Telli koopiaid

Telli koopiaid

Rohkem infot digitaalkoopiast

Digitaalkoopiat saab tellida kõigist rahvusraamatukogu kogudes leiduvatest trükistest. Teostest, millele autoriõigused kehtivad, saab digitaalkoopiaid tellida ainult isikliku kasutamise või õppe- ja teadustöö eesmärgil motiveeritud mahus. Kehtiva autoriõiguse kaitse tähtajaga teosest digitaalkoopia tellimisel kohustub tellija kinnitama, et on teadlik autoriõiguse seadusest tulenevatest nõuetest. Autoriõigusega kaitstavast teosest digitaalkoopia tegemine ärilisel eesmärgil on lubatud üksnes õiguste omaja loal, mille taotleb tellija ja esitab rahvusraamatukogule.

Teavikutest, mille suhtes autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on lõppenud, saab digitaalkoopiaid tellida:

Tutvu koopiate tellimise nõuannetega, Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste kopeerimise juhendigaEesti Rahvusraamatukogu digiteerimise põhimõtetega ning hinnakirjaga. Infot saad küsida info@nlib.ee ja telefoni teel 630 7100.Kui ei ole võimalik ise skaneerida või kopeerida, siis Eesti Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvatest teostest on võimalik tellida nii paber- kui ka digitaalkoopiaid.Kingi vanale raamatule uus elu – telli endale digikoopia!

Oleme välja valinud parimad palad meie kogudest, mis hetkel on veel vaid paberil ning pakume sulle nendest digikoopiate tellimise võimalust!

Allpool asuvates nimekirjades on valik väärtuslikke ja põnevaid raamatuid ning käsikirju rahvusraamatukogu varamust. Neist digikoopia tellides saad endale digikoopia (täistekstotsinguga PDF-faili) ja ühtlasi loome sinu abiga sisuka e-kogu. E-raamatuid säilitatakse digitaalarhiivis DIGAR, kus neid saavad pärast digiteerimist kõik lugeda. 

Täpne digikoopia hind sõltub lehekülgede arvust ja on märgitud iga raamatu juurde. Samuti on antud link ESTERisse, kus vajutades ülal sinist nuppu „Telli digikoopia“ saad oma tellimuse esitada. Tellimuse saad sisestada ka nuppu „Koopiate tellimine“ vajutades.

Raamatute digiteerimine ja e-raamatu valmistamine toimub raamatukogude digiteerimisteenuse EOD (eBooks on Demand) koostöös. 

Kingi vanale raamatule uus elu ja toeta kultuuripärandi säilitamist ning vanade ja väärikate raamatute jõudmist e-raamatuks.

 

Kingi vanale raamatule uus elu - nimekiri 1

1. DAVID FASSMANN Gespräche in raamat: Dem Reiche derer Todten, Siebende Entrevuë
Gespräche in Dem Reiche derer Todten, Siebende Entrevuë, zwischen dem General-Lieutenant Joh. Reinhold von Patkul, Welcher wegen seiner besondern Qualitäten sehr berühmt gewesen, und Dem Baron Georg Heinrich von Görtz, einen habilen Minister ... Leipzig : in Commission bey denen Cörnerischen Erben, 1719. [2], 461-528 lk.

Saksa kirjamehe David Fassmanni ajaloo- ja poliitikaajakirjas Kõnelused Surnute Riigis esitati hüpoteetilisi dialooge Euroopa kuulsate, ajakirja ilmumisajaks siitilmast juba lahkunud poliitikute vahel. Ajakirja 7. numbris klaarivad maiseid arveid kaks Rootsi võimude hukatud poliitikut: baltisaksa aadlik Johann Reinhold von Patkul ning Karl XII minister Georg Heinrich Görtz.
Summa: ~25 eurot

Telli siit

2. GUSTAV CARLBLOM (1761-1814) raamat: Prediger Matricul Ehstlands und der Stadt Reval
Prediger Matricul Ehstlands und der Stadt Reval. [Reval] : Gedruckt bey Iversen und Fehmer, 1794. 138 lk.

Esimene Eestimaa pastorite leksikon, koostanud Noarootsi pastor Gustav Carlblom. Tekstiga lehtede vahele on köidetud märkmelehtedel baltisaksa kirjamehe, Tallinna Toomkooli professori Heinrich Wilhelm Joachim Rickersi (1753–1826) käsikirjalised täiendused Eestimaa pastorite elu- ja ametikäigu kohta 19. saj. esimesel veerandil.
Summa: ~30 eurot

Telli siit

3. FRIEDRICH LUDWIG VON MAYDELL (1795-1846) raamat: Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostsee-Provinzen Russlands nebst erklärendem Text Lief
Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostsee-Provinzen Russlands nebst erklärendem Text Lief. 1-2. Dorpat : bei C. A. Kluge, 1839–1842. [4], 8 lk., 10 l. ill.; 9.-30. lk, 11 l. ill.

Baltisaksa kunstniku Friedrich Ludwig von Maydelli 21 vasegravüüri Baltimaade ristiusustamisest 13. sajandil. 2 osa ühes raamatus. 
“Kuigi põhirõhk on piltidel, ei puudu ka põhjalik tekstiosa. Maydell tugineb Henriku Liivimaa kroonikale, lähtudes selle 1747. aastal ilmunud, J. G. Arndti saksakeelsest tõlkest, samuti vanemale Liivimaa riimkroonikale ning Th. Hiärne kroonikale (Arndti tõlkest tulenevad ka dateeringute ebatäpsused pildiallkirjades). Teemade valiku kriteeriumiks on olnud sündmuste tuntus, põnevus, emotsionaalsus. Maydell ei kujuta ristisõdalasi mitte vallutajate, vaid kristliku misjoniidee kandjatena, kelle tegusid ta õigustab eestlaste ja saarlaste erilise saksa- ja ristiusuvaenulikkusega. Mõneti vastandlik sellisele kontseptsioonile on gravüüride endi lüüriline ja kerge laad. Eesti ajalugu kujutava pildisarjana on Maydelli "Fünfzig Bilder..." tänini jäänud ainsaks omataoliseks.”
(Jansen, Ea. Friedrich Ludwig von Maydelli "Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen Rußlands" = Friedrich Ludwig von Maydells "Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen Rußlands" // Neli baltisaksa kunstnikku, Tallinn, 1994. Lk 29-38.)
Summa: ~ 16 eurot ja ~16 eurot
Telli siit:
I osa
II osa

4. JAAN SPUHL-ROTALIA raamat: Kodumaa marjad
Kodumaa marjad : Täielik õpetus kodumaal siginewaid aia- ja metsamarju ja puuwiljasi kaswatada, sisse korjata, müügile wiia ja alalhoida, neist weini, liköri, limonadi, moosi, sahwti, marjasülti, siirupit, marmeladi, kompoti, salatit, suppi, kookisi, teed, kohvi, äädikat jne. valmistada, nende terwisekasulisi ja terwisekahjulisi omadusi tunda ning neid arstliselt tarwitada. [1.]–2. jagu, 2., parandatud ja täiendatud trükk. Kõigeparemate ainete ja oma praktikaliste katsete järele kirjapannud J. G. Spuhl-Rotalia. Haapsalu : M. Tamverk, 1911–1912. 488 lk.

Esimese eestikeelse hoidisteraamatu teine, täiendatud trükk (esitrükk ilmus 1897). Koolmeister Jaan Spuhl-Rotalia on esimesi eesti pomolooge ning aiandus- ja loodusalaste teadmiste tutvustajaid eestikeelses trükisõnas. Tema mahukas teos sisaldab peale retseptide ülevaate kodumaistest viljapuu- ja marjasortidest ning nende kasvatamisest.
Summa: ~ 80 eurot
Telli siit

5. JAAN KOOR raamat: Koka-raamat 1331 söögi-walmistamise õpetusega
Koka-raamat 1331 söögi-walmistamise õpetusega. Wäljaandja Jaan Koor, tegelik kokk. 4. parandatud trükk (suurendatud formaadiga). Tartu : Hermann, 1908. 586 lk.

Jaan Koor, “õppinud kokk”, nagu ta ennast oma raamatutes tituleerib, oli viljakaim eestlasest kokaraamatute autor 19. ja 20. sajandi vahetusel. Temalt ilmus koos kordustrükkidega ligi kümme väljaannet, mahukaim neist “Koka-raamat 1331 söögi-valmistamise õpetusega”. Rikkamate Eesti linnakodanlaste köökides asusid need edukalt võistlema Lyda Pancki käsiraamatutega. 
Oma aja retseptirohkeim eestikeelne kokaraamat on jaotatud 16 rubriiki: Supid; Soojad road kaladest ja wähkidest; Praadide walmistamine; Soostid ja ülekallamised; Keeduwilja road ja seened; Mitmed seltsi road lihast; Külmad liha-söögid; Külmad söögid kaladest ja wähkidest; Käkid, knellid ja worsted; Pirukad, wormiroad ja pudrud; Sega söögid; Magusad söögid; Leiva ja saia küpsetamine; Sahwtid, salatid ja sissetehtud road; Mitmesugused tarwilikud õpetused; Jookide walmistamine.
Summa: ~ 90 eurot

Telli siit

6. JACOB MARTIN HEROLD (1737-1782) raamat: Prologus über einige deutliche Merckmale der Vorsehung an dem Hohen Geburtsfeste Ihro Kayserl
Prologus über einige deutliche Merckmale der Vorsehung an dem Hohen Geburtsfeste Ihro Kayserl. Majest. Reval : gedruckt bey J. J. Köhlers Wittwe, [1768]. 31 lk.

Tallinna gümnaasiumis peetud kaks kõnet Venemaa keisrinna Katariina II sünnipäeva tähistamiseks. Esimene neist Tallinna gümnaasiumi rektori ja teoloogia professori Jacob Martin Heroldi ja teine värske koolilõpetaja, hilisema Järva-Madise Püha Matteuse koguduse õpetaja Franz Friedrich Ploschkuse (1748-1806) kõne. Ainus teadaolev eksemplar Eestis.
Summa: ~15 eurot

Telli siit

7. AUGUST KITZBERG raamat: Ilmlik Jõuluraamat
Ilmlik Jõuluraamat / Kokkuseadnud A. Kitzberg . - Tallinn : G. Pihlakas, 1894. - 112 lk. ; 18 cm.

August Kitzbergi jutukogu pani aluse pühadealbumite traditsioonile. Raamatus on 12 Kitzbergi kirjutatud juttu (mitmed arvatavasti mugandused) ja kaks laulu. Tuntuim teos on „Sauna-Antsu „oma” hobu”.
Summa: ~ 25 eurot

Telli siit

8. JUHAN LIIV raamat: Elu sügawusest : [lühipalad]
Elu sügawusest : [lühipalad] / Juhan Liiv. - Tartu : [s.n.], 1909. - 79, [1] lk. ; 20 cm. - (Nooresoo kirjavara / EKS Koolikirjanduse Toimekonna väljaanne ; nr. 5.).

Juhan Liivi hilisproosat koondav miniatuurikogu. Ühiskondlik-eetilisi ja isikliku eluga seotud motiive käsitlevad proosapalad on kirjutatud 20. sajandi esimesel kümnendil.
Summa: ~ 20 eurot

Telli siit

9.ANTON HANSEN TAMMSAARE, pseud. raamat: Tähtis päev ja Tõsi jah
Tähtis päev ja Tõsi jah / A. H. Tammsaare ; [kaas: HA-VE]. - Tallinn : Töökool, [1925]. - 15, [1] lk. : ill., ill. kaas ; 21 cm.

Raamat sisaldab lisaks pealkirjas nimetatud realistlikele juttudele veel miniatuuri „Armastus”. Kaane on kujundanud noor Helmut Valtman, kes sai tuntuks karikaturistina (kasutas pseudonüümi HA-VE).
Summa: ~12 eurot

Telli siit

10. EDUARD VILDE raamat: Muhulaste imelikud juhtumised juubeli-laulupidul
Muhulaste imelikud juhtumised juubeli-laulupidul / Eduard Wilde naljajutt ; [T. Grenzsteini illustratsioonid]. - Tartus : H. Laakmann, 1894. - 62 lk. : ill., [8] l. ill. ; 16 cm.

Humoristliku jutustuse esitrükk. Väärtust lisavad tolle aja kohta haruldased originaalillustratsioonid. Joonistuste autoriks peetakse Tõnis Grenzsteini.
Summa: ~ 19 eurot

Telli siit

​11. HANS CHRISTIAN ANDERSEN raamat: Anderseni muinasjutud. I
Anderseni muinasjutud. I / Eesti keelde [tõlkinud ja eessõna] Anna Haawa ; [Kaaneill. H. Tegner]. - Tartus : A. Kaarna, 1913. - 167, [1] lk., 6 l. ill. : ill. kaas ; 19 cm. - (Nooresoo kirjawara / Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirj.-toimekond ; nr. 29.).

Anderseni muinasjuttude tõlkeid ilmus eesti keeles juba 1870ndatel. Tuntud luuletaja Anna Haava tõlgitud kogumikus on 14 juttu, nende seas näiteks „Printsess erne pääl”, „Pöial-Liisi”, ja „Merenaisuke” („Väike merineitsi”). Illustratsioonide autoriks on taani kunstnik Hans Tegner, kes sai kuulsaks just Anderseni muinasjuttude illustreerijana.
Summa: ~33 eurot

Telli siit

12. Johannes Magnus, 1488-1544raamat: Gothorum Sveonumque historia, ex probatis antiquorum monumentis collecta… Basileae

Gothorum Sveonumque historia, ex probatis antiquorum monumentis collecta… Basileae [Basel]: ex officina Isingrana, 1558. [16], 907, [101] lk. : ill.

Rootsi ajalugu. Raamatu autor Johannes Magnus, viimane katoliku piiskop Rootsis, paistis silma fantaasialennuga, mõeldes Rootsi kuningate ritta välja uusi Erikuid ja Karle. Käsitleb ka suhteid naaberrahvaste liivlaste ja eestlastega. Puulõikes initsiaalid ja illustratsioonid.

Telli siit

13. Biringoccio, Vanuccio, 1480-1539raamat: Pirotechnia : Li diece libri della pirotechnia, nelli quali si tratta non solo la diversita delle minere

Pirotechnia : Li diece libri della pirotechnia, nelli quali si tratta non solo la diversita delle minere,… Venezia : Curzio Troiano Navo!, 1558. [8], 168 l. : ill.

Puulõikes illustratsioonidega teos pürotehnikast.

Telli siit

​14. Rerum Moscoviticarum auctores varii: unum in corpus nunc primum congesti. Francofurti, 1600. [24], 443, [56] lk.: ill., 3 l. kaarte, 2 l. tab. raamat: Rerum Moscoviticarum auctores varii: unum in corpus nunc primum congesti

Erinevate autorite Venemaad käsitlevate teoste kogumik. Liivimaast kirjutavad siin Sigismund Herberstein (Rerum Moscoviticarum commentarii) ja Tillmann Bredenbach (Historia belli Livonici).

Telli siit

​15. Krantz, Albert (1448-1517) raamat: Wandalia Oder: Beschreibung Wendischer Geschicht

Wandalia Oder: Beschreibung Wendischer Geschicht, … Wendischer und anderer Nationen in Dennemarcken, Schweden, Polen,… Reussen, Lieffland, Pommern … zugetragen… Lübeck: bey und in vorlegung Laurenz Albrechts Buchhändelers, 1600. [10], 520, [20] lk.

Saksamaa ja ümbruskonna ajalugu. Autor Albert Krantz oli üks väljapaistvamaid humanistlikke ajaloolasi Saksamaal. Kirjutas Põhja-Euroopa poliitilisest ja kirikuajaloost, sealhulgas ka Baltimaadest. Külastas Tartut, Tallinna ja Riiat 1491. aastal. Krantzi teosed ilmusid alles pärast tema surma, Wandalia trükiti esmakordselt 1519 Kölnis.

Telli siit

Kingi vanale raamatule uus elu - nimekiri 2

1. PAUL BURMANJoonistanud: PAUL BURMAN, Pealkiri: Metsloomad
Metsloomad / Joonistanud Paul Burman. - Tallinn : Maa, [1912]. - [16] l. : ill., ill. kaas ; 25 cm. - (Pildid lastele ; 2.)
.
Paul Burmanit peetakse esimeseks eesti animalistiks. Raamatute ilmumise järel kiideti loomapiltide elavust ja loomutruudust. Illustratsioonidele on lisatud loomade nimed eesti, soome, vene ja saksa keeles.
Summa: ~12 eurot

Telli digikoopia siit

2. MATTHIAS JOHANN EISENKoostaja: MATTHIAS JOHANN EISEN, Pealkiri: Eesti ennemuistsed jutud
Eesti ennemuistsed jutud / Suurest kogust kokku põiminud M. J. Eisen ; [Illustreerinud N. Triik ja A. Uurits]. - Tartu : K. Sööt, 1911. - 189, [3] lk. : ill., ill. kaas ; 22 cm. - (Nooresoo kirjawara / Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimekond ; nr. 1.).

M. J. Eisen kogus paralleelselt Jakob Hurdaga laialdaselt rahvaluulet ning toimetas samaaegselt neid rahvajutte ka trükki. Tema koostatud muinasjutukogumikku kaunistavad kahe eesti kunstniku, andekate raamatuillustraatorite Nikolai Triigi ja Aleksander Uuritsa tööd: Triigilt on seitse tušijoonist, Uuritsalt päisliistud.
Summa: ~35 eurot

Telli digikoopia siit

3. MATTHIAS JOHANN EISENAutor: MATTHIAS JOHANN EISEN, Pealkiri: Eesti muistsed jumalad ja wägimehed
Eesti muistsed jumalad ja wägimehed / M. J. Eisen ; [Kaaneill. ja ill. A. Uurits]. - Tartu : K. Sööt, 1913. - 184, [4] lk. : ill., ill. kaas ; 22 cm. - (Nooresoo kirjawara / Eesti Kirjanduse Seltsi koolikirjanduse toimekond ; nr. 30.).

Esitletakse eesti jumalaid ja hiidusid: F. R. Faehlmanni muistenditest on pärit Vanaisa ja Vanemuine, hiidudest tutvustatakse Kalevit, Kalevipoega, Tõllu, Leigerit ja Vanapaganat. Väärtust lisavad Aleksander Uuritsa illustratsioonid ja päisliistud.
Summa: ~34 eurot

Telli digikoopia siit

4. MATTHIAS JOHANN EISENKoostaja: MATTHIAS JOHANN EISEN, Pealkiri: Kavala Hansu ja vanapagana lugu
Kavala Hansu ja vanapagana lugu / Üles kirjutatud rahvajuttude järgi [M. J. Eisen ; illustreerinud H. Möldermann]. - Tallinn : G. Pihlakas, 1905. - 215 lk. : ill., ill. kaas ; 20 cm.

Hans Möldermanni 50 pildiga raamatut sulasega hädas olnud Vanapaganast võib võrrelda koomiksiga. Naivistlikud illustratsioonid olid populaarsed, raamatust anti välja ka 2. trükk.
Summa: ~38 eurot

Telli digikoopia siit

5. FRIEDRICH KUHLBARSAutor: FRIEDRICH KUHLBARS, Pealkiri: Laste laulik
Laste laulik / Friedrich Kuhlbars. - Jurjev : [s.n.], 1899. - 78, [2] lk. : ill., portr. ; 18 cm.

Pedagoogina töötanud F. Kuhlbarsi luuletused kuuluvad eesti lastekirjandus klassikasse, paljud neist on viisistatud.
Summa: ~20 eurot

Telli digikoopia siit

6. ZACHARIAS TOPELIUSKoostaja: ZACHARIAS TOPELIUS, Pealkiri: Kask ja Täht ja töised jutud
Kask ja Täht ja töised jutud [ning luuletused] / S. Topeliuse lastekirjade järele kokku seadnud M. Lipp. - Jurjev : [s.n.], 1898. - 79, [1] lk. : ill. ; 16 cm. - (Laste lõbu ; 2.).

Muinasjutud tõlkis soome keelest Nõo kirikuõpetaja ja luuletaja Martin Lipp. Kogumikes on koos Z. Topeliuse juttudega Lipu enda luuletusi. Raamatud on kaunilt kujundatud. Esimese kogumiku värvitrükis illustratsioonid kuuluvad Eduard Bornhöhele, teises kogumikus on palgelehena avaldatud Z. Topeliuse fotoportree.
Summa: ~20 eurot

Telli digikoopia siit

7. Organiseeritud Välis-Eesti : album. I, 1934Pealkiri: Organiseeritud Välis-Eesti : album. I, 1934 / toimetanud Ed. Riisman ; [kaas: P. Luttein]. - [Tallinn] : B. Tiido, 1934. - 120, [12] lk. : fot., ill. kaas ; 26 cm.
Kogumikus on esitatud juunis 1933 Tallinnas peetud 2. ülemaailmse Välis-Eesti kongressi materjalid. Põhjalik rikkaliku fotomaterjaliga teos kajastab väliseestlaste elu murrangulisel 1933. aastal.
Summa: ~27 eurot

Telli digikoopia siit

8. Organiseeritud Välis-Eesti : album. II, 1939Pealkiri: Organiseeritud Välis-Eesti : album. II, 1939 / toimetanud B. Tiido ; [kaas: P. Luhtein]. - [Tallinn] : Välis-Eesti, 1939. - 119, [1] lk. : portr., fot., ill. kaas ; 26 cm.
1938. aasta juunis toimus Tallinnas Estonia kontserdisaalis 3. ülemaailmne Välis-Eesti kongress. Kongressi materjalid annavad põhjaliku ülevaate väliseestlaste elust veidi enne nn suurt põgenemist Läände Teise maailmasõja päevil.
Summa: ~26 eurot

Telli digikoopia siit

9. Esimene Eesti Kinnituse Selts EEKS : 1866-1926Pealkiri: Esimene Eesti Kinnituse Selts EEKS : 1866-1926 : LX. - [Tallinn : Esimene Eesti Kinnituse Selts, 1927]. - 106 lk. : fot. ; 26 cm.
19. sajandil teisel poolel leidsid aset sündmused, mis ennustasid Tallinna elanikkonna märgatavat kasvu. Samal ajal jõudis välismaalt Tallinna kindlustusseltside asutamise mõte. Esimese Eesti Kinnituse Seltsi tegevust käsitlevas teoses on rikkalikult portreefotosid.
Summa: ~ 24 eurot

Telli digikoopia siit

10. Kaubandus-Tööstuskoda : 1925-1935Pealkiri: Kaubandus-Tööstuskoda : 1925-1935 : [album]. - [Tallinn] : Kaubandus-Tööstuskoda, 1935. - 143, [1] lk., 58 l. fot., portr. ; 26 cm.
Juubeliväljaanne koosneb kahest osast: Kaubandus-Tööstuskoja asutamine ja 10aastane tegevus ning Eesti majanduse arengukäik viimase kümne aasta jooksul.
Summa: ~29 eurot

Telli digikoopia siit

11. EDUARD LAAMANAutor: EDUARD LAAMAN, Pealkiri: Tallinna linna majapidamine 1905-1915
Tallinna linna majapidamine 1905-1915 / [E. Laaman]. - Tallinn : Tallinna Linnaamet, 1916. - 79, [1] lk. : ill. ; 27 cm.

Raamat on lühendatud väljaanne venekeelsest “Городское хозяйство Ревеля 1905-1915”. Siiski käsitleb väljaanne kolme linnavolikogu tegevust, mõne küsimuse puhul ulatub ta tagasi kuni linnavalitsuse sisseseadmiseni või isegi kuni Tallinna asutamiseni.
Summa: ~ 20 eurot

Telli digikoopia siit

12. Le mouvement coopératif en Esthonie:Pealkiri: Le mouvement coopératif en Esthonie [publié 1924, à l'occasion de l'Exposition coopérative internationale de Gand]. - Tallinn : Comité Esthonien d'organisation [Gand] à Tallinn, 1924. - 63, [1]lk. : fotod, portreed ; 22 cm.
Raamat Eesti ühistegevuse arengust. Sisaldab ülevaadet Eesti majandusest ja poliitikast ning põhjalikku käsitlust ühistegevusest Eestis. Trükitehniliselt kvaliteetne väljaanne.
Summa: ~18 eurot

Telli digikoopia siit 

13. I Tallinna alevi vabatahtliku tuletõrjePealkiri: I Tallinna alevi vabatahtliku tuletõrje juubeli album : 1911-1936 juubeli album : 1911-1936 / [kaas: A. Roosman]. - Tallinn : I Tallinna Alevi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing, 1936. - 70, [2] lk. : fot., portr., ill. kaas ; 27 cm.
25 aasta juubelikogumik. Ülevaade I Tallinna Alevi vabatahtliku tuletõrje tegevusest. Artikleid auliikmetelt, tuletõrje hümn.
Summa: ~19 eurot

Telli digikoopia siit

14. EDUARD LAAMANAutor: EDUARD LAAMAN, Pealkiri: Juhan Luiga : elu ja mõtted
Juhan Luiga : elu ja mõtted / Eduard Laaman. - Tartus : Noor-Eesti, 1938. - 283, [2] lk., 28 l. fot., portr. : ill. kaas ; 21 cm.

Ülevaade Juhan Luiga, eesti arsti, publitsisti ja kultuuritegelase elust ja loomingust.
Summa: ~47 eurot

Telli digikoopia siit

Kingi vanale raamatule uus elu - nimekiri 3

1. Ajalehelugeja Sõnaraamat arusaamise abiks igale teadusehimulisele lugejale / Kokku seatud „Uue Aja” selleaegsete toimetuse-liikmete poolt. - Tallinn : Uus Aeg, 1903. - 72 lk. ; 16 cm. 
Esimene eestikeelne võõrsõnade sõnastik (u 1400 sagedamat võõrsõna ja ühiskondliku elu terminit). Tutvustab ajalehtedes enam levinud võõrsõnu.
Summa:  ~19 eurot

Telli digikoopia siit

2. ALEKSANDER KLEINAutor: ALEKSANDER KLEIN, Pealkiri: Moodne elamu ja ruumide sisustamine
Moodne elamu ja ruumide sisustamine / Aleksander Klein. - Tallinn : [s.n.], 1932. - 160, [4] lk. : fot., joon., ill. kaas ; 22 cm.

Ülevaade Eesti, Lääne-Euroopa ja Ameerika elamute ruumijaotusest, nende sisustamisest ja seinte konstruktsioonidest. Sisaldab elamute plaane.
Summa: ~31 eurot

Telli digikoopia siit

3. ILMARI MANNINENAutor: LMARI MANNINEN, Pealkiri: Soome sugu rahvaste etnograafia
Soome sugu rahvaste etnograafia / J. Manninen. - Tartus : Loodus, 1929. - 334 lk., 1 l. kaart. : joon., fot., kaart., ill. kaas ; 24 cm.

Rikkalikult illustreeritud ülevaade soome-ugri rahvaste ainelisest kultuurist. Raamatu aluseks on Tartu Ülikoolis peetud loengud.
Summa: ~54 eurot

Telli digikoopia siit

4. ILMARI MANNINENAutor: ILMARI MANNINEN, Pealkiri: Kannud
Kannud / I. Manninen ; [kaane- ja teksti-ilustused teinud N. Triik ; fotod: A. Lomp]. - [Tartu] : Loodus, 1926. - 38 lk. : fot., ill. ; 30 cm. - (Etnograafilised monograafiad / Eesti Rahva Muuseum. ; 1.).

Raamat avab eesti etnograafiliste puukannude esteetilise kunstiväärtuse ja mitmekesisuse.
Summa: ~15 eurot

Telli digikoopia siit

5. ELISE AUNAutor: ELISE AUN, Pealkiri: Kasuline Köögi ja Söögi raamat
Kasuline Köögi ja Söögi raamat / Kokku säädnud Elise Aun. - Weissenstein : E. Aun, [1900]. - 96 lk. ; 17 cm.

Luuletajana tuntud Elise Aun (1863-1932) teatab oma retseptikogu eessõnas: „Noorele harjumata perenaesele olgu eelseisev raamatukene juhatajaks. See raamat on praktikalikult kkokku säetud ja õpetab toitvaid, maitsevaid roogasid lihtsamalt valmistama, toidu kraamist, mida ka maal suurema kuluta saada on. Kõik üleliigne ja ilmaaegune mängimine ja pillamine jumala andedega on kõrvale jäetud.” Uudne on lõppu lisatud õpetus: Laua katmine ja tallitus laua juures.
Summa: ~23 eurot

Telli digikoopia siit

6. A. HOFFMANNAutor: A. HOFFMANN, Pealkiri: Keetmise õpetus
Keetmise õpetus / Kokku seadnud proua A. Hoffmann, keedukursuste juhataja Tartus. - Tartu : K. Sööt, 1912. - 349, [8] lk. : joon., ill. kaas ; 21 cm.

A. Hoffmann õppis Riias M. Redelieni keedukoolis. Juhatas keedukursusi Tartus aastail 1890-1910. Raamatus võtab ta kokku 20aastase töökogemuse.
Summa: ~56 eurot

Telli digikoopia siit

7. Leiwad ja saiadPealkiri: Leiwad ja saiad : [Käsiraamat saia- ning suhkru-pagaritele, leivategijatele, kokkadele ja perenaistele]. - Tallinn : Mõte, 1910. - 159, [1] lk., neis 3 raamatukuulutusi : joon., tüpoehiskaas ; 21 cm. - (Tulus Kirjavara ; nr. 1.).
Raamatu eessõnas öeldakse, et kuigi leivavalmistamisel on rahva elus suur tähtsus, pole tänini veel eesti keeles ainustki sellekohast õpperaamatut ilmunud. Käesolev käsiraamat on esimene põhjalik eestikeelne leivategemise raamat, mis käsitleb ka nisu- ja rukkiterade koostist ja omadusi, jahusid, leivaahjusid, teisi tarvikuid ning loomulikult pakub hulganisti retsepte.
Summa: ~31 eurot

Telli digikoopia siit

8. ADELINE TANNBAUMAutor: ADELINE TANNBAUM, Pealkiri: Keedu ja majapidamise juht
Keedu ja majapidamise juht / kokku seadnud Adeline Tannbaum. - Tartus : A. Tannbaum, 1922. - VIII, 119, [1] lk. ; 23 cm.

Adeline Emeline Marie Tannbaum (1864-1942) õppis Tartu tütarlastekoolis ja Koorti majapidamiskoolis Riias. Oli aastaid koduõpetaja, 1901. aastast majapidamis- ja keedukursuste juhataja Tartus ja mujalgi, 1920-1923 Tartu linna tütarlaste gümnaasiumis majapidamisõpetaja, hiljem äriomanik Valgas. Temalt ilmus ajavahemikul 1911-1937 nii eesti- kui ka saksakeelseid kokaraamatuid, nende populaarsuse tõttu anti välja mitmeid kordustrükke.
Summa: ~27 eurot

Telli digikoopia siit

9. EDITH MARY DE FOUBERT Autor: EDITH MARY DE FOUBERT, Pealkiri: Tütarlaste harrastusi
Tütarlaste harrastusi / E. M. de Foubert ; [inglise keelest tõlkinud Magda Puusepp ; kaas: R. Kivit]. - Tartu : Loodus, 1939. - 184 lk. : ill., ill. kaas ; 21 cm. - (Looduse kuldraamat ; 89.).

Juhiseid mitmeteks tööaladeks alates tikkimisest kuni aiapidamiseni.
Summa: ~34 eurot

Telli digikoopia siit

10. ELNA HÄKKINENAutor: ELNA HÄKKINEN, Pealkiri: Naiskäsitööd
Naiskäsitööd : alg-, keskkoolide ja seminaaride õpperaamat / Elna Häkkinen. - Tallinn : Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus, 1924. - 159, [1] lk., 4 l. ill. : ill., ill. kaas ; 21 cm.

Alg- ja keskkooli- ning seminaride õpik.
Summa: ~31 eurot

Telli digikoopia siit

11. Naiskäsitöö talus: praktiline tööjuhisPealkiri: Naiskäsitöö talus: praktiline tööjuhis maanoorte organisatsiooni tüdrukutele maanoorte organisatsiooni tüdrukutele / [koostanud Elli Künnapuu ; toimetanud Hilda Paglant]. - Tallinn : Põllutöökoda, 1940. - 140, [4] lk. : fot., joon., ill. ; 23 cm. - (Maanoorte kirjandus ; nr. 20.).
Praktiline tööjuhis maanoortele.
Summa: ~29 eurot

Telli digikoopia siit

12. ELISE AUNAutor: ELISE AUN, Pealkiri: Wiisakad kombed
Wiisakad kombed / Kirjutanud E. A[un]. - Pärnu : J. Dreimann ja Ko, 1896. - 127, [1] lk. ; 17 cm.

Luuletajana tuntud Elise Auna (1863-1932) käitumiskultuuri edendamiseks kokku pandud raamat, mis annab juhtnööre nii kodus, külas kui ka avalikus kohas käitumiseks. Poetess kirjutas selle Pärnus Jüri Dreimanni raamatukaupluses töötades, Dreimann oli ka raamatu kirjastaja.
Summa: ~27 eurot

Telli digikoopia siit

13. PEETER GRÜNFELDAutor: PEETER GRÜNFELD, Pealkiri: Noorerahwa käsiraamat : Juhatused ja õpetused perekondlise ning seltsilise elu tarwis. Lisaks lauluks saanud tundmused
Noorerahwa käsiraamat : Juhatused ja õpetused perekondlise ning seltsilise elu tarwis. Lisaks lauluks saanud tundmused / Toimetanud P. Grünfeldt. - Jurjev : H. Laakmann, 1896. - 90, [1] lk. ; 16 cm.

Tuntud eesti kirjamehe ja ajakirjanikuPeeter Grünfeldti (1865-1937) üks varaseimaid käitumise ja kombeõpetuse käsiraamatuid, mis sisaldab lisaks nõuannetele ka vastavasisulist eesti luulet.
Summa: ~22 eurot

Telli digikoopia siit

14. Mängud skautidele ja noortele. IPealkiri: Mängud skautidele ja noortele. I / kogunud ja koostanud E. Pavelson ; [joonistused: H. Jõe, kaas: V. Vahar ; eessõna: N. Kann). - [Tallinn : s.n.], 1935. - 88 lk. : ill., ill. kaas ; 16 cm.
Eesti esimene algupärane skautidele ja koolinoortele mõeldud mängude raamat. Sisaldab illustreeritud mängude kirjeldusi, annab ka ideid pantide lunastamise tarbeks.
Summa: ~21 eurot

Telli digikoopia siit

Toetuse abil digiteeritud kirjandus

Tallinna rae korraldused ja määrused. Reval, 1744.Tallinna rae korraldused ja määrused. Reval, 1744.
Konvoluut, sisaldab 6 trükist:

Tallinna rae korraldused ja määrused reguleerisid linnaasutuste tegevust, makse, kauplemist, heakorda jmt.
Toetussumma 40 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Lea Roostalu. Täname!

 

Adressbuch der Revalischen Statthalterschaft. Vom Jahre 1787.Adressbuch der Revalischen Statthalterschaft. Vom Jahre 1787 [Reval : Bornwasser, 1787] (Lindfors). [6], 83, [15] lk.
Aadressraamat sisaldab Tallinna asehaldurkonna (s. t. Tallinna, Paldiski, Haapsalu, Paide ja Rakvere) ametiasutuste ja tähtsamate teenistujate nimekirju, samuti aadlike, vaimulike, haridustöötajate ja linnakodanike loetelusid. Raamatu lõpus isikunimede register.
Toetussumma 35 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Lea Roostalu. Täname!

 

 

CHRISTOPH VON SCHMIDAutor: CHRISTOPH VON SCHMID, Pealkiri: Jenowewa : Üks kaunis ja halle luggeminne, igga innimesse, keige ennamiste wannematte ja laste kassuks, wälja antud
Jenowewa : Üks kaunis ja halle luggeminne, igga innimesse, keige ennamiste wannematte ja laste kassuks, wälja antud. [Chr. v. Schmidi järgi tõlkinud J. Thomasson]. Tarto : H. Laakmann, 1841. 50 lk.
19. sajandi bestselleri teine mugandus eesti keelde pärineb Tartu koolmeistri Johann Thomassoni (1817–?) sulest. J. Thomassoni raamatuke on võrreldes C. F. Lorenzsonni “Jenovevaga” mahukam ja esitus elamuslikum.
Toetussumma 20 eurot -- Raamatu digiteerimist toetasid Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Täname!

 

 

JAAN KOORAutor: JAAN KOOR, Pealkiri: Uus Kookide tegemise õpetus
Uus Kookide tegemise õpetus : Selles raamatus õpetatakse 101 seltsi suuri ja väikseid maitsvaid kookisid tegema / Kokku seadnud Jaan Koor. Tartu : Hermann, [1908] 55 lk., raamatukuulutused kaanel : ill. kaas.
Üks vanemaid eri raamatuna ilmunud eestikeelseid koogitegemise õpetusi. Sisaldab kooke nagu “Vana naene Eesti moodi”, “Vana naene Soome moodi”, “Maias neiu”, õpetab tegema viit sorti piparkooke, vastlakukleid, mitut sorti pannkooke jpm.
Toetussumma 28 eurot --

 

 

JOHANN SCHWELLEAutor: JOHANN SCHWELLE, Pealkiri: Kaunid wastsed lustlikkud römolaulud nink üts illus ennemuistne jut
Kaunid wastsed lustlikkud römolaulud nink üts illus ennemuistne jut.Tartu : H. Laakmann, [1852]. 44 lk.
Johann Schwelle populaarne tartumurdeline raamat sisaldab loodus- ja armastusluulet, aga ka joomalaule ( “Õlle-laul”, “Prudi arm”, “Arra petta, kui sa ei wötta”). Raamatu lõpust leiame rahvajutu “Päkapiku mees”. Raamatukese autor on Lõuna-Eesti koolmeistrist kirjamees, viljakas rahvaraamatute mugandaja ja rahvaluulekoguja. Trükise tagakaanel Tartu ksülograafi Albert Heinrich Schmidi puulõige, mis kujutab talupoegi kõrtsilaua taga.
Toetussumma 26 eurot -- Raamatu digiteerimist toetasid Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Täname!

 

Книга МарсоваКнига Марсова
Книга Марсова или Воинских дел от войск царскaго величества российских во взятии преславных фортификацей, и на разных местах храбрых баталий учиненных над войски его королевскаго величества свейскаго. С первaго санктпетербургскаго 1713 года издания вторым тиснением напечатанная. В Санктпетербургe : при Морском шляхетном кадетском корпусe, 1766. [2], 193, [1] lk., 23 l. ill.
Peeter I initsiatiivil koostatud kogumik sisaldab Põhjasõja lahingute kirjeldusi ja Vene vägede võiduraporteid 1704–1714.
Lahingute ja kindlustuste, s-h. Tartu, Narva, Pärnu, Kuressaare ja Tallinna kaitseehitiste joonised ning plaanid valmisid Peeter I juhendamisel.
Toetussumma 42 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Andrey Khodykin. Täname!

 

 

BALTHASAR RUSSOW (u. 1536-1600)Autor: BALTHASAR RUSSOW, Pealkiri: Chronica. Der Prouintz Lyfflandt, darinne vermeldet werdt. Wo dath süluige Landt ersten gefunden
Chronica. Der Prouintz Lyfflandt, darinne vermeldet werdt. Wo dath süluige Landt ersten gefunden ... . Thom andern mal... . Gedrücket tho Bart [Barth] : in der Förstliken Drückerye, Dorch Andream Seitnern, 1584. [6], 136 lehte.
Tallinna Püha Vaimu kiriku eesti koguduse õpetaja Balthasar Russowi alamsaksakeelne Liivimaa kroonika on Eesti ajaloo tähtsamaid allikaid, käsitledes sündmusi Liivimaal 12. sajandist 1577 aastani.
Kolmas, täiendatud trükk.
Toetussumma 25 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Rein Kull. Täname!

 

 

Kässi-Ramat
Kässi-Ramat, Kumma sisse on kokkopantut, Kuida Jummalatenistust, CHristlikko Kombede nink Kirko-Wiside ka meie Ma Koggoduste sees peap peetama nink techtama. Sädut Tokolmi Linnas ue Kirko-Sädust möda selle 1693 Aastal. Trükkitut Tallinnas : Christow Prendekessest, 1699. [8], 216 lk. : ill.
Vanim eestikeelne raamat Riigiraamatukogus oli Rootsi 1693. aasta kirikukorralduse tõlge, millega ühtlustati kõigi koguduste kiriklikud talitused.
Toetussumma 650 krooni. -- Raamatu digiteerimist toetas Kirsti Malmi. Täname!

 

 

HENRIK (u. 1188-pärast 1259)raamat
[Henriku Liivimaa kroonika : Käsikiri, ladina keeles]. 17. saj. lõpp. 232 lk.
Tallinna Gümnaasiumile kuulunud Henriku kroonika käsikiri, mis on tuntud ka nimetuse all Codex gymnasii Revaliensis. Oma töös on seda käsikirja kasutanud balti ajaloolased Johann Gottfried Arndt, Eduard Pabst, Leonid Arbusow jt.
Toetussumma 42 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Martin Lillepuu. Täname!

 

 

CHRISTOPH VON SCHMIDKartowli kokk ehk õpetus, kuda kartowlidest 125 rooga walmistada wõib
Jenowewa, üks wägga armas ja halle luggeminne wannemate ja lastele. [Chr. v. Schmidi järgi tõlkinud C. F. Lorenzsonn]. [2.,] uuesti läbi vaadatud ja parandatud trükk. Perno : F. W. Borm, 1841. 24 lk.
Pärnu köster-kooliõpetaja Caspar Franz Lorenzsonn (1811–1880) oli esimene Jenoveva loo mugandaja ja eesti keelde tõlkija. Tema mugandus ilmus kolmes trükis (esitrükk 1839). Jutustuse aine pärineb prantsuse kirjandusest, kuid enamiku eestikeelsete tõlgete aluseks oli saksa noorsookirjaniku Christoph von Schmidi raamat. Halearmsad lood krahviprouast Jenovevast saavutasid nii suure populaarsuse, et nende raamatute kangelanna nimi muutus haledusjuttude sünonüümiks. Eesti keelde on "Jenovevat" vahendanud peale C. F. Lorenzsonni veel J. Thomasson, F. R. Kreutzwald, C. Körber ja vähem tuntud kirjamehed.
Toetussumma 18 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Piret Talur. Täname!

 

 

Kartowli kokk ehk õpetus, kuda kartowlidest 125 rooga walmistada wõib : Üks kasuline köögiraamat Eesti neidudele ja perenaistele. Kirjutanud neiu Helena. Rakvere, 1893. 95, [1] lk.
Esimene eestikeelne kartulitoitude raamat. Suure trükiarvuga (7000 eksemplari) raamat äratas huvi ja tutvustused ilmusid ka ajakirjanduses. 125 retsepti hulgas on muu seas viit sorti kartulisalateid, kartulitort, -kringel, -sepik ja -leib ning isegi piparkoogilaadsed “jõulupuu koogid”.
Toetussumma 400 krooni. -- Raamatu digiteerimist toetati. Täname!

 

 

MATS TÕNISSONAutor: MATS TÕNISSON, Pealkiri: Köögi raamat : Õpetus, kudas perenaised ja söögitegijad tarwilikka toitusid ja jookisid wõiwad walmistada
Köögi raamat : Õpetus, kudas perenaised ja söögitegijad tarwilikka toitusid ja jookisid wõiwad walmistada. 3. tr. [Vändra] : M. Tõnisson, [1895]. 64 lk.
Tuntud kalendrikirjaniku Mats Tõnissoni välja antud retseptiraamat osutus väga populaarseks. Mitmes trükis ja suure trükiarvuga raamatuke on “ära loetud” ja muutunud haruldaseks.
Toidud on väga lihtsad ja valmistatavad käepärastest vahenditest. Siit leiab oa- ja läätsesupi, hernepudru retseptid ning nõuanded kurkide, seente ja liha soolamiseks, õunte kuivatamiseks jpm. Kookide peale ei ole palju ruumi raisatud, toodud on vaid kolm retsepti (hapupiima-, kartuli- ja pudrukook), suuremaid küpsetushuvilisi juhatatab autor varem ilmunud koogitegemisõpetuse juurde.

Toetussumma 25 eurot -- Raamatu digiteerimist toetas Ene Aschjem. Täname!

 

ADAM OLEARIUS (1603-1671)

Offt begehrte Beschreibung Der Newen Orientalischen Reise, So durch Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persien geschehen. ... Schleswig : Bey Jacob zur Glocken, 1647. [20], 449, 460-546, 42, [12] lk., 10 l. portr., 7 topeltlehte ill., 2 kaarti. Saksa diplomaadi Adam Oleariuse reisikiri Schleswig-Holsteini saatkonna kahest reisist: Moskvasse 1633–1634 ja läbi Moskva Pärsiasse 1635–1639. Raamatus leidub andmeid ka eestlastest ja Eestist, kus reisiseltskond laevahuku tõttu pikemalt peatus. Teos on rikkalikult illustreeritud, gravüürid on valmistatud peamiselt autori joonistuste järgi. Esitrükk.

Toetussumma 95 eurot

 

Corpus privilegiorum nobilitatis Livonicae

Corpus privilegiorum nobilitatis Livonicae : [Käsikiri, ladina keeles]. 18. saj. [315] lk. Liivimaa aadliprivileegid aastaist 1449–1681. Erinevate käekirjadega, gallustindiga kirjutatud käsikiri.

Toetussumma 55 eurot

 

GEORG FRIEDRICH TREUMANN (1748-1823)

Lühhike Piibli-Ramat ehk need sündinud asjad ja Öppetussed, mis pühhast Kirjast keigeennamiste tullewad tähhele panna : lühhidelt üllespandud, ja muist ärraselletud. Nende Ma rahwa heaks, kes ei joua Piibli ramato osta, ehk sedda keik läbbi luggeda /[G. F. Treumann; tõlkija Johann Georg Schnell]. 2. tr. Tartu : M. G. Grenzius,1791. 230, [2] lk. Saksa vaimuliku kirjamehe G. F. Treumanni piibli ümberjutustuse tõlkis eesti keelde Suure-Jaani pastor J. G. Schnell. 1791.a. ilmunud raamat müüdi kiiresti läbi ja juba samal aastal anti välja teine trükk.

Toetussumma 50 eurot

 

JOSEP TIDEBERG

Jenowewa ellust : üks wägga armas ja halle luggeminne wannemate ja lastele : [käsikiri]. S. l., 1842. [25] l. Caspar Franz Lorenzsonni 1839. a. Pärnus ilmunud esimese eestikeelse Jenoveva loo ümberkirjutus. Käsikirja lõpus kolmel lehel vaimulike laulude ümberkirjutused.

Toetussumma 21 eurot

 

ABD-Ramat. - Tallinn : [s.n.], 1853 (Tallinn : Lindfors[i pärijad]). - 15, [1] lk. : ill. ; 17 cm. Kordustrükk kõige vanemast aabitsa tüübist, sisaldab tähestikku, tähekombinatsioone veerimise õpetamiseks ning katekimuse tekste. Tagakaant ehib kuke pilt. Sellised aabitsad levisid odava hinna ja harjumuspärase kujunduse tõttu. Lapsi õpetati 18. ja 19. sajandil lugema kodus ning emad kasutasid meelsamini aabitsaid, mille järgi nad ise olid lapsena õppinud.

Toetussumma 12 eurot

 

PAUL BURMAN

Koduloomad / Joonistanud Paul Burman. - Tallinn : Maa, [1912]. - [16] l. : ill., ill. kaas ; 25 cm. - (Pildid lastele ; 1.).

Toetussumma 12 eurot

 

JOHANN DANIEL PETENBERG

ABD ja Pildiramat Marahwa lastele / [Autor ja illustreerija J. D. Petenberg]. - Tallinn : [s.n.], 1855 (Tallinn : Lindforsi pärijad) . - [23] lk. : puulõikeill. Esimene eestikeelne illustreeritud aabits. Tähestiku ja teksti kaunistamiseks kasutati ehisvinjette ja pildikesi. Igale tähele on juurde lisatud värsirida.

Toetussumma 13 eurot

 

Iseseiswuse tuleku päewilt : mälestused / A. Birk, J. Kukk, A. Larka ... [jt.]. - Tartu : Postimees, 1923. - 125, [6] lk. : fot., portr. ; 24 cm. Raamatus on esitatud Eesti riigi loomisaja silmapaistvate isikute mälestused: Ado Birk, Juhan Kukk, Mihkel Martna, Ants Piip, R. Premet, Julius Seljamaa, Jaan Tõnisson. Raamat on ilmunud iseseisvuse saabumise viiendaks aastapäevaks, sisaldades seega veel üsna elavaid mälestusi asjaosaliste endi sulest.

Toetussumma 27 eurot

 

300 aastat Eesti-Rootsi Posti : juubelialbum / koostanud M. Torgla. - Tallinn : [s.n.], 1936. - 68, [13] lk. : ill., fot. ; 28 cm. Pole võimalik ülehinnata posti kultuurilist tähtsust interneti eelsel ajal. 20. veebruaril 1636. aastal kutsuti kuninganna Kristina korraldusel ellu postiorganisatsioon Rootsis, mille koosseisu kuulus sel ajal ka Eesti.

Toetussumma 21 eurot

 

Eesti tööstuse ja kaubanduse album / Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühingu väljaanne ; [kaas: E. Kollom]. - [Eesti] : Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühing, 1935. - 40, [8] lk. : ill., fot., ill. kaas ; 27 cm. Kesk-, Väike- ja Käsitöösturite Ühingu väljaanne.

Toetussumma 16 eurot

 

Tallinna lihatöösturite juubeli album 1791-1936. - Tallinn : [s.n.], 1936. - 94 lk. : ill., portr., fot., ill. kaas ; 29 cm.  Tallinna lihatöösturite 145-aastase juubeli puhul ilmunud album sisaldab rikkalikult portreefotosid, Tallinna Vorstitegijate ja Lihunikmeistrite Ühingu põhikirja ja tagasivaadet ajalukku.

Toetussumma 22 eurot

 

EDUARD LAAMAN

Jaan Poska : Eesti riigitegelase elukäik / Eduard Laaman ; [kaas: H. Mugasto]. - Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1935. - 156, [4] lk. : fot., portr., ill. kaas ; 19 cm. - (Suurmeeste elulood ; nr. 29.). Jaan Poska oli Tallinna linnapea aastatel 1913-1917, märtsist oktoobrini 1917 Eestimaa kubermangu komissar, Eesti delegatsiooni juht Nõukogude Venemaaga peetud Tartu rahu läbirääkimistel.

Toetussumma 31 eurot

 

Kokakunst sõnas, pildis ja filmis : tarviline juht perenaistele : 1000 maitseva toidu kokkuseadet ja hulk väärtuslikke ning tulusaid näpunäiteid ja juhatusi maitsva toidu valmistamiseks kui ka nägusaks serveerimiseks 284 selgitava pildi ja filmiga / [kaas: G. Mamberg]. - Tallinn : Elu, 1927. - 340, [6] lk. : fot., joon. ; 22 cm. Eessõnas rõhutatakse, et raamatu otstarve on meie köögikultuuri tõstmine. „Harilikult ilmuvad kokaraamatud mujal kui meil ainult retseptide koguna, kuna aga tähtsam osa - valmistus- ja serveerimiskunst - jääb käsitamata. Kes aga tutvub meie raamatuga, üllatub nägemast, kuidas toitude valmistamises pole tähtis ainult küsimus mis?, vaid ka kuidas?”

Toetussumma 56 eurot

 

Talu käsitööd / koostanud Joh. Keernik. - Tallinn : Agronoom, 1936. - 139, [3] lk. : ill. ; 23 cm.

Raamatu koostamisel on püütud silmas pidada põllutöökoolide õppekava. Käsitletakse joonestamist, puutööd, värvimist, klaasimist, tinutamist, sepatööd, nahatööd, nööritööd.

Toetussumma 29 eurot