Rahvusraamatukogu suurnäitus tähistab Tartu rahu ja Eesti põhiseaduse aastat | Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu suurnäitus tähistab Tartu rahu ja Eesti põhiseaduse aastat

3.02.2020

Reedest, 7. veebruarist on Eesti Rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis avatud näitus „Oma riik, oma seadus“, mis ühendab kaks Eesti riiklusele olulist tähtpäeva: Tartu rahulepingu allkirjastamise 2. veebruaril 1920 ja Eesti Vabariigi põhiseaduse vastuvõtmise 15. juunil 1920. Tartu rahu lõpetas sõja Eesti ja Venemaa vahel ning avas tee Eesti rahvusvahelisele tunnustamisele. Põhiseaduse vastuvõtmine andis Eesti riigile alusdokumendi, mille järgi korraldada elu riigis. Avatav näitus annab oma panuse Eesti põhiseaduse aasta tähistamisse.   

„Kui poleks põhiseadust, poleks nii head Eestit, nagu meil on. Eestit kui vaba riiki, mõistagi. Riiki, mille eesmärk on vabadus ja õiglus, rahu ja heaolu, eesti kultuuri, keele ja rahva püsimine üle aegade,“ sõnab õiguskantsler Ülle Madise.  

Põhiseaduse ekspositsioon keskendub eelkonstitutsioonilistele aktidele, aga eelkõige neljale põhiseadusele – nende sünniloole ja sisule. Eraldi on välja toodud Eesti põhiseaduses olulisel kohal olevad põhiõigused ja nende käsitamine põhiseadustes.  

Tartu rahu puhul on näitusel tähelepanu pööratud rahukonverentsile ja sellele eelnenud sündmustele, aga ka Eesti delegatsiooni liikmetele, eelkõige delegatsiooni juhile Jaan Poskale, kellel on suuri teeneid Eesti riigi loomisel. Vaatluse all on ka rahulepingu tagajärjed nii siseriiklikult kui rahvusvahelistes suhetes.   

Ajastusse aitavad sisse elada arhiividokumendid, fotod ja esemed. Seda võimendavad tsitaadid nii sündmustes osalejatelt kui hilisematelt tõlgendajatelt. Näitusesaalis saab vaadata filmi „Põhiseadus 25“ (2017), mis valmis 1992. aasta põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäevaks.  

Näitus jääb rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis avatuks 31. juulini. Märtsis saab  trepigaleriis vaadata trükis ilmunud Eesti põhiseadusi. Lisaks on õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis veebruarist avatud väljapanek Tartu rahust ning märtsist juulini mahukas väljapanek välisriikide põhiseadustest.  

Näitus valmis Eesti Rahvusraamatukogu, Rahvusarhiivi, Õiguskantsleri Kantselei ning Tallinna Linnamuuseumi koostöös, toetab Eesti Kultuurkapital.  

Näituse meeskond:   
Koostajad: Rita Enna, Marge Allandi, Katrin Ordlik  
Projektijuht: Virge Loo   
Koordinaator: Ave Tölpt   
Kujundaja: Viktor Gurov  
Tekstide toimetaja: Gerli Randjärv  
Tõlkija: Tiina Büttner  
Näitusemeister: Alden Jõgisuu  
Tehniline teostus: Digitrükk OÜ 

Lisainfo:   
Kerti Kulper, kommunikatsioonispetsialist, Kerti.Kulper@nlib.ee  
Virge Loo, näituste osakonna projektijuht, Virge.Loo@nlib.ee 
Rita Enna, näituse koostaja, Rita.Enna@nlib.ee