Ilmus RRi aastaraamat 2018

6.06.2019

Teie ees on aastaraamat, mis heidab pilgu Rahvusraamatukogu 2018. aastale, meie viieaastase strateegiaperioodi viiendale aastale.

Meie mullune tegevuskava lähtus raamatukogu missioonist säilitada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel. Hoidsime oma pilgu visioonil olla uue põlvkonna raamatukogu Euroopa haridus- ja kultuurimaastikul.

2018. aasta tulemusi analüüsides saame tõdeda, et aasta oli edukas – eesmärkide täitmiseks tehtu kandis vilja. Peamised tegevusfookused olid suunatud kogude ja teenuste kättesaadavuse suurendamisele ning teenusepõhise organisatsiooni arendamisele. Kogude säilitamise ning andmete ja teenuste kättesaadavaks tegemise vallas oli kõige mahukamaks arendusprojektiks raadiokiiptehnoloogial (RFID) põhineva raamatukaitsesüsteemi terviklahenduse loomine. Organisatsiooni arendamisel rakendasime teenuste portfellijuhtimist ja kujundasime välja teenuspõhise organisatsiooni juhtimissüsteemi.

2018. aasta oli meile lähiaastateks uute sihtide seadmise ja möödunu mõtestamise aasta. Eesti Rahvusraamatukogu tähistas koos Eesti Vabariigiga mullu väärikalt ja mõtestatult oma 100. aastapäeva. Väärtuslikuks ja sisukaks organisatsiooni arengu mõttes kujunes uue strateegia loomine, mis toimus töötajaskonda laialdaselt kaasates.

Tutvu värske aastaraamatuga >>

Janne Andresoo, peadirektor