GIS-päev rahvusraamatukogus 13. novembril

11.11.2019

GIS-päev toob kokku selle ala spetsialistid, teadlased, üldhariduskoolide õpetajad ning noored, et jagada teadmisi geoinformaatika vallas ning luua tutvusi oma erialal. Sel aastal erineb GIS-päev varasematest üritustes, kuna korraldusmeeskonda on kaasatud Tallinna üldhariduskoolide noored ning Tartu Ülikooli tudengid. Programmi ja registreerimise leiate ürituse kodulehelt: www.gispaev.ee.

Geoinfosüsteemid (GIS) on tehnoloogia, mis on viimastel aastatel tänu oma lihtsusele ja suutlikkusele end tõestanud noortele sobiva sillana teaduse ja tehnoloogia tutvustamisel. Lihtsasti kättesaadavad ja kasutatavad GIS-rakendused võimaldavad kaardistada huviobjekte, koguda andmeid uurimustöödeks, tuua tähelepanu ühiskondlikele probleemidele ja aru saada oma linnast või kodukohast. Näitena GIS-i kasutavast noorteprojektist võib tuua eelmisel aastal palju tunnustust saanud projekt Tallinnas, kus koolinoored kaardistasid Tallinna virgestusalasid, esitasid oma projekti rahvusvahelisel konverentsil Riias  ning pälvisid auhinna Tallinna linna poolt. Selleks, et noorte initsiatiivikust geoinfosüsteemide kasutamises tõsta on sel aastal GIS-päeva korraldajad oma meeskonda kaasanud ka üldhariduskoolide õpilased ja üliõpilased. Lisaks ürituse korraldamisele teevad noored ettekande ideedest, milliseid ühiskondlikke probleeme saaksid nemad GIS-i abiga lahendada, et inspireerida teisi noori ning geograafiaõpetajaid uute projektide koostamiseks, tekitada dialoogi noorte ja eriala spetsialistide vahel ja lihtsustada geoinformaatika laiemat kasutust Eesti üldhariduskoolides.

Teabepäeva avasõnad lausub Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. Konverentsil käsitletavate teemade hulgas on ruumiandmete kasutamine Rail Baltic projektis, geoinfosüsteemide roll teaduses ja linnaruumis, asukohapõhised digilahendused koolitunnis, satelliidid ja palju muud põnevat. Näitusealal on võimalik tutvuda geoerialade õppimisvõimalustega kõrgkoolides ning asutuste ja ettevõtete poolt nendel tulevikuerialadel pakutavate töövõimalustega. Avatud on kaks tasuta GIS-töötuba ning paralleelselt toimub Eesti Rahvusraamatukogus koolidevaheline GIS-võistlus.

Geoinformaatika, kartograafia ja asukohapõhised tehnoloogiad on lai ja praktiline valdkond, mis leiab rakendust kõikidel elualadel, alates kohalikest omavalitsustest kuni infrastruktuuri, lennunduse ja riigikaitseni. Geoinformaatikal ja GIS-tehnoloogial on oluline roll digihariduses ja inseneeria erialade õpetamisel koolis, et arendada kaasaegsete tehnoloogiate kasutusoskusi ning andmeanalüüsi ja ruumilise mõtlemise võimekust juba varases koolieas. Üle kogu maailma tähistatav GIS-päev näitabki, kuidas geograafia ja asukohateadlikkus on oluline, kuid tihtipeale märkamatu osa meie igapäevaelust.

Lisainfo:

Katrin Meschin, GIS-päev 2019 projektijuht, gispaev@gmail.com, 52 64 840

Kerti Kulper, RRi kommunikatsioonispetsialist, Kerti.Kulper@nlib.ee, 58 807 324