Kutsekoolitus | Eesti Rahvusraamatukogu

Kutsekoolitus

Programm on mõeldud eelkõige raamatukoguhoidjatele, kellel puudub raamatukogunduse- ja infoteaduse alane haridus. 

Registreerimine 2018/ 2019 õppeaastaks on lõppenud!

Kutsekoolitusega alustatakse 2018/2019 õppeaastal järgneva koolitusprogrammi alusel:

I moodul: Kogude kujundamine  1. - 5. oktoober 

II moodul: Kogude töötlemine ja säilitamine - 12. -16. november

III moodul: Lugeja- ja infoteenindus - 11.-15. veebruar

IV moodul: Arendustegevus  - märts 

Mooduli hind 160 eurot

Lisainformatsioon: Margit Jõgi, tel 630 7123, margit.jogi@nlib.ee

Raamatukoguhoidja kutsestandardiga saab tutvuda kutsekoja kodulehel, kutse omistamise kord ERÜ kodulehel.

Kutseõppe lektorid on Tallinna ja Tartu Ülikoolist, Rahvusraamatukogu töötajad ning kolleegid teistest raamatukogudest, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö ja koolituskogemusi.

Eesti Rahvusraamatukogu on 2016. aasta maikuust registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS. See annab koolituse eest tasunud füüsilisel isikul võimaluse tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.