Kataloogimiskoha koodid | Eesti Rahvusraamatukogu

Kataloogimiskoha koodid

Elektrooniliste kataloogikirjete üheks nõudeks on võimalus tuvastada, milline asutus on kirje koostanud ja kes on seda täiendanud-parandanud.

MARC21-vormingus kirjutatakse kataloogimiskoha kood MARC-väljale 040. Nõutav on originaalkirje loonud, sisukirjelduse andmeid täiendanud või olemasolevat kirjet parandanud raamatukogu koodi lisamine.

Välja 040 täitmise kohta vaata lähemalt:

​Kontaktisik:
Anneli Nappus
tel. 630 7389
e-post: Anneli.Nappus@nlib.ee 

 

Koodi moodustamise põhimõtted

Kataloogimiskohakoodide registri pidaja on Eesti Rahvusraamatukogu.

 Registripidajat tuleb teavitada igast uuest või tühistatud koodist, samuti soovist koodi muuta.

 Kõik koodid peavad olema unikaalsed. Seetõttu on koode jagades vaja silmas pidada ka teisi antud regiooni potentsiaalseid koodisoovijaid.

 Teadus- ja erialaraamatukogud moodustavad kataloogimiskoha koodid ise.

 Rahva- ja kooliraamatukogudele moodustavad koodid maakonna keskraamatukogud.

 Enne koodi moodustamist palume kindlasti tutvuda Kataloogimiskohtade koodide moodustamise juhendiga

 

Väljastatud koodid

 Rahva- ja kooliraamatukogud

 Rahvus-, teadus- ja erialaraamatukogud (10.01.2020) pdfcsv

 Kõik Eesti raamatukogud (11.10.2022) pdfcsv