Baltimaade juubeleid tähistav suurnäitus avatakse peagi Eestis

24.07.2018

Alates 1. augustist on Eesti Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis ja peanäitusesaalis avatud kolme Balti riigi ühisnäitus „Keelu alla! Balti raamat 1918–1940“.

Näitus võimaldab tutvuda kolme Balti riigi kirjastustegevuse ja raamatutoodanguga esimese omariikluse perioodil 1918–1940. Ehkki tollane iseseisvusaeg jäi lühikeseks, tegi kirjastamine kõigis neid läbi märkimisväärse tõusu, mida kinnitab 1920.–1930. aastate raamatutoodangu seninägematu maht ja kvaliteet. Kirjastused ja mitmesugused asutused, organisatsioonid ning seltsid andsid välja mitmekesise sisuga üllitisi, milles olulisel kohal on teaduse ja kultuuri kõrget taset ning kirjastuste võimekust demonstreerivad raamatud (entsüklopeediad, teaduslikud sarjad, maailmakirjanduse sarjad jne). Kirjastamisega tegelesid ka Balti riikides elanud rahvusvähemused.

Seda rikkalikku raamatutoodangut vahendatakse näitusel igast riigist valitud 50 raamatuga, mis on jagatud rubriikidesse: originaalne ilukirjandus, tõlkeilukirjandus, lastekirjandus, teaduskirjandus, populaarteaduslikud raamatud, õpperaamatud, teatmekirjandus, ametkondade väljaanded, kultuuriväljaanded ja vähemusrahvaste väljaanded. Lisaks raamatutele eksponeeritakse kirjastamise ja raamatumüügiga seotud artefakte – kirjastuste kirjavahetust autoritega, aruandeid, reklaammaterjale, fotosid jms.

„Keelu alla! Balti raamat 1918–1940“ ei ole näitus Nõukogude ajal keelatud raamatutest. Metafoorselt viitab näituse pealkiri viiekümneks aastaks keelu alla läinud ajastule, mille märgid peegelduvad raamatutes. Paljude teoste elu jätkus vargsi kodustes, enda teada hoitud raamatukogudes, kus nad jutustasid lugejaile ühe kadunud maailma rikkustest.

Näitus avati esimesena selle aasta märtsis Leedu Rahvusraamatukogus, kus toimus samuti Baltimaade peaministrite Jüri Ratase, Māris Kučinskise ja Saulius Skvernelise tippkohtumine. Novembris rändab näitus edasi Läti Rahvusraamatukokku.

Näituse vältel toimuvad samuti ekskursioonid ning seminar.

Vaata üritust sotsiaalmeedias.

Näituse vältel on avatud ka väljapanek Läti tõlkekirjandusest 7. korruse humanitaarsaalis. Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi juubeleid tähistav näitus jääb avatuks 25. oktoobrini.

Idee: Andris Vilks

Koordinaator: Marta Dziluma

Projektijuhid: Ave Tölpt, Marta Dziluma, Morta Griškevičiūtė, Gerda Paliušytė

Koostajad: Aile Möldre, Viesturs Zanders, Tomas Petreikis

Graafiline kujundus: Tatjana Raicineca, RADADARA

Ruumikujundus ja näituse ülesehitus: BALTA TREND

Tõlkjad: Mari Kannusaar, Tiina Büttner, Aive Mandel, Juris Benķis

Toimetaja: Inna Saaret

Korraldajad: Eesti, Läti ja Leedu Rahvusraamatukogud, Tallinna ja Vilniuse Ülikool

Toetajad: Läti Kultuuriministeerium (Läti Vabariik 100), Läti ja Leedu Suursaatkonnad Tallinnas, Läti Suursaatkond Leedus, Läti Kirjandus- ja Muusikamuuseum

Lisateave:

Ave Tölpt, näituse projektijuht Eestis, Ave.Toelpt@nlib.ee, 630 7150

Aile Möldre, näituse koostaja, aile.moldre@tlu.ee

Kerti Kulper, kommunikatsioonispetsialist, Kerti.Kulper@nlib.ee

A grand exhibition to celebrate the jubilees of the Baltic States will be opened soon in Estonia

As from the 1st of August, the National Library of Estonia exposes in its Foyer Gallery and the Main Exposition Hall a joint exhibition of three Baltic States, “To Be Banned. Baltic Books 1918–1940”.

The exhibition provides an insight to the publishing activities and book production of the three Baltic States during their first period of independence from 1918–1940. Though the then age of independent statehood ran short, the publishing activities flourished in all the countries, which is proved by the unprecedented peaks in the volume and quality of book output in the 1920s and the 1930s. The publishing houses and several institutions, organisations, and societies issued a variety of publications, including books that demonstrate the high level of science and culture, and the capacity of publishers (encyclopaedias, series of academic publications, world literature series, etc.). The Baltic national minorities were also involved in publishing.

The wealth of this book production will be shared at the exhibition, displaying fifty books selected from every country. The exhibition is divided into original fiction, translated foreign fiction, children’s literature, academic publications, popular science publications, textbooks, reference literature, departmental and culture publications, and ethnic minorities publications. In addition to books, several artefacts related to publishing and book trade will be exposed – the publishers’ correspondence with authors, reports, advertising material, photos, etc.

“To Be Banned. Baltic books 1918–1940” is not an exhibition of books banned during the Soviet times. Metaphorically speaking, the title refers to the age of a half of the century that was banned and stigmatised in books. The life of a number of books still continued in secret underground home libraries, where they told a story of a lost world to their readers.

The exhibition was first opened at the National Library of Lithuania, parallel to holding a summit meeting of the Prime Ministers of the Baltic States, Jüri Ratas, Māris Kučinskis, and Saulius Skvernelis. In November, the exhibition travels further to the National Library of Latvia.

During the exhibition, guided tours will take place and a seminar will be held.

Follow the event in social media.

The exhibition that celebrates the jubilees of the Republics of Estonia, Latvian and Lithuania will be opened up to the 25th of October.

 

Idea generated by Andris Vilks

Coordinated by Marta Dziluma

Project managed by Ave Tölpt, Marta Dziluma, Morta Griškevičiūtė, Gerda Paliušytė

Compiled and expertise by Aile Möldre, Viesturs Zanders, Tomas Petreikis

Graphic design by Tatjana Raicineca, RADADARA

Interior design and exhibition set-up by BALTA TREND

Translated by Mari Kannusaar, Tiina Büttner, Aive Mandel, Juris Benķis

Edited by Inna Saaret

Organised by the National Libraries of Estonia, Latvia and Lithuania, and Tallinn and Vilnius Universities

Supported by the Ministry of Culture of the Republic of Latvia (LV 100), the Embassies of the Republics of Latvia and Lithuania in the Republic of Estonia, the Embassy of the Republic of Latvia in the Republic of Lithuania, Literature and Music Museum of Latvia

 

Additional information:

Ave Tölpt, Project Manager of the exhibition in Estonia, Ave.Toelpt@nlib.ee, 630 7150

Aile Möldre, compiler of the exhibition, aile.moldre@tlu.ee

Kerti Kulper, Communications Specialist, Kerti.Kulper@nlib.ee