5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2018

Žürii poolt valitud 5 kauneimat Eesti lasteraamatut ja eripreemiate saajad leiate konkursi lehelt!

Küsimuste korral võtke ühendust konkurss@nlib.ee

 

Reglement

KONKURSS ”5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT” REGLEMENT

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada illustreeritud lasteraamatuid kui vaimse kultuuri nähtust ja tunnustada kirjastajat, kes on leidnud oma raamatule sobiva kunstniku. Võistlust korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Vabagraafikute Ühendus, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahvusraamatukogu.

Konkurss toimub samaaegselt “25 kauneima Eesti raamatu” valimisega.

1. Lasteraamatute puhul hinnatakse terviklahendust, pidades primaarseks illustratsioonide taset.

2. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning diplomi- ja kursusetööd.

3. Raamatuid võivad esitada kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Konkursile esitatavate raamatute arv ei ole piiratud.

4. Osalemiseks tuleb 3. detsembrist 2018 kuni 4. jaanuarini 2019 tuua igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu inforuumi. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet.

5. Võitnud raamatutest kogub Rahvusraamatukogu juurde 1 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti.

6. Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.

7. Žürii valib 5 kauneimat raamatut, mida ei panda pingeritta. Nende illustraatorid, kujundajad, kirjastajad ja trükkalid saavad diplomi.

8. Tunnustamisväärilis(t)e ilustratsiooni(de) olemasolul annab žürii välja kuni 3 eripreemiat illustraatorile.

9. Tulemused tehakse teatavaks veebruari esimesel nädalal Eesti Rahvusraamatukogus avataval võitnud tööde näitusel. Raamatuid tutvustatakse koos võistluse “25 kauneimat Eesti raamatut” tulemustega eesti- ja ingliskeelses kataloogis ning rändnäitusel.

10. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 1. märtsini. Viimata trükised antakse Eesti Lastekirjanduse Keskusele, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

11. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.