Koolitused

Koolitused

Täienduskoolitus

Pakume koolitusi  ja oleme koostööpartneriks raamatukoguhoidjatele ja teiste mäluasutuste töötajatele

Rahvusraamatukogu on keskne täienduskoolitusasutus eesti raamatukogudele, mis tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud majandustegevusteate nr. 176998 alusel, esitatud 30.03.2017. 
Koolituse eest tasunud füüsilisel isikul on võimalus tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele.

Õppekorralduse alused

Täiendav info ja koolituse tellimine: Margit Jõgi,
tel. 630 7123, e-post: margit.jogi@nlib.ee

Kutsekoolitus

Programm on mõeldud eelkõige raamatukoguhoidjatele, kellel puudub raamatukogunduse- ja infoteaduse alane haridus. 

Kutsekoolitus toimub neljas moodulis järgneva koolitusprogrammi alusel.

Kutsekoolitus 2019/2020 õppeaastal.

Raamatukoguhoidja kutsestandardiga saab tutvuda kutsekoja kodulehel, kutse omistamise kord ERÜ kodulehel.

 

Ideest ürituseni – interaktiivne kaasamine, visuaalid ja sotsiaalmeedia

25. novembril, 2019 Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2
Koolituse maksumus 48 eurot + käibemaks

Hea õppija!
Kutsume Sind koolitusele
"Ideest ürituseni – interaktiivne kaasamine, visuaalid ja sotsiaalmeedia“.
Registreeri end järgneval lingil ja palun anna hinnang oma praegustele oskustele: http://bit.ly/2WRNQfO
Kui tunned, et tahaksid osaleda sellel koolitusel, siis:
Loo endale Canva ja Adobe Spark kontod ning võta kaasa raamatukogu sotsiaalmeediakontode paroolid;
Mõtle juba varem välja teema/üritus/koolitus, mille jaoks hakata sisu looma (kogu päeva jooksul võiks olla läbiv teema). Kui ideid pole, siis pakume neid välja koolitusel.

Juhtimiskoolituse programm raamatukogude juhtidele

Käesoleval koolitusel käsitletakse heaks juhiks olemise ja kasvamise teemat. Uuritakse, mida tähendab juhi roll organisatsioonis, kuidas luua ja hoida tulemuslikke, konstruktiivseid suhteid teiste organisatsiooni liikmetega ning tulla toime tänapäevaste juhtimist puudutavate väljakutsetega. Vaadeldakse kaasaegseid juhtimise põhitõdesid ning inimeste käitumise psühholoogilisi tagamaid.
Koolituse läbinu omab ettekujutust inimressursi tähtsusest kaasaegses organisatsioonis ja orienteerub uutes juhtimistrendides, omab arusaama juhi/liidri peamistest tööülesannetest ja inimeste innustamisest.

Sihtrühm: maakonna -, linna- ja valla keskraamatukogude juhid

Rahvusraamatukogus, Tõnismägi 2

18. septembril, 15 .oktoobril ja 19. novembril
Programm eeldab osalemist kõigil kolmel päeval

Koolituse maksumus 85 eurot + käibemaks

Õppekava

Koolituskava

 

Kutsekoolitus 2019/2020 õppeaastal

I moodul: Kogude kujundamine   30.september- 4.oktoober, 2019 
II moodul: Kogude töötlemine ja säilitamine - 18.- 22. november, 2019
III moodul: Lugeja- ja infoteenindus - 10.-14. veebruar, 2020
IV moodul: Arendustegevus - märts, 2020 

Mooduli hind 160 eurot

Lisainformatsioon: Margit Jõgi, tel 630 7123, margit.jogi@nlib.ee

Raamatukoguhoidja kutsestandardiga saab tutvuda kutsekoja kodulehel, kutse omistamise kord ERÜ kodulehel.

Kutseõppe lektorid on Tallinna ja Tartu Ülikoolist, Rahvusraamatukogu töötajad ning kolleegid teistest raamatukogudest, kes tunnevad hästi raamatukogu- ja infotööd, on kursis raamatukogunduse arengu ja valdkondadega ning omavad teadustöö ja koolituskogemusi.