Kaardid

Kogu koosneb ligikaudu 29 tuhandest kartograafiateavikust ja on kättesaadav raamatukogu 8. korruse kartograafia- ja geograafiasaali konsultandi vahendusel. Kaardikogu moodustavad trükitud ja vähesed käsikirjalised kaardid, plaanid, atlased, skeemid, gloobused, ortofotokaardid ja satelliidipildid, arvutikaardid. Kaarte leidub erinevates keeltes kogu maailma, erinevate piirkondade, üksikute riikide, linnade ja teemade kohta (näiteks NSV Liidus trükitud). Kogus on olemas ka naaberriikide uuemad topograafilised kaardid: Soome ja Läti 1:50 000, Venemaa 1:100 000 või 1:200 000.
Informatsiooni kogus olevate kaartide kohta leiab e-kataloogist ESTER. Digiteeritud kaardid ja linnaplaanid on kättesaadavad digitaalarhiivis DIGAR.

 

Rahvustrükis

Rahvusraamatukogu kogub ja säilitab kõiki Eestis või Eesti kohta ja eesti keeles ilmunud kartograafiateavikuid ning need moodustavad 45% kaardikogu nimetustest. Uued kaardid laekuvad säilituseksemplaridena.
Kolmandiku Eesti kaartidest moodustavad erineval ajal ilmunud topograafilised kaardid, palju on ka linnaplaane, teede-, turismi-, orienteerumis- ja õppekaarte või atlaseid. Igast nimetusest on üks eksemplar hoiul arhiivkogus ja seetõttu on ainueksemplarid kättesaadavad 3. korruse Harulduste ja arhiivkogu lugemissaalis. Täpsemaid andmeid ja väljavõtteid rahvustrükiste (ilmumisaastate, kirjastuse, autori, liigi jm) kohta saab andmebaasist ERB.

Kaardikogu väärtuslikumad osad

16. –19. sajandi Liivimaa kaartide kollektsiooni ostis Rahvusraamatukogu 1998. aastal meditsiinidoktor Ilo Käbina käest. See koosneb 52 Liivimaad kujutavast kaardilehest, mis on koostatud või välja antud selle aja tuntuimate kartograafide ja kaardikirjastajate poolt. Vanim kaart pärineb aastast 1540. Kogu on digiteeritud ning selle põhjal on välja antud kaks kaardimappi.

Kadrioru lossiansambli 18. –19. sajandi plaanide kollektsioon koosneb 8 käsikirjalisest plaanist ja skeemist.

Eesti jõgede plaanid. 1920-1929. a. Sisevete Büroo poolt teostatud mõõdistamise planšetid (ca 200 lehte) on köidetud nelja mappi ja sisaldavad 17 jõe plaane.

Kaardiotsing e-kataloogis ESTER ja andmebaasisi ERB

-e-kataloogis ESTER

Sobiva kartograafiateaviku leidmiseks tuleks sooritada liitotsing kasutades üldisi märksõnu kaardid, atlased, gloobused või digitaalkaardid koos (koha)märksõnaga, mis võib olla mandri-, ookeani-, riigi-, maakonna-, asula-, kaitsela-, veekogu- jms nimi või ka maailm. Kindla kaardiliigi leidmiseks tuleks kasutada ka vastavat märksõna (vt loendit) koos kohamärksõnaga. Soovi korral võib otsingut piirata/täpsustada, valides sobiva keele või ajaperioodi.

Näiteks:
märksõna = kaardid
märksõna = Harjumaa
ilmumisaasta = pärast 1920 enne 1930

märksõna = merekaardid
märksõna = Soome laht
(ilmumisaasta = pärast 2010*)

*Otsitulemused on järjestatud pöördkronoloogiliselt - kõige uuemad eespool. Seetõttu pole ilmumisaastate lisamine alati vajalik.

Sõna, pealkirja, autori või märksõna lihtotsingu tulemused kuvatakse tähestikulises järjekorras. Sel juhul on võimalik piirata otsingut, valides teaviku laadiks ’KAART’ ja ’Järjesta tulemused ilmumisaasta järgi’.

-rahvusbiblograafia andmebaasis ERB

Liht- ja liitotsingu puhul tuleks kasutada samu märksõnu kui e-kataloogis ESTER. Otsingut tuleks täpsustada laadiga KAART, ilmumiskoha- ja -aja piiramisega, tulemusi saab sorteerida kronoloogia, autori, pealkirja jm järgi.

Registriotsingus saab otsida ka personaaliat – isikute, kollektiivide või ürituste kohta ilmunud trükiseid. Näiteks otsides kaarte Tallinna purjeregati kohta, sisestada: Olümpiamängud (22 : 1980 : Moskva). Purjeregatt (Tallinn)

Väljavõtteid laadi KAART puhul on võimalik teha kindla ajaperioodi, ilmumismaa, e-ressursside ja Estonica kohta. Keele järgi eristamisel tuleks teada, et kaartidel võib olla legend ja ka kohanimed mitmes keeles, mistõttu üks ja sama kaart võib esineda mitmes loendis.

MARC otsingus saab otsida ka sellist infot, mida teiste otsingutega ei ole võimalik leida. Mõned näpunäited:

Kõik Eesti kaardid: Marc = 910 ; Sisu = %KRT (alati kasutada kaartide eristamiseks)
Kultuurilooline märkus - Marc = 545 (näiteks: esimene eestikeelne)
Autasumärkus - Marc = 586
Leidumus - Marc = 930 ; Sisu= %EAM  või EMM jt.

Täpsemalt otsi- ja salvestamise võimaluste kohta vt Otsiabi

Eesti topograafilised kaardid

NB! Lingi all avaneval lehel kataloogis ESTER on soovitav otsingut PIIRATA märksõnaga: märkida maakonna vm kohanimi

1. Eesti kaart 1:50000 (Eesti Kaardikeskus) 1999-2006. Vt. kartogrammi /salvestada pilt/

2. Eesti baaskaart 1:50000 1996. Vt. kartogrammi.

3. Eesti põhikaart 1:20000 1994- Vt. kartogrammi. Elektrooniliselt kättesaadav Maa-ameti geoportaalis.

4. Kaitseväekaardid
Eesti 1:50000. Seeria N758 2010- ; 1997-2010 ilmus seeria N757.
Eesti 1:100 000. Seeria M655 2010
Eesti topograafiline kaart 1:250 000. 2017

5. Eesti merekaardid (Veeteede Amet)
Ilmunud ka atlastena:
I osa Soome laht Narvast Paldiskini
II osa Väinameri Osmussaarest Saaremaani
III osa Saaremaast Ruhnuni

6. Eesti NSV 1:10000 (NSV Liidu Kindralstaap)1987-1991. Vt. kartogrammi ja kaardinäidiseid.
Rahvusraamatukogus olemas Hiiumaa, Saaremaa ja Virumaa osa. Digiteerituna ja suurema ala ulatuses kättesaadav Maa-ameti geoportaalis ajalooliste kaartide rakenduses.

7. Eesti NSV 1:25000 (Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsus) 1968-1989.
Kaardilehed 1942. ja 1963. aasta koordinaatsüsteemis. Digiteerituna kättesaadav Maa-ameti geoportaalis ajalooliste kaartide rakenduses.

8. Eesti NSV 1:50000 (NSV Liidu Kindralstaap, GUGK) 1971-1991
Kaardilehed 1942. aasta koordinaatsüsteemis. Digiteerituna kättesaadav Maa-ameti geoportaalis ajalooliste kaartide rakenduses.

9. Eesti kaart 1:50000 (Topo-hüdrograafia osakond) 1935-1939.
Digiteerituna kättesaadav Maa-ameti geoportaalis ajalooliste kaartide rakenduses.

10. Eesti topograafiline ülevaatekaart 1:200000 12-l lehel (Topo-Hüdrograafia osakond)
Ilmus 1935-1938, kokkuköidetuna 1939. a. Üksiklehed ilmusid ka pealkirja all „Kas tunned maad...“.
Seeria jätkuna ilmusid Peipsitaguse Venemaa ala kaardilehed: 16-Kroonlinn, 17-Leningrad, 26-Luga, 36-Porhov.

11. Eesti topograafiline kaart 1:25000 1923-1935.  Vt. kartogrammi.
Kaardid Põhja-Eesti ranniku, Tartu ümbruse ja Kagu-Eesti kohta. Rahvusraamatukogus umbes kolmandik ilmunud kaartidest, enamus olemas Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus.

12. Verstakaardid
Vene sõjaväetopograafide poolt valmistatud kaardid kolmes mõõtkavas. Ilmusid enne ja pärast 1900. a., järeltrükid EV-s 1919-1934.
Üheverstalised kaardid 1:42000 1894-1915, 1919-1934 Digiteerituna kättesaadav Maa-ameti kaardiserveris ajalooliste kaartide rakenduses
Kaheverstalised kaardid 1:84000 1914-1919
Kolmeverstalised kaardid 1:126000 1866-1915, 1927-1932, saksakeelsed ~1917. a.

Eesti kaardid kogudes

RAAMATUKOGUD  ARHIIVID  MUUSEUMID

Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogu

Tartu Ülikooli Raamatukogu TÜR (13 500)   http://www.utlib.ee/
Kogud sisaldavad nii uusi kui vanu kaarte. Kaarditeavikuid väljastab vanaraamatu ja käsikirjade lugemissaal RARA.
Uued ja osaliselt ka vanad kaardid on leitavad e-kataloogis ESTER.
Digiteeritud kaarte vt. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/22

Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu  KMAR (5500) http://www.kirmus.ee/
Kogus palju 1918-1940. a. kui ka varem ilmunud Eesti (sh. topograafilisi) kaarte, leitavad e-kataloogist ESTER.

Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu  TLÜAR (ca 7000) http://www.tlulib.ee/
Baltika kogu - sisaldab vanemaid Eesti ala kaarte ja atlaseid, leitavad e-kataloogis ESTER või kaartkataloogis.

Arhiivid

Maa-ameti andmekogude arhiiv (üle 270 000 säiliku) http://www.maaamet.ee/
Kättesaadavad uued Eesti topograafilised kaardid; 1991.a. Riiast saadud nõukogudeaegsed topokaardid, aerofotod, fotoplaanid, tiheasustusalade plaanid. Saab kaarte osta või teha koopiaid.
Nii uued kui oluline hulk digiteeritud ajaloolistest kaartidest ja ortofotodest on kättesaadavad kaardiserveris http://geoportaal.maaamet.ee/

Eesti Rahvusarhiiv Tallinnas ERA-kogud (ca 52 000)
Kaardimaterjale sisaldavad fondid:
ERA.T-3 nimistu 1  - Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse osakonna fond: katastrikaardid, linnade, talude jm plaanid  1931-1944; ERA.62 - 1934-1953
ERA.T-6 nimistud 3 ja 5 – kaardid ja plaanid aastatest 1867-1957
ERA.T-7 - Teedeministeeriumi Veeteede Talitus 1918-1943
ERA.63 - Riigimaade ja Metsade Valitsuse fondi kaardid ja plaanid.
Arhivaale saab otsida infosüsteemist AIS http://ais.ra.ee/
Kaardid kaartide infosüsteemis http://www.ra.ee/kaardid/

Eesti Rahvusarhiiv Tartus (endise Ajalooarhiivi) EAA-kogud (ca 100000)
EAA.1 Rootsi-aegsed Eestimaa kubermangu katastriplaanid 1561-1710.a.
EAA.854 Eestimaa Rüütelkonna arhiiv
EAA.2072 – kaardikogu 1664-1965.a.
EAA.3724 Katastridokumentide kollektsioon
EAA.46 Eestimaa kubermangu joonestuskoda, EAA.308 Liivimaa kubermangu joonestuskoda - arhivaalid ja kaardid leitavad AIS-is http://ais.ra.ee/, kaardid uues infosüsteemis http://www.ra.ee/kaardid/

Tallinna Linnaarhiiv TLA (ca 5600)  http://www.tallinn.ee/linnaarhiiv
Fond 149 - Tallinna osade ja linnamõisate plaanid, ka trükikaardid.
Digiteeritud kaardid Rahvusarhiivi kaartide infosüsteemis http://www.ra.ee/kaardid/

Rootsi Riigiarhiiv http://www.riksarkivet.se
Rootsis Riigi- ja sh Sõjaarhiivis on ca 590 käsikirjalist Eesti ala kaarti ja plaani, enamasti 17. sajandist. Sõjaarhiivi kaardid on leitavad ja vaadatavad andmebaasis, loendisse Utländska stads- och fästningsplaner on koondatud Baltimaade provintside (Östersjöprovinserna) asulate plaanid, ajaloolised topograafiliste kaardide seas on leitav kogum Estland.
Rootsi arhiivides ja muuseumides olevate eestiaineliste käsikirjaliste kaartide kohta saab täpsema ülevaate Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis aastaraamatust nr. 12 (2001) lk. 5-289, mis sisaldab Ulla Ehrensväldi koostatud kataloogi Topographica Estoniae.

Muuseumid

Eesti Ajaloomuuseum EAM (2049)  http://www.ajaloomuuseum.ee
Kaarte sisaldavad Dokumentaalmaterjalide kogu Fond 117 -1. ja 2. nimistu ja Fond 118 -1. nimistu. Kaardid on leitavad kohapeal kaartkataloogis, uurimissaal asub muuseumi Maarjamäe filiaalis. Digiteeritud kaardid on andmebaasis Digiteek (vahemikus D_117 ja D_118)

Eesti Meremuuseum  EMM (1628) http://www.meremuuseum.ee/
Üks terviklikumaid kogusid Nõukogude-aegseid merekaarte (558), mere- ja jõekaardid nii eesti, vene kui saksa keeles.

Võimalike vigade parandamiseks või uue ja kasuliku info lisamiseks palume teavitada aadressil mercator@nlib.ee