ISMN noodile | Eesti Rahvusraamatukogu

ISMN noodileAlates 01.01.2017.a saab ISMNi tellida Kirjastajaportaalist. ISMN väljastatakse kahe tööpäeva jooksul pärast korrektselt täidetud avalduse esitamist.Kirjastajaportaali abi
Tel: 6307 372 E-R 9-17
E-post: kportaal@nlib.ee

Kuidas liituda

Eesti ISMN Agentuur
Eesti Rahvusraamatukogu
Narva mnt 11, Tallinn 15015
Tel.: 630 7372
E-post: ismn@nlib.ee

ISMN (International Standard Music Number)
on rahvusvaheline noodi standardnumber, mis alates 1.01.2008 koosneb 13 numbrist. Suurtähtlühendile ISMN järgneb nooditoodangut tähistav prefiks 979-0 ning 8-kohaline põhinumber.

Näide: ISMN 979-0-54001-000-3

ISMN  

   979-0     

   54001           

   000                

   3

 

   prefiks

   kirjatunnus

   nooditunnus

   kontrollnumber

 

ISMN võimaldab nootide kiiret ja täpset leidmist andmebaasides ning arvelevõtmist raamatukogudes, leiab kasutamist noodikaubanduses, muusikakirjastuste arvepidamises jms. ISMN antakse muusikateose igale eraldi ilmunud noodile.
Silmaga loetav nootide EAN number vöötkoodi alaosas on identne 13-numbrilise ISMNiga (ainult ilma sidekriipsudeta).
 

ISMNi saavad kõik noodid (trükitud või elektroonilisel kujul), s-h. :

 • Partituurid

 • Klaviirid

 • Partituurist eraldi avaldatud partiid

 • Eri autorite valikkogud (antoloogiad)

 • Noodikomplektid, kus helikandja moodustab muusikateosega ühe terviku ja kuulub ühe partiina teose koosseisu

 • Laulikud

 • Nootide mikroväljaanded (mikrofilmid ja -kaardid)

 • Braille' (pimedate) kirjas noodid.

ISMNi ei saa:

 • Helisalvestised

 • Videosalvestised

 • Muusikaraamatud, kus esineb noodinäiteid (ISBN)

 • Muusikaajakirjad ja -sarjad (ISSN), v.a. sarja eraldi osana ilmuvad noodid.

ISMN trükitakse partituuri või partii tagakaanele või ühelehelise noodi esilehe allossa. ISMNi võib trükkida koos autoriõiguste andmetega.
ISMNi õigsuse eest vastutab kirjastus. Soovitatav on antoloogia koosseisu kuuluvate osade ISMNid tiitellehe pöördele trükkida ühtse ISMNide ja osade pealkirjadega loeteluna. Antoloogia igale iseseisvale osale trükitakse oma ISMN.

ISMN ja ISBN
Kui on raske kindlaks teha, kas tegemist on noodi või raamatuga (ulatusliku tekstiosaga ja illustreeritud albumid, laulikud, hümnid), võib väljaandele trükkida nii ISBNi kui ka ISMNi. Kui kirjastus kasutab ainult üht standardnumbrit, siis kõhkluse korral tuleb eelistada ISMNi.

ISMN ja ISSN
Noodisarjale antakse ISSN (see püsib muutumatuna, kuni sarja pealkirja pole muudetud) ja sarja igale eraldi osale iseseisev ISMN.

Uut ISMNi nõuavad:

 • Muudatused tekstis või muusikas, v.a. vähetähtsad parandused, nt. trükivead.

 • Eelmisest väljaandest erinevad muudatused muusikateose lahutamatu osana esinevas tekstis.

 • Teksti tõlke lisamine, muutmine või eemaldamine nõuab uut ISMNi, isegi kui muusika on muutumatu.

 • Teose formaadi oluline muutus nõuab uut ISMNi (nt. partituur, taskupartituur või õppepartituur).

ISMN ja EAN kood

Nootide vöötkoodi aluseks on ISMN, mille saab alla laadida soovi korral Kirjastajaportaalist.

Rahvusvaheline koostöö

Eesti ISMN Agentuur teeb koostööd Rahvusvahelise ISMN Agentuuriga, saates Eesti noodikirjastuste kontaktandmed Rahvusvahelise ISMN Agentuuri poolt koostatavale rahvusvahelisele muusikakirjastuste andmebaasile MPIID. 

Kogutav teave võib sisaldada isikuandmeid, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Regulation): üksikisiku nimi, e-posti aadressid, telefoninumbrid, üksikisikute isiklik postiaadress. Palume tutvuda informatsiooniga GDPR kohta

Eesti ISMN Agentuur jagab Eesti noodikirjastajatele uusi kirjastustunnuseid ning annab nootidele ISMNe. Teenus on tasuta.