Raamatukogud tegid rahvusülikoolile 100. aastapäeva puhul kingituse

29.11.2019

Rahvusülikooli 100. aastapäeva puhul digiteerisid Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli raamatukogu TÜ ajalehe Universitas Tartuensis 1948-2012. aastate väljaanded. Nüüdsest kõigile digitaalselt kättesaadavad ajalehenumbrid on kahe raamatukogu ühiskingitus meie emakeelsele ülikoolile.

Seoses rahvusülikooli juubeliga ilmunud mahuka kogumiku „Rahvusülikool 100“ koostamisega tekkis vajadus ka TÜ ajalehtede digiteerimiseks.  Alates 1948. aastast kuni tänaseni välja antud ülikooli väljaandeid digiteeriti kokku 10 196 lehekülge.

Ühine kingitus sai teoks tänu Tartu Ülikooli raamatukogu digiteerijatele ning Eesti Rahvusraamatukogu digiteerijatele ja segmenteerijatele. Ajalehti on võimalik lugeda rahvusraamatukogu digitaalarhiivi DIGAR ja Tartu Ülikooli repositooriumi DSpace kaudu.

Tänaseks on kõigile kättesaadavad:

Lisainfo:

Kerti Kulper, kommunikatsioonispetsialist, Kerti.Kulper@nlib.ee