Ühiskonnateaduste saal

Asume raamatukogu 5. korrusel

Kontaktid: e-post yktsaal@nlib.ee,

tel. 630 7101

Ühiskonnateaduste saalis on „infoteaduse, psühholoogia, sotsioloogia, politoloogia, majanduse ja statistika“ avakogu. Sa võid sisse astuda ka saali juures asuvasse avatud hoidlasse, kust leiad lisaks palju raamatuid ja ajakirju.

 
 
 
 

Jälgi meid sotsiaalmeedias!

 

 

 

Parlamendiraamatukogu uudiskiri - Parlamendiraamatukogu teenuseid, tegevusi, uusi raamatuid ja näitusi tutvustav uudiskiri. Uudiskirja saamiseks sisesta andmed siia.

 

Kojulaenutus

  • koju laenutame raamatukogunduse ja infoteaduse avakogu raamatuid laenutähtajaga 30 päeva

  • raamatukogunduse ja infoteaduse avakogu ajakirju laenutähtajaga 7 päeva

  • lugemissaalide avariiulitel olevat kirjandust, millel on e-kataloogis ESTER staatus KOHAL laenutähtajaga 7 päeva

  • seitsme päeva laenutuse tähtaega ei pikendata

  • koju ei laenutata raamatuid, mille tagumisel kaanel olev vöötkood on märgistatud punase täpiga

 

Meie väljaanded:

Ühiskonnauuringud

Väljaanne Ühiskonnauuringud annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud peamistest uuringutest ja väljaannetest ning tutvustab neid laiemale üldsusele. Vaata ka Euroopa Liidu Nõukogu raamatukogu poolt koostatavat väljaannet Think Tank Review, mis tutvustab EL liikmesriikides läbiviidud uuringuid.

Uuringuid saad otsida ja viimaseid uuringuid leiad siit - yhiskonnauuringud.nlib.ee

Telli teavitus uuest numbrist oma e-posti aadressile siit.

Kontakt: yhiskonnauuringud@nlib.ee

Dixi. Riigikogu liige on öelnud

Väljaanne pakub põhjalikku ülevaadet parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust. Väljaande numbreid saad lugeda digitaalarhiivist DIGAR. Ja varasemate Riigikogu koosseisude kohta siit.  2019. a. märtsi lõpus ilmus väljaande viimane number. Edaspidi leiab parlamendiliikmete kirjutised Riigikogu veebis iga Riigikogu liikme tutvustuslehel.

Uued raamatud - ÜHISKONNATEADUSED - Rahvusraamatukokku saabunud ühiskonnateaduste alaste raamatute nimestik asub e-kataloogis ESTER.

Uute raamatute nimestik uueneb igal nädalal.

 

Andmebaasid

Rahvusraamatukogu vahendusel saab kasutada paljusid sotsiaalteaduste litsentsiandmebaase. Rahvusraamatukogu otsinguportaali kaudu on raamatukogu registreeritud kasutajal juurdepääs andmebaasidele ka väljaspool raamatukogu.

Academic Search Complete (Ebscohost) - akadeemiliste väljaannete artiklite bibliograafia- ja täistekstandmebaas.

Business Source Complete (Ebscohost) - äri- ja majandusalase info ja artiklite bibliograafia- ja täistekstandmebaas.

Political Science Oxford Scholarship Online - Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatud politoloogiast.

Economics and Finance Oxford Scholarship Online - Oxfordi Ülikooli Kirjastuse e-raamatud majandusest ja rahandusest.

Emerald Insight - lai valik juhtimisalaseid ajakirju kirjastuselt Emerald.

SAGE - kirjastuse SAGE ettevõtlus-, humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste, tehnoloogia- ja meditsiinialaste ajakirjade täistekstid.

Research Monitor - sisaldab turu-uuringuid ja analüüse paljude riikide ja valdkondade kohta

Integrum – Venemaad, SRÜ riike ja Baltimaid kajastavate andmebaaside (ca 3500) kogum. Andmebaas sisaldab ajalehtede ja ajakirjade täistekste, uudiseid, pressi- ja ametlikke teateid, personaaliaid, raamatuid jm.

Eesti artiklite andmebaas ISE.

Koostame andmebaasi Vabariigi Presidendi Bibliograafia

President Lennart Meri bibliograafia leiad siit.

Andmebaasi Parlamentarism koostati kuni 31. detsember 2015

Rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasid - majandus-, poliitika- ja rahvusvaheliste suhete alast informatsiooni ja statistikat leiab rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasidest.

Parlamendiraamatukoguna koostame e-väljaandeid

I Riigikogu liikmed Koostaja Piret Viljamaa, toimetajad R. Hillermaa ja G. Randjärv, tehniline toimetaja P. Pärgma, kujundaja M. Plink.  Täiendavaid eluloolisi andmeid võib saata e-postile: yktsaal@nlib.ee 

Naised Eesti parlamendis 1917-1940, 1992-2010 - ülevaade naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus

Rahvusraamatukogust võrsunud parlamendiliikmed - tutvustame nelja inimest, kes on töötanud nii raamatukogus kui ka Riigikogus.

Veebinäitus "Meie parlament ja aeg

23. aprillil 1919. aastal tuli kokku Eesti Asutav Kogu – Eesti esimene demokraatlikult valitud rahvaesindus. Asutav Kogu ja sellele eelnenud Eestimaa Maanõukogu on praeguse Riigikogu eelkäijad ja Eesti parlamentarismi alusepanijad. Läbi 100 aasta kulgenud teekond sisaldab nii võite kui ka  kaotusi ja on kindlalt jõudnud stabiilse parlamentaarse demokraatiani. Veebinäitus „Meie parlament ja aeg“ annab kronoloogilise ülevaate Eesti parlamendi tegevusest, samuti Eesti riigi üldisest toimimisest ja ühiskonnas olulistest sündmustest nii sõnas kui ka pildis. Näitus on jagatud kolme perioodi. Esimene periood 1918–1940 käsitleb Eesti iseseisvumisele eelnenud sündmusi, Eesti riigi ja parlamendi sündi, arengut ja vägivaldset katkestust. Teine periood 1941–1991 on okupatsiooniaastad, kus tähelepanu on eksiilvalitsusel, vastupanuliikumisel Nõukogude Eestis ning taasiseseisvumisel. Kolmas periood 1992–2018 annab ülevaate riigi ja parlamendi arengust vabas Eestis.

Näitus on pühendatud Eesti Vabariigi ja Riigikogu 100. aastapäevale.