Infootsing raamatukogutöötajale | Eesti Rahvusraamatukogu

Infootsing raamatukogutöötajale

Koolituse eesmärk on täiendada raamatukogutöötaja teadmisi ja oskusi informatsiooni leidmisel ja kasutamisel toetamaks kasutajaid uurimistööks vajaliku informatsiooni otsingul internetis. ÕPPEKAVA

Koolitusel otsime vastuseid küsimustele:

  • Kuidas saab raamatukogu toetada kodus omaette uurimistööd kirjutavat üliõpilast või õpilastele iseseisvat tööd ettevalmistavat õpetajat?

  • Milliseid andmebaase jt internetiallikaid ning millisel viisil saaksid nad lugejatena kasutada oma kodulähedases raamatukogus või hoopis kodust väljumata?

  • Kuidas toetada õppijaid informatsiooni leidmisel ja kasutamisel ning muuta infootsing lihtsamaks ja tulemuslikumaks?

Koolitusel tutvume: 

  • infootsingu põhimõtetega e-kataloogi ESTER põhjal

  • RR-i otsinguportaali uute võimalustega

  • Google Scholariga

  • EBSCO andmebaasidega

  • andmebaasiga Digari eesti artiklid.

Koolitusel osalemise eelduseks on see, et olete registreeritud RR-i lugejaks. Seda saab teha siin