Wiiralti preemia konkurss on avatud!

17.12.2018

Eesti Rahvusraamatukogu kuulutab välja Wiiralti preemia konkursi! Preemia laureaadid kuulutatakse välja Eesti nüüdisgraafika näitusel, mis toimub 7.–30.3.2019 Rahvusraamatukogu näitusesaalides.

Kunstnikud on oodatud esitama kolme viimase aasta loomingust kuni kolm graafikatehnikas teostatud tööd, mis on vormistatud eksponeerimiseks sobivalt. Teoste vastuvõtt toimub 4.2.2019 kella 10–18 Eesti Rahvusraamatukogus, eelnevalt palume täita registeerimislehe: https://bit.ly/2AryIeh.

Kunstiauhind Wiiralti preemia koosneb peapreemiast (3750 eurot) ja ergutuspreemiast (1250 eurot) ning need annab välja Tallinna Linnavalitsus Eestis resideeruvaile kunstnikele. Näitus toimub iga kolme aasta järel ja auhind määratakse eksponeeritud tööde põhjal. Näitusele esitatud töödest teeb eelvaliku ja preemiad määrab 8-liikmeline žürii, mille koosseisu kuuluvad eelmise Wiiralti preemia laureaadid ja esindajad järgmistest organisatsioonidest: Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Linnavalitsus, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus, Eesti Kunstimuuseum ja kõrgem kunstiõppeasutus. Korraldajad jätavad endale õiguse kaasata eksperte ja žürii töös võivad osaleda preemia asutajate esindajad.

Wiiralti preemia asutasid Harry Männil, Henry Radevall, Tallinna Linnavalitsus ja Eesti Rahvusraamatukogu eesmärgiga arendada ja väärtustada Eesti graafikakunsti traditsioone. Esmakordselt anti kunstiauhind välja 1998. a. seoses Eduard Wiiralti 100. sünniaastapäevaga.

Eesti nüüdisgraafika näitust korraldavad Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Linnavalitsus, Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Vabagraafikute Ühendus. Näitusele valitud osavõtjate nimekiri avalikustatakse Rahvusraamatukogu kodulehel.

2019. aastal toimub Wiiralti preemia konkurss ja näitus seitsmendat korda. Varem on Wiiralti preemia võitnud Marje Üksine (peapreemia 2015), Mari Prekup (noore kunstniku preemia 2015), Evi Tihemets (peapreemia 2011), Lembe Ruben (noore kunstniku preemia 2011), Silvi Liiva (peapreemia 2007), Ave Teeääre ja Kertu Ehala (noore kunstniku preemia 2007), Peeter Ulas (peapreemia 2004), Virge Jõekalda (noore kunstniku preemia 2004), Avo Keerend (peapreemia 2001), Ülle Marks ja Jüri Kass (noore kunstniku preemia 2001), Vive Tolli (peapreemia 1998), Urmas Viik (noore kunstniku preemia 1998). 

Osalemistingimused eesti ja inglise keeles leiad siit: https://www.nlib.ee/et/wiiralti-preemia

Lisainfo:

Virge Loo, Rahvusraamatukogu näituste osakonna projektijuht, Virge.Loo@nlib.ee, 630 7150

Kerti Kulper, Eesti Rahvusraamatukogu kommunikatsioonispetsialist, Kerti.Kulper@nlib.ee, 630 7254

The Wiiralt Prize competition is now open!

The National Library of Estonia calls for entries to the competition for the Wiiralt Prize! The prizewinners will be announced at the Estonian Contemporary Graphic Art Exhibition, displayed in the exhibition halls of the National Library from 7 up to 30 March 2019.

The artists are expected to submit to the competition up to three works in graphic art techniques that have been produced in the last three years and are ready for exhibiting. The entrants must register themselves in advance (https://bit.ly/2AryIeh) and the works will be received at the National Library of Estonia on 4 February 2019 between 10.00 and 18.00.

The Wiiralt Prize consists of the Grand Prize of 3,750 euros and the Incentive Prize of 1,250 euros and Tallinn City Government awards these to the artists residing in Estonia. The exhibition is held every three years and the prizes are awarded on the basis of exhibited works. A panel of eight judges preselects the entries for the exhibition and awards the prizes. The panel includes the previous winners of Wiiralt Prize and the representatives of the following organisations: the National Library of Estonia, Tallinn City Government, the Estonian Artists’ Association, the Association of Estonian Printmakers, the Art Museum of Estonia, and an institution of higher education in visual arts. The organisers will retain the right to engage experts and the representatives of the founders of the Wiiralt Prize may take part in the work of the jury.

The Wiiralt Prize was founded by Harry Männil, Henry Radevall, Tallinn City Government, and the National Library of Estonia with an aim to develop and value the traditions of Estonian graphic art. The Prize was awarded for the first time in 1998 to celebrate the centenary of Eduard Wiiralt.

The National Library of Estonia, Tallinn City Government, the Estonian Artists’ Association, and the Association of Estonian Printmakers organise the Estonian Contemporary Graphic Art Exhibition. The list of selected participants in the exhibition will be published on the home page of the National Library of Estonia.

In 2019, the Wiiralt Prize competition and exhibition will take place for the seventh time. Previously, the Wiiralt Prize has been won by Marje Üksine (Grand Prize in 2015), Mari Prekup (Prize for Young Artist in 2015), Evi Tihemets (Grand Prize in 2011), Lembe Ruben (Prize for Young Artist in 2011), Silvi Liiva (Grand Prize in 2007), Ave Teeääre and Kertu Ehala (Prize for Young Artist in 2007), Peeter Ulas (Grand Prize in 2004), Virge Jõekalda (Prize for Young Artist in 2004), Avo Keerend (Grand Prize in 2001), Ülle Marks ja Jüri Kass (Prize for Young Artist in 2001), Vive Tolli (Grand Prize in 1998), and Urmas Viik (Prize for Young Artist in 1998). 

Please find the terms and conditions of participation here: https://www.nlib.ee/et/wiiralti-preemia

Additional information:

Virge Loo, Project Manager of the Exhibitions Department of the National Library of Estonia, Virge.Loo@nlib.ee, +372 630 7150

Kerti Kulper, Communication Specialist of the National Library of Estonia, Kerti.Kulper@nlib.ee, +372 630 7254