Humanitaarsaal

Asume 7. korrusel  

Konsultant tel. +372 630 7202

e-post: hum.saal@nlib.ee

 

 

 

Humanitaarsaalist leiad:

  • Raamatud, ajalehed, ajakirjad, teatmeteosed ajaloo, etnoloogia ja folkloristika, filosoofia, keele- ja kirjandusteaduse, kultuuri, religiooni ja teaduse teemadel.

  • Saalis on eraldi välja toodud rahvusteadused. Siin on põhjalik ja hästi liigendatud Eesti ajaloo ja arheoloogia, eesti keele, kirjandusteaduse, ilukirjanduse, rahvaluule ja etnoloogia kogu.

  • Humanitaarsaalis on Rahvusraamatukokku saabuv ajakirjandus, siin saab lugeda värskeid ajalehti ja ajakirju.                                                        Digari Eesti artiklid           Välisperioodika veebis

  • Lugemissaali avakogust laenutatakse koju alates 1946. aastast ilmunud kirjandust, tähtajaga 7 päeva.  Laenutähtaega ei  pikendata. Punase täpiga märgistatud rahvusteaduste kogust kirjandust koju ei laenutata.

  • Uued raamatud – HUMANITAARIA

 

Humanitaarsaalis on

Konsultant

Konsultant abistab vajaliku humanitaarteaduste info leidmisel ning andmebaaside kasutamisel

Sosinaala, mis pakub rahulikku töö- ja õppimiskeskkonda.

Kaks autoriseeritud töökohta, mille kaudu saab tutvuda digiteeritud materjalidega (raamatud ja ajakirjandus jm).

Lugejaarvutid

Lugejate kasutuses on kaheksa arvutitöökohta

Tutvu arvutite kasutamisega lugemissaalis

Kopeerimise ja skaneerimise võimalus

Lugemissaalis on iseteenindusega Print In City kopeerimis- ja skaneerimismasin, mille abil on võimalik printida ka oma süle- või koduarvutist.

https://ee.printincity.com/

Kaks rühmaruumi

Rühmaruumid Rubiin ja Türkiis, mida on võimalik broneerida Rahvusraamatukogu kodulehel või konsultandi vahendusel.

Uudiskirjanduse näitus, mida uuendatakse iga nädal.

Kogusid tutvustav näitus mõnel kindlal teemal.

 

 

Eesti andmebaasid

E-kataloog ESTER on 15 Eesti suurema raamatukogu ühiskataloog, mis sisaldab kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta

Eesti artiklite andmebaas ISE on Eestis ilmuvate ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas

Eesti rahvusbibliograafia registreerib Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked

DIGAR on Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis praegu pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile

DIGARi Eesti artiklite portaali eesmärk on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele, lisaks alates 2017.aastast ilmuvatele ajakirjadele jt jadaväljaannetele. Portaal võimaldab väljaandeid sirvida, aga ka otsida ajalehtedes avaldatut, lugeda artiklite täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke ning saata neid oma e-postile

Enne 1998. aastat ilmunud artiklite kohta saab teavet järgmistest allikatest:

Artiklite ja retsensioonide kroonika

Eesti perioodikas ja kogumikes aastail 1945–1998 ilmunud kirjandusteaduse artiklid ja ilukirjandus. Kartoteek.

Välismaised andmekogud ja e-ressursid

Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu saab teha eri andmebaasides ühisotsingut ning leida nime ja teema järgi humanitaarteaduste e-ajakirju ja e-raamatuid

ProQuest Research Library on teadus- ja erialaajakirjade andmebaas, mis pakub ligipääsu tuhandetele teadus- ja erialaajakirjadel

Academic Search Complete (EBSCO) – mitmekülgse temaatikaga teadustekstide andmebaas, sisaldab ka humanitaarteaduste täistekste           

Välisperioodika veebis – Pressreader pakub ligipääsu võõrkeelsetele ajalehtedele ja ajakirjadele

Näitused

Johann Voldemar Jannsen 200

Näitus on humanitaarsaalis avatud 6. maist kuni 26. oktoobrini.

 

Austria, Saksa ja Šveitsi kogud

Humanitaarsaali üheks osaks on Austria, Saksa ja Šveitsi lugemisala.
Konsultant: tel 630 7360, e-post deutsch@nlib.ee

Saksakeelse kogu konsultant on humanitaarsaalis esmaspäeviti 16-19 ja neljapäeviti 11-14. Teistel aegadel ning juunis-augustis toimub saksakeelse kogu teenindus ja kojulaenutus humanitaarsaali konsultandi vahendusel.

Austria lugemisalas on üle 5000,  Saksa lugemisalas üle 7000 ja Šveitsi lugemisalas üle 3000 teaviku. Siit leiab peamiselt keeleõppe, ajaloo, sotsiaalteaduste ja ilukirjanduse valdkonna raamatuid, filme ja muusikat. Austria lugemisala vahendab informatsiooni ka Liechtensteini Vürstiriigi kohta. Samuti on lugemisalas suur valik ajakirju.

Kojulaenutus
Raamatuid (v.a teatmeteoseid), Goethe Instituudi litsentsiga filme, muusikat, audioraamatuid ja ajakirju (v.a viimast numbrit) saab koju laenutada. Raamatuid laenutame koju kaheks nädalaks, ajakirju üheks nädalaks, filme, muusikat ja audioraamatuid kolmeks päevaks.

Veel erialateavet

 

 

 

Ajalugu |  Kultuuriuuringud | Etnoloogia ja folkloristika | Keeleteadus | Kirjandusteadus

 

AJALUGU

 

Otsinguportaali vahendusel on leitavad litsentsiandmebaasid ja e-raamatud

Winkelmann, Eduard. Bibliotheca Livoniae historica : systematisches Verzeichniss der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands. Berlin, 1878. (Kuni 1877. aastani ilmunud kirjandus).

 Die livländische Geschichtsliteratur. Riga, 1881-1923. (Hõlmab perioodi 1879-1913).

Blumfeldt, Evald ; Loone, Nigolas. Bibliotheca Estoniae historica 1877-1917. Tartu : Loodus, 1933-1939. Elektrooniliselt kättesaadav ka Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa kaudu.

 Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade. Tartu, 1922-1938. (Hõlmab aastaid 1918-1931).
 Baltische Bibliographie : Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen. Marburg : Herder-Institut, 1954- .

 Bibliographia studiorum Uralicorum 1917-1987. Archaeology = Библиографический указатель работ по уралистике. Helsinki ; Москва : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ; Aкадемия Наук СССР, 1988.

 Bibliographia studiorum uralicorum 1917-1987. 1, Arkeologia = Archaeology = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia = Bibliography on Uralic studies : 4 osaa / Suomen Akatemia ; Neuvostoliiton tiedeakatemia. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988.

 Revalsche Zeitung : artiklid 1860-1871: teema-, isiku- ja kohakartoteek. Asub infokeskuses 5. korrusel. Samas asuvad ka kartoteegid, mis koondavad andmeid enne 1944. aastat ja aastail 1952-1991 ilmunud artiklite kohta.

  

Ajalooteavet pakuvad ka:

Eesti Muuseumide Veebivärav

Rahvusarhiiv

Filmiarhiiv

Tallinna Linnaarhiiv

Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Sõjamuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum - Kultuurilooline arhiiv

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum

Eesti Meremuuseum

Okupatsioonide Muuseum

Histrodamus - interaktiivne ajalooalane veebikeskkond

 

KULTUURIUURINGUD

 

Kultuuriuuringute (sh filosoofia, religiooni) erialainfot leiab:

Otsinguportaali vahendusel litsentsiandmebaasid ja e-raamatud

Tartu Ülikool. Filosoofia ja semiootika instituut

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut 

Tartu Ülikool. Eetikakeskus

Tartu Ülikool. Usuteaduskond

Tallinna Ülikool. Humanitaarteaduste instituut

Eesti Kirikute Nõukogu

Siseministeerium. Usuühendused 

Eesti Kultuuriseltside ühendus

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts

Eesti Akadeemiline Orientaalselts

Eesti Piibliselts

Jakob von Uexkülli Keskus

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut

Budismi Instituut

Islamiuuringute Keskus

Maavalla Koda 

 

Etnoloogia ja folkloristika

 

 

Otsinguportaali vahendusel litsentsiandmebaasid ja e-raamatud

Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987. 2, Ethnology and folkloristics. P. 1,Ethnology = Библиография по уралистике = Bibliography on uralic studies. Moskva, 1989.

Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987. 2, Ethnology and folkloristics. P. 2, Folkloristics = Библиография по уралистике = Bibliography on uralic studies. Moskva, 1990.

Bibliographia studiorum uralicorum 1917-1987. 2, Perinnetieteet = ethnology and folkloristics = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia = Bibliography on uralistic studies : 4 osaa / Suomen Akatemia ; Neuvostoliiton tiedeakatemia. Helsinki, 1990.

A bibliography of works published by Estonian ethnologists in exile 1945-1956 / compiled by Ilmar Talve. Stockholm : Estonian Learned Society in Sweden, 1957.

A bibliography of works published by estonian scholars in exile : ethnology 1945-1975 / compiled by Aino Ränk. Stockholm : Institutum Litterarum Estonicum, 1975.

Rooleid, Karin Maria. Eesti rahvaluule bibliograafia (1918-1992). 1 = Bibliography of Estonian folklore (1918-1992) = Библиография литературы по эстонской фольклористике (1918-1992) / Karin Ribenis. Tallinn : Eesti Keele Instituut, 1997.

Rooleid, Karin Maria. Eesti rahvaluule bibliograafia (1918-1992). 2, Registrid ja lisad = Bibliography of Estonian folklore (1918-1992) = Библиография литературы по эстонской фольклористике (1918-1992) = Indices and appendices = Указатели и дополнительные материалы / Karin Ribenis. Tallinn : Eesti Keele Instituut, 1998.

Rooleid, Karin Maria. Eesti rahvaluule bibliograafia (1993-2000) = Bibliography of Estonian folklore (1993-2000) = Библиография литературы по эстонской фольклористике (1993-2000) / Karin Ribenis. Tartu : Eesti Keele Sihtasutus, 2002.

Rooleid, Karin Maria. Eesti rahvaluule elektrooniline bibliograafia (1918-1992)[Võrguteavik] = Electronic bibliography of Estonian folklore (1918-1992) / Karin Ribenis. Tartu ; Tallinn : Eesti Kirjandusmuuseum, 2002.

Ilukirjandus, kirjandusteadus ja rahvaluule : 1940-1990. Aastabibliograafiad / Osvald Kivi ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn, 1957-1991.

Soome-ugri etnograafia ja folkloor : bibliograafia. Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1994-2004.

Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule : annoteeritud kirjanduse nimestik. Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1973-1993.

 Eesti rahvaluule – koondab Eestis tegutsevad folkloristika uurimisasutused ja keskused, sisaldab informatsiooni mitmesuguste trüki- ja digitaalväljaannete kohta, ajakirjade Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore kodulehe ning eesti- ja võõrkeelseid andmebaase. Samuti leiab andmeid teiste soome-ugri rahvaste pärimuse kohta.

 Etnoloogia- ja folkloristikateavet pakuvad ka:

Eesti Muuseumide Veebivärav

Balti Folkloori Instituut

Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Eesti Folkloorinõukogu

MTÜ Fenno-Ugria Asutus

Rahvusarhiiv

Tartu Nefa Rühm - rahvaluule- ja etnoloogiaüliõpilaste ühendus

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

 

KEELETEADUS

 

Otsinguportaali vahendusel litsentsiandmebaasid ja e-raamatud

Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987. 3, Kielitiede = Linguistics. Helsinki : SKS, 1991.

Bibliographia Studiorum Uralicorum 1917-1987. 3, Linguistics = Библиография по уралистике = Bibliography on Uralic studies. Helsinki : Helsinki University Library : Finnish Literature Society, 1994.

Urbis – väljaande “Bibliographia Studiorum Uralicorum” järg, 1988-2000. Tartu Ülikooli raamatukogu andmebaas.

Bibliographia uralica : soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus = финно-угорское и самодийское языкознание в Советском Союзе. Tallinn : Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 1976-1989. – Aastad 1962-1984.

 

Ajakirja Keel ja Kirjandus koondregistrid:

1958-1967

1968-1977

1978-1987

1988-1997

Keelevara - sisaldab mitmesuguseid eesti keele sõnaraamatuid, eesti ja suuremate keelte tõlkesõnastikke, oskussõnastikke jm. Rahvusraamatukogu lugejaarvutites kasutamine tasuta.

Keelealast teavet pakuvad ka

Eesti Keele Instituut

Keelevärav. Eesti keele veebivärav

Eesti Terminitöö

Keeleinspektsioon

Fenno-Ugria Asutus

Võro Instituut

 

KIRJANDUSTEADUS

 

Otsinguportaali vahendusel litsentsiandmebaasid ja e-raamatud

Ilukirjandus, kirjandusteadus ja rahvaluule : 1940-1990. Aastabibliograafiad / Osvald Kivi ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn, 1957-1991.

Bibliographia Studiorum Uralicorum, 1917-1987. 4, Literary criticism = Библиография по уралистике = Bibliography on Uralic studies. Helsinki : Helsinki University Library : Finnish Literature Society, 1993.

Ajakirjade LoomingEesti KirjandusKeel ja KirjandusTulimuld ning Mana koondsisukorrad.

Eesti kirjandus võõrkeeltes. Bibliograafia.

1778-1977

1978-1984

Bibliograafiad eesti kirjanduse tõlgetest vene ja teiste endise Nõukogude Liidu keeltesse, 1940-1990.

Eesti kirjanike personaalbibliograafiad.

Eesti tõlkekirjanduse bibliograafiad, 1940-1990.

1986-1990

 

Eesti kirjanduse tõlkeid 1945-2015. Valiknimestik.

Koostanud S. Suursöödi, T. Ritson, K. Liivak, Eesti Rahvusraamatukogu.

Eesti kirjanduse tõlkeid araabia keelde

Eesti kirjanduse tõlkeid inglise keelde

Eesti kirjanduse tõlkeid prantsuse keelde

Eesti kirjanduse tõlkeid saksa keelde

Eesti kirjanduse tõlkeid ukraina keelde

Eesti kirjanduse tõlkeid vene keelde

 

Välisajalehed veebis

Digiteeritud ajalehed