Infootsing raamatukogutöötajale | Eesti Rahvusraamatukogu

Infootsing raamatukogutöötajale

Koolituse eesmärk on täiendada raamatukogutöötaja teadmisi ja oskusi informatsiooni leidmisel ja kasutamisel toetamaks kasutajaid uurimistööks vajaliku informatsiooni otsingul internetis. ÕPPEKAVA

Koolitusel otsime vastuseid küsimustele:

  • Kuidas saab raamatukogu toetada kodus omaette uurimistööd kirjutavat üliõpilast või õpilastele iseseisvat tööd ettevalmistavat õpetajat?

  • Milliseid andmebaase jt internetiallikaid ning millisel viisil saaksid nad lugejatena kasutada oma kodulähedases raamatukogus või hoopis kodust väljumata?

  • Kuidas toetada õppijaid informatsiooni leidmisel ja kasutamisel ning muuta infootsing lihtsamaks ja tulemuslikumaks?

Koolitusel tutvume: 

  • infootsingu põhimõtetega e-kataloogi ESTER põhjal

  • RR-i otsinguportaali uute võimalustega

  • Google Scholariga

  • EBSCO andmebaasidega

  • andmebaasiga Digari eesti artiklid.

Koolitusel osalemise eelduseks on see, et olete registreeritud RR-i lugejaks. Seda saab teha siin
Koolituse hind on 12 eurot.

Koolituse maht on 4 akadeemilist tundi.
Koolitusrühma suurus 10-12 osavõtjat.
Koolitus toimub Webexi keskkonnas. Link saadetakse kõigile registreerunutele vahetult enne koolitust.

Koolituspäeva ajakava:

9.00–10.15  Koolituse I osa
10.15–11.15  Kohvipaus + iseseisev ülesanne
11.15–12.30 Koolituse II osa

Lisainfo: margit.jogi@nlib.ee