ja augustis kolm korda päevas (kell 12.00, 15.00, 18.00) raamatukogu lahtiolekuaegadel. Tellimuse kappi saabumisest teatatakse e-posti teel. Tellimused, mis on edastatud hiljem kui 17.30, jõuavad kappi järgmisel raamatukogu lahtiolekupäeval. Raamatud saab kapist kätte ID-kaardi või raamatukogukaardiga.

Raamatukappi tellimisel ei saa rahvusraamatukogu garanteerida vaba sahtli olemasolu. Vaba sahtli puudumisel võetakse kasutajaga e-posti teel ühendust ning tellimuse saab kätte 5. k. infokeskusest raamatukogu lahtiolekuaegadel. 

 

Tagastustähtajad ja pikendamine

​Laenutähtajad ja pikendamine:

 • raamatutele ja jätkväljaannetele 30 päeva, võimalik pikendada 3 korda (kui ei ole nõudlust);

 • nootidele 3 kuud, võimalik pikendada 3 korda (kui ei ole nõudlust);

 • lugemissaalide avariiulite raamatutele 7 päeva. Tagastustähtaega ei pikendata.

 • infoteaduste ajakirjadele 7 päeva ja raamatutele 30 päeva (asuvad ühiskonnateaduste saalis).

 • Saksa, Austria ja Šveitsi kogu ajakirjadele 7 päeva ja raamatutele 14 päeva (asuvad humanitaarsaalis).

Tagastustähtaega ei pikendata:

 • lugemissaalide kirjandusel;

 • väljaandele on nõudlus;

 • tagastustähtaeg on ületatud;

 • lugejal on võlgnevus.

Tagastuspunktid

 • fuajees asuv iseteenindusautomaat;

 • lugemissaalid;

 • RR Raamatukapp (asub rahvusraamatukogu peasissekäigu ees Tõnismägi 2).

Väljaannete tähtajaks tagastamata jätmise korral on leppetrahv vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu kasutuseeskirjale 0,32 eurot iga viivitatud päeva eest väljaande kohta.

Väljaande rikkumisel või kaotamisel palume teavitada sellest raamatukogu e-posti või telefoni teel:

Väljaanne tuleb asendada sama või võrdväärse väljaandega. Kui asendamine pole võimalik, tuleb hüvitada väljaande väärtus. Tutvu ka väljaannete hüvitamise korraga.