Rahvusraamatukogu kogud

Kogud

Eesti Rahvusraamatukogu täiendab oma kogusid tulenevalt ülesannetest rahvus-, parlamendi- ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste raamatukoguna.

  • Säilituseksemplari seaduse alusel kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks Eestis ilmunud trükised, auvised, elektroonilised- ja võrguväljaanded.

  • Rahvusraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse võimalikult ammendavalt Eestis ilmunud väljaandeid, välismaal eesti keeles ilmunud väljaandeid, Eesti autorite väljaandeid ja nende tõlkeid olenemata ilmumiskohast ning Eestit käsitlevaid või Eesti kohta informatsiooni sisaldavaid välismaal ilmunud võõrkeelseid väljaandeid.

  • Humanitaarraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse peamiselt kunsti-, muusika-, aja- ja kultuuriloo ning keele- ja kirjandusalaseid väljaandeid, toetades humanitaarteaduste uurimist.

  • Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse õiguse, majanduse, poliitika jt ühiskonnateaduste valdkonna ja rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid.

Kogude terviklikkuse, säilimise ja juurdepääsu loomise eesmärgil teostatakse teavikute plaanipärast reprodutseerimist iga-aastase reprodutseerimiskava alusel. Digiteeritud väljaanded on kättesaadavad digitaalarhiivi DIGAR ning portaali DIGARi Eesti artiklid kaudu.

 

Reprodutseerimiskava 2022-2025

Säilituseksemplari seaduse alusel digiteeritavad väljaanded, millest kirjastajad ei saada trükifaile
→ raamatud, ajakirjad, ajalehed, noodid jm., hinnanguliselt 800 eks./aastas
→ pisitrükised, hinnanguliselt 2500 eks./aastas
→ plakatid, hinnanguliselt 200 eks /aastas

Konserveeritud rahvusteavikud
→ digiteeritavad teavikud selgitatakse konserveerimistööde käigus arhiiv- ja harulduste kogu teavikute hulgast

Eesti päevalehed, mis ilmunud alates 1984
→ Eesti Päevaleht, 2006-2009, b10720790
→ Rahva Hääl,1984-1990,1995, b10728260
→ Noorte Hääl, 1987-1990, b13207921
→ Postimees, 1991-2006, b10727784
→ Äripäev, 1989-2008, b10719751
→ Õhtuleht, 1988-2000, b10722440
→ Hommikuleht, 1992-1995, b10729938
→ Молодежь Эстонии, 1988-2009, b10726214
→ Вечерний Курьер, 1988-1995, b10732056

Nõukogude perioodil ilmunud raamatud ja ajakirjad
→ raamatute maht on 150 kasti
→ ajakirjade maht on 50 kasti

Eesti eksliibrised
→ kogumis on u. 18 000 eksliibrist aastatest 1901-1990

Eesti postkaardid
→ kogumis on u. 10 000 nõukogude perioodil ilmunud Eestimaa vaadetega postkaarti

RaRa fotoarhiiv
→ kogumis on u. 7 lm rahvusraamatukogu ajalugu ja tegevust kajastavaid fotosid

EODOPEN raames digiteeritavad raamatud
→ projekti kestus on 2019-31.10.2024. Kokku digiteeritakse 1000 eks raamatuid.
→ 2021 lõpuks oli digiteeritud 600.
→ 2022-2024 digiteeritakse ülejäänud 400, nimekiri tekib jooksvalt soovituste alusel

Endise Raamatupalati pisitrükiste kogu
→ kogumis on 1940-1997 ilmunud pisitrükised, kokku u 400 000 eks. / 4 milj. lk.