Kataloogimiskoha koodid

Elektrooniliste kataloogikirjete üheks nõudeks on võimalus tuvastada, milline asutus on kirje koostanud ja kes on seda täiendanud-parandanud.

MARC21-vormingus kirjutatakse kataloogimiskoha kood väljale 040.
Nõutav on originaalkirje loonud, sisukirjelduse andmeid täiendanud või olemasolevat kirjet parandanud raamatukogu koodi lisamine.
Välja 040 täitmise kohta vt. ELNET Konsortsiumi raamatu või muu teavikulaadi kataloogimisjuhendit.

Koodid peavad olema unikaalsed. Seega on soovitatav koode jagades silmas pidada ka teisi antud regiooni potentsiaalseid koodisoovijaid.

Igast väljaantud koodist tuleb teatada registri pidajale, kelleks on Eesti Rahvusraamatukogu.

Koodi moodustamine

  • Teadus- ja erialaraamatukogud moodustavad kataloogimiskoha koodid ise

  • Rahva- ja kooliraamatukogudele moodustavad koodid maakonna keskraamatukogud

Vt. Kataloogimiskoha koodide moodustamise juhend
 

Väljaantud koodid

 

Kontaktisik: Jane Makke
tel. 630 7383
e-post: Jane.Makke@nlib.ee