Isikuarhiivid

Isikuarhiivid

Rahvusraamatukogule on alates 1992. aastast annetanud oma isikuarhiivi mitmed Eesti tuntud kultuuritegelased või nende pärijad. Rahvusraamatukogus asub ka Eesti Kongressi arhiiv, Metsiku küla laenuraamatukogu asutajate ja talupidajate perekond Pruuli arhiiv ning 1939.aasta eesti muusika salvestiste matriitsid.

Arhiivid sisaldavad paberdokumentide kõrval ka audiovisuaalseid ja elektroonilisi dokumente (fotod, diapositiivid, mikrofilmid, helikassetid, CD-d, DVD-d) ning esemeid. Trükiseid on ainult erandjuhtudel.

Rahvusraamatukogule annetatud arhiivid korrastatakse ja kirjeldatakse nimistutes ning arhiivitasandil e-kataloogis ESTER.

Isikuarhiividega saab tutvuda harulduste ja arhiivkogu saalis. Palume külastus eelnevalt kokku leppida e-posti teel arhivaar@nlib.ee.

 

Arhiivide loend

F. 1 Eesti Rahvusraamatukogu

F. 2 Eesti Kongress (1989 – 1992)

F. 3 Eesti Rahvusnõukogu Rootsis

F. 4 Gustav Ernesaks (1908 – 1993), koorijuht, helilooja, professor.

F. 5 Villu Toots (1916 – 1993), kirjakunstnik

F. 6 Riigiraamatukogu (1919 – 1941)

F. 7 Reino Sepp (1926 – 1992), muusikahuviline - kollektsionäär

F. 8 Tiit (Dietrich) Kuusik (1911-1990), ooperilaulja, professor

F. 9 Esemekogu

F. 10 Väliseestlaste poolt saadetud dokumentide kollektsioon

F. 11 Ivi Eenmaa (1943), raamatukoguhoidja, poliitik

F. 12 Hendrik Krumm (1934 – 1989), ooperilaulja

F. 13 Erna Siirak (1911-1987), kirjandusteadlane

F. 15 Eesti Raamatupalat (1962 – 1991)

F. 16 Kultuurilooline kollektsioon

F. 17 Paul Saagpakk (1910 – 1996), keeleteadlane

F. 18 Raimo Pullat (1935), ajaloolane, professor

F. 19 Hilda Sabbo poolt Vene Föderatsiooni arhiivides väljaselgitatud repressiivpoliitikat käsitlevate dokumentide koopiate kogu

F. 20 Villem (Vilhelm-Voldemar) Raam (1910 – 1996), arhitektuuri- ja kunstiajaloolane

F. 21 Hugo Reiman (1887 – 1957), riigiametnik, statistik, ühiskonna- ja kultuuritegelane

F. 22 Eduard Tubin (1905 – 1982), helilooja ja dirigent

F. 23 Ajalehelõigete kogu

F. 24 Helene Johani (1903 – 1999), raamatukoguteadlane ja raamatukogunduse õppejõud

F. 25 Voldemar Miller (1911 – 2006), raamatuteadlane, kodu-uurija, lastekirjanik

F. 26 Robert Kreem (1923 - 2014), sotsiaalteadlane, eesti ühiskonnategelane Kanadas

F. 27 Paul Vali (1920 - 2011), nõukogude armee eesti rahvusdiviisi ohvitser, majandusjuht

F. 28 Jakob Nermani dokumentide ja fotode kollektsioon eesti asundustest Kaukaasias, 76 s.

F. 29 Neeme Järvi (1937), dirigent

F. 30 Andrus Johani (1906 – 1941), maalikunstnik ja graafik

F. 31 Hando Mugasto (1907 – 1937), graafik

F. 32 Sergei Soldatov (1933-2003), eesti-vene teisitimõtleja, vabadusvõitleja, publitsist

F. 33 Eldor Renter (1925 – 2007), teatrikunstnik

F. 34 1939.aasta eesti muusika salvestiste matriitsid

F. 35 Helmi ja Linda Masing, raamatukoguhoidjad

F. 36 Perekond Pruul (Bruhl, Pruhl), Metsiku küla laenuraamatukogu asutajad, talupidajad

F. 37 Julius Vambola (Simpmann-Vambola) (1876 – 1949), insener, ettevõtja

F. 38 Raamatukogude ja raamatute kirjastamise ja levitamisega seotud
asutuste templijäljendite kogu

F. 39 Peeter Saul (1932 – 2014), dirigent ja pianist

F. 40 Vardo Rumessen (1942 – 2015), pianist, muusikateadlane, poliitik

F. 41 Eesti Raadio estraadiorkestri noodikogu  

F. 42 Ellen Pullmann-Lindvere (1912-2001) päevikud 1941-1992