Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal | Eesti Rahvusraamatukogu

Õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saal

Asub raamatukogu 6. korrusel.Õiguskirjanduse ja RVO saal

Kontaktandmediuridica@nlib.ee (õigus), 

rvo@nlib.ee (rahvusvahelised organisatsioonid), 630 7386

Saalis on kirjandus teemadel:

  • Eesti õigus

  • teiste riikide õigus

  • avalik õigus, eraõigus, rahvusvaheline õigus

  • ÜRO ja selle allorganisatsioonid

EBRD, ICAO, ILO, IMF, IMO, OECD, OSCE, UNESCO, UNWTO, WHO, WTO

  • valikuliselt ka teised rahvusvahelised organisatsioonid, sh

AI, COE, EFTA, IOM, IPU, NATO, OPEC, UNICEF, WIPO, World Bank
 

Jälgi meid sotsiaalmeedias!

 

 

Parlamendiraamatukogu uudiskiri - Parlamendiraamatukogu teenuseid, tegevusi, uusi raamatuid ja näitusi tutvustav uudiskiri. Liitu meie uudiskirjaga.

 

Meie väljaanded:

 

Summaria Iuridica

 

Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogus koostatav võrguväljaanne, mis sisaldab valikut raamatutest, artiklitest ja internetiallikatest aktuaalsel teemal ning valiknimestikku välisajakirjades ilmunud õigusalastest kirjutistest. Väljaanne ilmub 5 x aastas.

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE)

Bibliographia Iuridica Estonica (BIE) - õigusbibliograafia võrguväljaanne, Rahvusraamatukogu koostatud õigusteadusliku kirjanduse aastanimestik. Varem trükisena ilmunud väljaannet avaldati 2009–2015 ainult elektrooniliselt. Alates 2016. aastast aastanimestikku ei koostata.

Väljaanne on täistekstina kättesaadav digitaalarhiivis DIGAR.

Õigusbibliograafia andmeid koondab jooksvalt täiendatav andmebaas Eesti õigusbibliograafia.