Kataloogimiskoha koodid | Eesti Rahvusraamatukogu

Kataloogimiskoha koodid

Elektrooniliste kataloogikirjete üheks nõudeks on võimalus tuvastada, milline asutus on kirje koostanud ja kes on seda täiendanud-parandanud.

MARC21-vormingus kirjutatakse kataloogimiskoha kood MARC-väljale 040. Nõutav on originaalkirje loonud, sisukirjelduse andmeid täiendanud või olemasolevat kirjet parandanud raamatukogu koodi lisamine.

Välja 040 täitmise kohta vt. lähemalt:
ELNET Konsortsiumi raamatu või muu teavikulaadi kataloogimisjuhendeid
USA Kongressi raamatukogu MARC21 juhendist

​Kontaktisik:
Jane Makke
metaandmete peaspetsialist
tel. 630 7383
e-post: Jane.Makke@nlib.ee

 

Koodi moodustamise põhimõtted

* Kõik koodid peavad olema unikaalsed. Seetõttu on koode jagades soovitav silmas pidada ka teisi antud regiooni potentsiaalseid koodisoovijaid.

* Teadus- ja erialaraamatukogud moodustavad kataloogimiskoha koodid ise.

* Rahva- ja kooliraamatukogudele moodustavad koodid maakonna keskraamatukogud.

* Enne koodi moodustamist palume kindlasti tutvuda Kataloogimiskohtade koodide moodustamise juhendiga.

NB! Igast koodist tuleb teavitada registri pidajat, kelleks on Eesti Rahvusraamatukogu.

​Kontaktisik:
Jane Makke
metaandmete peaspetsialist
tel. 630 7383
e-post: Jane.Makke@nlib.ee

Väljastatud koodid

Rahva- ja kooliraamatukogud

* Rahvus-, teadus- ja erialaraamatukogud (10.01.2020) pdfcsv

* Kõik Eesti raamatukogud (10.01.2020) pdfcsv