Isikuandmete kaitse seadusest raamatukogudele: algajatele ja edasijõudnutele | Eesti Rahvusraamatukogu

Isikuandmete kaitse seadusest raamatukogudele: algajatele ja edasijõudnutele

Isikuandmete koolitus pakub raamatukogutöötajatele teadmisi isikuandmete ja sealhulgas eriliiki isikuandmete kogumisest ja töötlemisest.

Algajate koolituse käigus tutvume põhimõistetega, et saada teada, millised on tavalised ja millised eriliiki isikuandmed, mida tähendab andmete töötlemine ja kes on vastutav töötleja. Tule koolitusele, kui sul puuduvad eelteadmised ja selgus mõistetes. ÕPPEKAVA

  • isikuandmete kaitsega seotud õigusaktid

  • ​põhimõisted isikuandmete kaitses: isikuandmed, töötlemine, andmesubjekt, vastutav ja volitatud töötaja

  • isikuandmete töötlemise põhimõtted: seaduslikkus, eesmärgipärasus, minimaalsus, kvaliteetsus, säilitamise piirang, turvalisus

Koolituse aeg kell 9.00 -11.00
Koolitusrühma suurus 12-14 osavõtjat.
VEEBIKOOLITUS: Webexi keskkonnas. Link saadetakse kõigile registreerunutele vahetult enne koolitust.


Edasijõudnute koolitusel saad teada, kuidas rakendada isikuandmete kaitse põhimõtteid keerulisemates olukordades ja eelduseks on, et tunned juba varasemalt õigusakte ja põhimõisteid. ÕPPEKAVA

  • erilised andmesubjektid: alaealised, lahkunud ning muud erilised töötlemise juhud: ajaloouuringud, arhiivid, statistika, infoühiskonna teenused

  • ​ isikuandmete töötleja kohustused EL isikuandmete kaitse põhimääruse all: teavitus, töötlustoimingute registreerimine, mõjuhinnang jne; andmesubjektide õigused

  • ​ isikuandmetega seotud rikkumised

  • ​ riiklik järelevalve ja vastutus

Koolituse aeg kell 13.00-15.00
Koolitusrühma suurus 12-14 osavõtjat.
VEEBIKOOLITUS: Webexi keskkonnas. Link saadetakse kõigile registreerunutele vahetult enne koolitust.

Lisainfo: margit.jogi@nlib.ee