Eesti Rahvusraamatukogu konkurss-näitused

Konkurss-näitused

25 kauneimat Eesti raamatut

25 kaunima Eesti raamatu konkursi eesmärgiks on kunstiliselt kujunduselt ja trükitehniliselt teostuselt parimate raamatute kui vaimse kultuuri nähtuse väärtustamine. 1956. aastal alguse saanud ja vahepeal vaibunud konkursi traditsiooni elustasid 1998. aastal Eesti Kujundusgraafikute Liit koostöös Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Rahvusraamatukoguga. Küsimuste korral võtke ühendust konkurss@nlib.ee

Reglement

KONKURSI “25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT” REGLEMENT

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada raamatuid kui vaimse kultuuri nähtust, pöörata tähelepanu nende kunstilisele vormile ning vormi ja sisu kooskõlale. Hindamisele kuuluvad traditsioonilisel viisil tiražeeritud raamatud, tegemist ei ole eksperimentaal-raamatute võistlusega. Esimene võistlus toimus Eesti Riikliku Kirjastuse 1956. ja 1957. a. toodangust 25 kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parima raamatu selgitamiseks. Korraldajateks Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing.

25 kauneima raamatu konkursi korraldajad on Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit.

1. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning kujundusgraafikute diplomi- ja kursusetööd.

2. Raamatuid võivad esitada kujundajad, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Võistlusele esitatavate tööde hulk ei ole piiratud. Sarja raamatuid hinnatakse üks kord.

3. Osalemiseks tuleb tuua 3. detsembrist 2018 kuni 4. jaanuarini 2019 igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu infoletti. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet.

4. Võitnud raamatutest kogub Rahvusraamatukogu juurde 2 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti ja 1 komplekt maailma kauneimate raamatute konkursil osalemiseks.

5. Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.

6. Raamatute juures hinnatakse terviklikkust, disaini, küljendust, tüpograafiat, illustratsioone ning teostust (trükk, köitmine).

7. Hindamisele kuuluvad raamatud jagatakse järgmistesse liikidesse:

  • Aimekirjandus

  • Ilukirjandus

  • Kunst

  • Lastekirjandus

  • Sari

  • Õppekirjandus

8. Tunnustamisvääriliste teoste olemasolul valitakse 25 kauneima hulka kõigi liikide esindajad. Vastava(te) teos(t)e puudumisel jääb liik 25 kauneima hulgast välja. Žürii jätab endale õiguse tunnustada 25 kauneima hulka mittejõudnud, kuid omas liigis silma paistnud raamatuid. Tunnustamisväärilis(t)e töö(de) olemasolul annab žürii välja kuni kolm eripreemiat.

9. Väljavalitud kauneimaid raamatuid pingeritta ei seata. Nende kirjastajaid, kujundajaid, illustraatoreid ja trükkijaid autasustatakse diplomiga.

10. Koostööpartneritel on võimalus tutvuda konkursile esitatud raamatutega ja välja anda omapoolseid eripreemiaid.

11. Tulemused tehakse teatavaks veebruari alguses Eesti Rahvusraamatukogus avataval näitusel. Raamatute tutvustamiseks avaldatakse eesti- ja ingliskeelne kataloog ning koostatakse rändnäitus.

12. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 1. märtsini. Äraviimata trükised antakse Eesti Rahvusraamatukogu kogusse, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

13. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.Konkurss-näituse veebileht5 kauneimat Eesti lasteraamatut

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada illustreeritud lasteraamatuid kui vaimse kultuuri nähtust ja tunnustada kirjastajat, kes on leidnud oma raamatule sobiva kunstniku. Võistlust korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahvusraamatukogu. Konkurss toimub samaaegselt “25 kauneima Eesti raamatu” valimisega. Küsimuste korral võtke ühendust konkurss@nlib.ee

Reglement

KONKURSS ”5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT” REGLEMENT

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada illustreeritud lasteraamatuid kui vaimse kultuuri nähtust ja tunnustada kirjastajat, kes on leidnud oma raamatule sobiva kunstniku. Võistlust korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahvusraamatukogu.

Konkurss toimub samaaegselt “25 kauneima Eesti raamatu” valimisega.

1. Lasteraamatute puhul hinnatakse terviklahendust, pidades primaarseks illustratsioonide taset.

2. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning diplomi- ja kursusetööd.

3. Raamatuid võivad esitada kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Konkursile esitatavate raamatute arv ei ole piiratud.

4. Osalemiseks tuleb 3. detsembrist 2018 kuni 4. jaanuarini 2019 tuua igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu inforuumi. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet.

5. Võitnud raamatutest kogub Rahvusraamatukogu juurde 1 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti.

6. Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.

7. Žürii valib 5 kauneimat raamatut, mida ei panda pingeritta. Nende illustraatorid, kujundajad, kirjastajad ja trükkalid saavad diplomi.

8. Tunnustamisväärilis(t)e ilustratsiooni(de) olemasolul annab žürii välja kuni 3 eripreemiat illustraatorile.

9. Tulemused tehakse teatavaks veebruari esimesel nädalal Eesti Rahvusraamatukogus avataval võitnud tööde näitusel. Raamatuid tutvustatakse koos võistluse “25 kauneimat Eesti raamatut” tulemustega eesti- ja ingliskeelses kataloogis ning rändnäitusel.

10. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 1. märtsini. Viimata trükised antakse Eesti Lastekirjanduse Keskusele, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

11. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.Konkurss-näituse veebilehtWiiralti preemia

Wiiralti preemia ja Eesti nüüdisgraafika näitus on saanud Eesti kunstimaailma traditsiooniliseks osaks, mille eesmärk on toetada, innustada ja ühendada loovautoreid eri põlvkondadest. Põhjalik professionaalse graafika ülevaade on pälvinud tähelepanu nii kunstnike kui ka kunstipubliku hulgas. Wiiralti preemiat antakse välja igal kolmandal aastal. Konkurss-näitust korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Kultuuriamet, Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Vabagraafikute Ühendus. Küsimuste korral võtke ühendust konkurss@nlib.eeKonkurss-näituse veebilehtTallinna illustratsioonitriennaal

Triennaali eesmärk on tutvustada Läänemere regiooni parimaid illustraatoreid, näidata kunstiliselt kõrgetasemelist illustratsioonikunsti, pakkuda alternatiivi massikultuurile ja näidata trükikunstist puutumata kunstnike loomingut. Rahvusvaheline žürii valib peapreemia laureaadi ja kümme võrdset diplomisaajat, lisaks antakse välja lisadiplomeid. Triennaalil osalevad Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa, Venemaa, Poola, Soome, Rootsi, Norra ja Taani raamatukunstnikud. 2017. aastast osalevad kuraatori valikul samuti raamatukunstnikud väljaspoolt Läänemeremaid. Triennaali algatajad ja teostajad on Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja IBBY Eesti osakond. Küsimuste korral võtke ühendust konkurss@nlib.ee

Konkursi veebilehed: 20172013200920062003