Ilmus ajakirja „Raamatukogu“ 6. number | Eesti Rahvusraamatukogu

Ilmus ajakirja „Raamatukogu“ 6. number

11.12.2020

Kuuenda numbri päevateema on XI Balti raamatukoguhoidjate kongress, mis kandis pealkirja „Raamatukogude mõju ühiskonnas“. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tänavuses tööplaanis oli kongressi korraldamisel auväärne koht. Seda üritust kavandati Tartusse, aga kevadest muutus ju kõik. Nii ei olnudki muud teed, kui korraldada kongress veebiülekandena ja sellega saadi suurepäraselt hakkama. Räägime, mis kongressist meelde jäi ja kuidas nägi välja ürituse „köögipool“.

Riin Olonen tutvustab põhjalikus ülevaateartiklis BIBFRAME’i. Ta tõdeb, et MARC21 on küll jätkuvalt raamatukogusüsteemides kõige kasutatavam vorming, kuid seda asendama loodud BIBFRAME areneb vägagi kiiresti. Lugeda saab Kate-Riin Kondi ja Siret Piirsalu 5. numbris alanud artikli teist osa, milles jätkub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis läbiviidud e-raamatute kasutamise kvantitatiivse uuringu tutvustamine. Raamatukogude arengu võtmest räägib Pärnu Keskraamatukogus lugejauuringu korraldanud Mari Arnover, kliendiuuringud.ee juht. XXVIII raamatuteaduse konverentsist ehk Oskar Kallase päevast Eesti Kirjandusmuuseumis annab teada Helle Maaslieb. Teoste kättesaadavusest Euroopa raamatukogudes praeguse pandeemia ajal annab ülevaate Henrik Uustalo. Dr Andres Kõnno teeb sissejuhatuse Eesti digikultuuri hetkeseisu tutvustavale raportile. Krista Pikk jutustab, kuidas on läinud tänavune eesti rahvajutu aasta Kiidjärve raamatukogus. „Terminite kosmosest“ XV oskuskeelepäeval kirjutab Kai Välbe, XX maaraamatukoguhoidjate päevast ehk Tarvastu raamatukogu 160. sünnipäevast Lea Rand. Avaldame ka Tuuliki Tõiste ja Janne Andresoo pöördumised XXX raamatukogupäevade avamisel.

Avaveerus küsib dr Maarja Vaino: „kas raamatukogud võtavad end tõsiselt?“

Värske ajakirja leiab siit.

Head lugemist!