Erialateabe koolitused | Eesti Rahvusraamatukogu

Erialateabe koolitused

OLED TUDENG, SPETSIALIST, AMETNIK VÕI NIISAMA VALDKONNA HUVILINE?

Sind huvitab infootsing õiguse, majanduse, turunduse, psühholoogia, raamatukogunduse, kartograafia, keele ja kirjanduse või ajaloo vallas?

Sind oodatakse rahvusraamatukokku erialateabe koolitusele! Tule ja täienda oma teadmisi ning infootsing on lihtsam, kui oskasid arvata!

Pakume paar korda aastas avalikke koolitusi ja loome asutuste gruppidele just nende soovidele vastavaid koolitusi või muid õpivorme. 

Täiendav info ja broneerimine:

haridustegevuse kuraator Pille Slabina, 6 307 368; pille.slabina@nlib.ee

 

Õigusinfo allikate koolitus: Kus peidab ennast õigusinfo?

Õpid õigust ja sul on vaja teha oma kursusel kodutööd? Kursusetööd? Mõtled juba lõputööle? Kui tahad olla kindel, et oled õigel teel, otsid õigetest kohtadest või kui oled infootsinguga tupikusse jooksnud, siis meie saame sind aidata.

Lühitutvustus

Koolitusel tutvustame neid õigusinfo allikaid, mida rahvusraamatukogu vahendab ja mida kasutavad õigusspetsialistid. Jagame nippe, kus ja kuidas kõige paremini otsinguid saab teha. Tutvustame ka oma teenuseid, mis ongi loodud just sinu, õppija, vajadusi silmas pidades.

Märksõnad: Ester, Eesti õigusbibliograafia (BIE), Otsinguportaal, WestLaw, HeinOnline, Academic Search Complete (EBSCOhost) ja Beck, Riigi Teataja, EurLex, personaalne nõustamine, päringud, rühma- ja tööruumid.

Pikkus: 90 minutit

Läbiviija: Marianne Meiorg, juhtiv spetsialist (andmekaitse ja õigusinfo)

 

Majandusinfo allikate koolitus: Kust leida usaldusväärset infot?

MAJANDUS, JUHTIMINE, ETTEVÕTLUS, TURUNDUS!

Kas sinu õpingud või erialane tegevus on seotud nende valdkondadega? Kui vastasid jah, siis allolev sõnum on suunatud just sinule!

Lühitutvustus

Majandusinfo allikate koolitusel: 

·       juhendame majandusalase info leidmist rahvusraamatukogu vahendatud andmebaasidest;  

·       jagame juhiseid ja nippe, kuidas leida andmebaasidest vajalikke (e-)raamatuid ja artikleid;

·       räägime ka sellest, kuidas ära tunda valeinfot ja hinnata leitud allikate usaldusväärsust; 

·       tutvustame raamatukogu teenuseid.

Märksõnad: ESTER, Oxford Scholarship Online, Rahvusraamatukogu otsinguportaal, Business Source Complete (EBSCO), EmeraldInsight, rahvusvahelised organisatsioonid, personaalne nõustamine, päringud, töö- ja rühmaruumid 

Pikkus: 90 minutit

Läbiviija: Kristiina Kaju, majandusinfo spetsialist

Kunstialased infoallikad rahvusraamatukogus

Kunstiraamatute ja -ajakirjade kõrval kogub ja säilitab rahvusraamatukogu ka mitmeid teisi trükikunsti väljendusvorme. Raamatukogu hoidlates on ligi 20 000 plakatit, pea 80 000 postkaarti, rääkimata graafikast, raamatuillustratsioonide originaalidest ja mahukast eksliibrisekogust. Kuidas selles paljususes orienteeruda? Kuidas otsida pildimaterjali raamatukogu andmebaasidest ja kataloogidest?

Lühitutvustus

Koolitusel tutvume rahvusraamatukogu kunstisaali võimalustega. Teeme ülevaate raamatukogu põhilistest elektroonilistest andmebaasidest ja kataloogidest, õpime kasutama artiklite kartoteeki, registreid ja bibliograafiaid ning tutvume kunstisaali hoidlaga. Koolitus on suunatud kunstierialade üliõpilastele, kelle õppe- ja uurimistöö on seotud valdkondadega nagu kunstiajalugu ja kunstiteadus, arhitektuur, kujutav kunst, disain, moekunst, muinsuskaitse jmt. Samuti on koolitusele oodatud kunstialase uurimishuviga humanitaar- ja kultuuriteaduste tudengid.

Pikkus: 60 minutit

Sihtrühm: kunsti- ja humanitaarerialade üliõpilased