ISSN perioodikale | Eesti Rahvusraamatukogu

ISSN perioodikaleAlates 01.01.2017.a saab ISSNi tellida Kirjastajaportaalist.Kirjastajaportaali abi                     
Tel: 6307 367 E-R 9-17
E-post: kportaal@nlib.ee 

Kuidas liituda

 

 

Eesti ISSN keskus
Eesti Rahvusraamatukogu
Narva mnt 11, Tallinn 15015
Tel. 630 7367
E-post: issn@nlib.ee 

Rahvusvahelise ISSN Keskuse koduleht

ISSN - International Standard Serial Number - on rahvusvaheline jadaväljaande standardnumber, tema identifitseerimiskood. See on kordumatu 8-kohaline tunnusnumber, mis on jaotatud kahte sidekriipsuga eraldatud 4-numbrilisse rühma ning millele eelneb tähtlühend ISSN (näit. ISSN 1406-6149). ISSNil ei ole sisulist tähendust omavaid elemente keele, riigi või kirjastaja identifitseerimiseks.

Miks on ISSN kasulik ja vajalik?

  • võimaldab väljaannet kiiresti ja täpselt identifitseerida

  • hõlbustab väljaande tellimist ja müüki kogu maailmas;

  • ISSNi baasil saab moodustada EAN-kaubavöötkoodi;

  • lisab väljaandele tuntust, sest kõigi ISSNi saanud väljaannete kirjed saadetakse Pariisi rahvusvahelisse jadaväljaannete andmebaasi ISSN Portal.

ISSN on seotud jadaväljaande pealkirjaga – kui pealkiri muutub, tuleb talle anda uus ISSN.

ISSN tunnuse saavad:

Ajakirjad, ajalehed, aastaväljaanded (aruanded, aastaraamatud, teatmikud jms.), seeriaväljaanded (toimetised, kogumikud jms.) sõltumata sellest, millisel meediakandjal nad ilmuvad (trükis, CD-ROM, DVD, võrguväljaanne).

ISSN tunnust ei saa:

Ajutise väärtusega väljaanded: reklaamtrükised, kataloogid, kalendrid, ristsõnaväljaanded, asutuste lühemaajalised plaanid ja aruanded jne.

Mis vahe on ISSN ja ISBN tunnustel?
ISBN on raamatu identifitseerimistunnus, ISSN jadaväljaandele antav tunnus. Raamatusarjad, toimetised jt. jätkväljaanded võivad saada mõlemad tunnused: ISSN on kogu seeriale ühine ja kehtib seni, kuni seeria pealkiri püsib muutumatuna. Iga omaette pealkirjaga seeria osa saab uue ISBNi.

ISSN võrguväljaannetele

Eesti ISSN Keskus soovitab ISSNi võrguväljaannetele, mis on trükitud jadaväljaande paralleelversioon - kumbki väljaanne saab oma ISSNi, ilmuvad ainult võrgus oma kindla pealkirja ja vastutusandmetega, kas

  •  traditsioonilise ajakirja või seeriaväljaande kujul (numbrite või osadena)

  •  pidevalt uuendatavana (dateerituna).

Palun arvestage, et võrguväljaandele ei saa ISSNi määrata enne, kui ta on ilmunud, väljaandel peab olema toimiv võrguaadress. Kui juurdepääs võrguväljaandele on piiratud, palume saata esimene ilmunud number pdf-vormingus.

Lisateave Rahvusvahelise ISSN Keskuse kodulehel.

ISSN-L (linke-ISSN)

  • aitab koondada või linkida jadaväljaande erinevaid kandjaversioone (trükis, võrguväljaanne, CD-ROM jne.);

  • võimaldab kandjaversioonist sõltumatut otsingut infosüsteemides, andmebaasides, raamatukogukataloogides;

  • ISSN-Li saab ühendada teiste identifitseerimis- ja linkimissüsteemidega (näit. OpenURL).

  • ISSN-L ei muuda tavalise ISSNi kasutamist, ta lisandub sellele.

ISSN-Li määrab Rahvusvaheline ISSN Keskus.

ISSNi asukoht väljaannetel

ISSN trükitakse jadaväljaande igale numbrile nähtavale kohale järgnevas eelistuses: esikaas, tiitelleht, tagakaas. Ajakirjal peaks ISSN asetsema esikaane paremas ülanurgas. CD-ROMidel ja DVD-l pannakse ISSN nii avalehele, infokandjale kui ka ümbrisele. Võrguväljaandel pannakse ISSN nähtavale kohale väljaande kodu- või avalehele, soovitatavalt pealkirja lähedale.

Kui väljaandel on mitu meediaversiooni, on soovitatav esitada kõik ISSNid. ISSN-L on soovitatav trükkida igale väljaandele ISSNist ülespoole.

ISSN-L 2228-0065
ISSN 2228-0065 (trükis)
ISSN 2228-0073 (võrguväljaanne)
ISSN 2228-0081 (CD-ROM) 

ISSN ja EAN kood

Rahvusvahelise GS1 organisatsiooni ning Rahvusvahelise ISBN Agentuuri ja Rahvusvahelise ISSN Keskuse vahel sõlmiti 1980. aastal leping hõlbustamaks standardnumbrisüsteemiga ühinenud kirjastajatel kaubavöötkoodi saamist. Eestis peab seda registrit GS1 Estonia MTÜ, kes on rahvusvahelise GS1 liige. Eesti ISSN Keskuses registreeritud ISSN tunnusnumbritega väljaannetele omistatakse EAN-13 vöötkoodid. Selleks tuleb kirjastajal liituda GS1 Estonia MTÜga.

GS1 Estonia asub aadressil:
Roosikrantsi 2, Tallinn 10119
Tel.: 660 5535
Faks: 660 5536
E-post
Kodulehekülg

ISSN tunnuse saamine Eestis
Alates 1995. aastast tegutseb Eesti Rahvusraamatukogus Eesti ISSN Keskus, mis ainsana Eestis annab jadaväljaannetele ISSNi. Teenus on tasuta.