25 Kauneimat Eesti raamatut 2018 | Eesti Rahvusraamatukogu

25 Kauneimat Eesti raamatut 2018

Žürii poolt välja valitud 25 kauneimat Eesti raamatut ja eripreemiate saajad leiate konkursi lehelt!

Info "5 kauneima Eesti lasteraamatu" konkursi kohta leiate siit!

Küsimuste korral võtke ühendust konkurss@nlib.ee

 

Reglement

KONKURSI “25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT” REGLEMENT

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada raamatuid kui vaimse kultuuri nähtust, pöörata tähelepanu nende kunstilisele vormile ning vormi ja sisu kooskõlale. Hindamisele kuuluvad traditsioonilisel viisil tiražeeritud raamatud, tegemist ei ole eksperimentaal-raamatute võistlusega. Esimene võistlus toimus Eesti Riikliku Kirjastuse 1956. ja 1957. a. toodangust 25 kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parima raamatu selgitamiseks. Korraldajateks Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing.

25 kauneima raamatu konkursi korraldajad on Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit.

1. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning kujundusgraafikute diplomi- ja kursusetööd.

2. Raamatuid võivad esitada kujundajad, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Võistlusele esitatavate tööde hulk ei ole piiratud. Sarja raamatuid hinnatakse üks kord.

3. Osalemiseks tuleb tuua 3. detsembrist 2018 kuni 4. jaanuarini 2019 igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu infoletti. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet.

4. Võitnud raamatutest kogub Rahvusraamatukogu juurde 2 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti ja 1 komplekt maailma kauneimate raamatute konkursil osalemiseks.

5. Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.

6. Raamatute juures hinnatakse terviklikkust, disaini, küljendust, tüpograafiat, illustratsioone ning teostust (trükk, köitmine).

7. Hindamisele kuuluvad raamatud jagatakse järgmistesse liikidesse:

  • Aimekirjandus

  • Ilukirjandus

  • Kunst

  • Lastekirjandus

  • Sari

  • Õppekirjandus

8. Tunnustamisvääriliste teoste olemasolul valitakse 25 kauneima hulka kõigi liikide esindajad. Vastava(te) teos(t)e puudumisel jääb liik 25 kauneima hulgast välja. Žürii jätab endale õiguse tunnustada 25 kauneima hulka mittejõudnud, kuid omas liigis silma paistnud raamatuid. Tunnustamisväärilis(t)e töö(de) olemasolul annab žürii välja kuni kolm eripreemiat.

9. Väljavalitud kauneimaid raamatuid pingeritta ei seata. Nende kirjastajaid, kujundajaid, illustraatoreid ja trükkijaid autasustatakse diplomiga.

10. Koostööpartneritel on võimalus tutvuda konkursile esitatud raamatutega ja välja anda omapoolseid eripreemiaid.

11. Tulemused tehakse teatavaks veebruari alguses Eesti Rahvusraamatukogus avataval näitusel. Raamatute tutvustamiseks avaldatakse eesti- ja ingliskeelne kataloog ning koostatakse rändnäitus.

12. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 1. märtsini. Äraviimata trükised antakse Eesti Rahvusraamatukogu kogusse, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

13. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.