Ilmus ajakirja "Raamatukogu" kolmas number

6.07.2019

Hea lugeja!

Aasta kolmanda numbri päevateemaks on Digiajastu raamatukogutöötaja. Rahvusraamatukogu teenindusosakonna juhtiv spetsialist Angelica Õunapuu tutvustab selles rubriigis töötajate digipädevuse arendamiseks loodud koolitusprogrammi ning selle aluseid. Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist andmekaitse ja õigusinfo alal Marianne Meiorg selgitab arenguid isikuandmete kaitses: nii autoriõiguste kaitse kui ka isikuandmete kaitse õiguslik regulatsioon on kas muutunud või muutumas. Taasavatud Tartu Ülikooli raamatukogu uutest võimalustest saame teada vestlusest direktori kohusetäitja ja arendusdirektori Liisi Lembineniga. Juunis esietendunud ooperi Emajõe ööbikud autor Alo Põldmäe teab ja tunneb 150 aasta taguseid üldlaulupeole eelnenud sündmusi süvitsi ja teeb neisse aegadesse kiirekskursi. Meil kõigil on võimalus eesti keele heaks midagi teha, nii eesti keele aastal kui ka pärast seda. Eesti keel ja selle tulevik on meie ühisasi, ütleb eesti keele aasta pidulikul kontsertaktusel Estonia teatrisaalis peetud kõnes Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender. ELNET Konsortsiumi infosüsteemi üldhaldur Anneli Sepp räägib, kuidas ESTER-i raamatukogud pidasid tänavu 18. korda Eesti IUG suveseminare Laulasmaal ja Palamusel. 23.–24. mail Tallinnas toimunud Põhja- ja Baltimaade ISBN-agentuuride seminarist teeme juttu Mai Valtnaga. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühma kuuendatest mõttetalgutest annab ülevaate Veronika Raudsepp Linnupuu. ERÜ kutsekomisjon teavitab lähemalt raamatukoguhoidja kutse taotlemise võimalusest. Luuletaja, kirjandusajakirja Värske Rõhk pea- ja luuletoimetaja Carolina Pihelga loo tegevus leiab aset Tõnismäel.

Soovin head lugemist, kaasamõtlemist ja tegutsemist!

Mihkel Volt, ajakirja peatoimetaja

Ajakirja kolmanda ja ka eelnevad numbrid leiab siit >>