Ilmus ajakirja "Raamatukogu" värske number

4.07.2018

Head lugejad!

Teatan teile ajakirja Raamatukogu 2. numbri ilmumisest, mille päevateemaks on "Tallinna Ülikool kutsub!". Siin võtavad sõna digitehnoloogiate instituudi infoteaduse akadeemilise suuna õppejõud, kellelt kuuleme värskeist saavutusist ja tulevikuplaanidest ning saame neilt innustust uuteks õpinguteks. Õppejõududest autorid tõdevad uhkusega, et mullu erialakogukonda palju elevust toonud esimese eestikeelse infoteaduse kõrgkooliõpiku Infoteadused teoorias ja praktikas eksemplarid on tänaseks juba müüdud. Lohutuseks ütles professor Sirje Virkus, et peatselt on ilmumas raamatu teine trükk ning digitaalset väljaannet saab muretseda praegugi.

Rahvusraamatukogu metaandmete peaspetsialisti Jane Makke artikkel käsitleb väljaannete kataloogimisstandardit RDA. Autori sõnutsi võimaldaks praegu kasutatavate standardite asendamine uue ja nüüdisaegsemaga vähendada teavikute kataloogimisega seotud kulusid ning tõsta andmekvaliteeti. Marii Väljataga jätkab eelmises numbris alanud ulatuslikku käsitlust nüüdisaegseist RVL-lahendusist, nende positsioonist tänases infokäitumises.

Numbri persoonilugu on Räpina Aianduskooli entusiastlikust raamatukoguhoidjast Külli Nõmmistust. Lea Rand tutvustab Eesti maaraamatukogude ühiskingitust 100 tundi ettelugemist. Ajame juttu Rahvusraamatukogus avatud näituse 100 aastat kirjandust tegijatega. Ülevaate saab ERÜ üld- ja kõnekoosolekust ning noorteklubi digihumanitaaria seminarist. ERÜ kutsekomisjoni esimees Jüri Järs õhutab raamatukoguhoidja kutset taotlema.

Avaveerus võtab sõna Tartu Ülikooli eesti kirjanduse dotsent Mart Velsker, kes osutab luuleraamatute olulisusele raamatukogudes. Luule on inimese keelelise tegevuse üks olulisemaid avaldusi ning keele elujõu peamisi allikaid, kirjutab ta.

Soovin teile kosutavat lugemist ja head kaasamõtlemist!

Lugupidamisega

Mihkel Volt
Raamatukogu toimetaja