Arhiivkogu

Arhiivkogu

Rahvusraamatukogu üheks põhiülesandeks on rahvusteavikute kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. Rahvusteavikutena käsitletakse Eestis kõigis keeltes avaldatud ning välismaal eesti keeles avaldatud väljaandeid, eestikeelsete teoste tõlkeid ja Eestist pärit autorite võõrkeelseid teoseid. Komplekteeritakse raamatuid, perioodikat ja jätkväljaandeid, pisitrükiseid, kaarte, noote, plakateid ja postkaarte, heli- ja videosalvestisi, kompaktandmeplaate, võrguväljaandeid ja trükifaile.

Rahvusteavikuid kogutakse alates 1918. aastast, mil asutati Riigiraamatukogu. Nende pikaajaliseks säilitamiseks loodi 1935. aastal arhiivkogu, kuhu tänaseni komplekteeritakse igast väljaandest üht, kõige paremini säilinud eksemplari. Kronoloogiliselt kuuluvad arhiivkogusse alates 1861 ilmunud eestikeelsed ja alates 1831 ilmunud võõrkeelsed väljaanded, kõik varem ilmunud trükised kuuluvad harulduste kogusse. Võrguväljaannetena komplekteeritud teoseid ja trükifaile säilitatakse digitaalarhiivis DIGAR.

Arhiivkogu komplekteeritakse jooksvalt Säilituseksemplari seaduse ning komplekteerimise juhendi alusel. Järelkomplekteeritavad ja mujal ilmunud väljaanded saadakse ostude ja annetuste teel.

Rahvusteavikud on leitavad e-kataloogis ESTER ning Eesti rahvusbibliograafia ERB andmebaasis. Säilituseksemplaride kasutamine on reguleeritud Rahvusraamatukogu kasutuseeskirjaga. Haruldusi ning arhiivkogusse kuuluvaid rahvusraamatukogu ainueksemplare saab kasutada vaid harulduste ja arhiivkogu saalis.

Võrguväljaanded, trükifailid ja väljaannete digitaalsed koopiad on leitavad digitaalarhiivis DIGAR. Perioodika trükifailid ja digitaalsed koopiad on leitavad DIGARi Eesti artiklid portaali ja digiteeritud eesti ajalehtede andmebaasi DEA vahendusel.

 

Pisitrükised

Pisitrükiste on mahult või sisult väikesed või ajutise tähtsusega info- ja reklaamväljaanded. Rahvusraamatukogu komplekteerib üksnes rahvusteavikutena käsitletavaid pisitrükiseid. Neid säilitatakse lähtuvalt ilmumisaastast pisitrükiste arhiivkogus, mille suurus on üle 255 000 eksemplari, või harulduste kogus. Muusika- ja kunsti teemalisi pisitrükiseid leidub vastavates lugemissaalides.

Rahvusraamatukogus on kättesaadavad:

 • kalendrid,

 • müüri- ja laululehed,

 • toodete kasutusjuhendid;

 • reklaamtrükised: asutuste/organisatsioonide reklaam- ja kliendilehed, toote- ja ravimikataloogid, kaubapakkumisnimestikud;

 • infotrükised: sõiduplaanid, telefoniraamatud, asutusi/organisatsioone tutvustavad väljaanded;

 • üksikute erialade ja ainekursuste õppeprogrammid ning õppeplaanid, mis käsitlevad lühemat perioodi kui 1 aasta;

 • teatri-, kontserdi-, spordi- ja teiste kultuuriürituste kavad ning programmid;

 • ristsõnaväljaanded;

 • valimiste materjalid (v.a. valimisliitude programmid);

 • kirjastuste plaanid (v.a. aastaplaanid);

 • asutuste/organisatsioonidearuanded, mis käsitlevad nende tegevust lühemal perioodil kui 1 aasta.

Arhiivkogus säilitatakse ka tehnikakirjanduse erilaadide kogu, mis sisaldab üle 45 000 eksemplari nõukogude perioodil trükitud tootekatalooge, hinnakirju, norme, standardeid ja tehnilisi tingimusi.

Arhiivkogusse kuuluvad pisitrükised ja tehnikakirjanduse erilaadid on kirjeldatud temaatiliste rühmadena e-kataloogis ESTER ning neid saab kasutada ainult harulduste ja arhiivkogu saalis. Pisitrükiste digitaalkoopiad, võrguväljaanded ja trükifailid on leitavad ka DIGARi otsingu vahendusel.