Otsi andmebaasidest

Otsi andmebaasidest

Peamised otsingukeskkonnad

Otsinguportaal
Otsinguportaali vahendusel on kättesaadav lai valik eesti- ja võõrkeelseid andmebaase. Rahvusraamatukogu registreeritud kasutajad saavad otsinguportaali kaudu lugeda täistekste ka kodus raamatukokku tulemata.

E-kataloog ESTER
E-kataloogist ESTER saab otsida ja laenata raamatuid Rahvusraamatukogust ja teistest raamatukogudest.

Populaarsemad võõrkeelsed andmebaasid

Info

EBSCOHost
Mahukas andmebaas, mille kaudu saab ligi paljudele populaarsetele täistekste pakkuvatele keskkondadele: teadusandmebaasid, meditsiinilisele, ettevõtete ja haridusasutuste infokogudele. 

Pressreader
Ajalehtede ja ajakirjade andmebaas (üle 800 digiteeritud väljaande 80-lt maalt 40-s keeles). Väljaandeid saab lugeda täies mahus ja tagasiulatuvalt lugeda 60 päeva. 

Emerald Management
Artiklite täistekstid juhtimisalastest ajakirjadest.  

Kultuur 

MediciTV
Klassikalise muusika, ooperi- ja tantsuvideote kataloog veebis, sisaldab üle 3000 video. 

Oxford Art Online
Artiklite täistekstid kunstiandmebaasist. 

Teadus 

ProQuest Ebook Central
Teaduskirjandus eri keeltes paljudelt erialadelt. 

Õigus

BECK Premium Online
Saksakeelne täistekstandmebaas, sisaldab seadusi, kommentaare, käsiraamatuid, ajakirju. 

Hein Online
Artiklite täistekstid õigusalastest ajakirjadest. 

WestlawNext
Anglo-ameerika õigussüsteemi kajastav andmebaas. Sisaldab ka artikleid (õigusajakirju kogu maailmast) ning Euroopa Liidu õigusakte ja kohtulahendeid. 

Eesti andmebaasid ja kogud

DIGARi Eesti artiklid
Kõik läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud ajalehed alates 1811. aastast.

Digitaalarhiiv DIGAR
Lai valik digiteeritud kodumaiseid raamatuid, plakateid, postkaarte jm.

Eesti artiklite andmebaas ISE
Eestis ilmuvate ajakirjade, kogumike ja jätkväljaannete artiklite bibliograafiline andmebaas. 

Eesti märksõnastik EMS
Kõiki ainevaldkondi hõlmav märksõnastik raamatute, perioodikaväljaannete, artiklite, nootide, helisalvestiste, kaartide jm teavikute eestikeelseks märksõnastamiseks ja infootsinguks.

Eesti rahvusbibliograafia ERB
Eestis kõigis keeltes ja välismaal eesti keeles avaldatud väljaanded, Eesti autorite teosed ja nende tõlked. 

Eesti õigusbibliograafia BIE
Eestis ilmunud õigusalane kirjandus, Eesti õigusteadlaste tööd ja Eesti õigussüsteemi kohta välismaal ilmunud raamatud (sh ka õigusaktid); ajakirja- ja kogumikuartiklid; bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd.

Reprod
Eesti kunstnike, arhitektide ja fotograafide tööde reproduktsioonid ajakirjadest ja raamatutest. 

Vabariigi Presidendi Bibliograafia
Vabariigi Presidendi kõned, artiklid ja intervjuud, Vabariigi Presidendi tegevus ja kirjutised tema kohta ning Vabariigi Presidendi Kantselei tegevuse kohta ilmunud raamatud; ajalehe-, ajakirja- ja kogumikuartiklid. 

Eesti mikrofilmide register EMIFIR
Mikrofilmide registri EMIFIR eesmärk on rahvusteavikutest ja arhivaalidest valmistatud mikrofilmide tagatiskoopiate registreerimine, andmete alaline säilitamine ja kättesaadavaks tegemine. 

Eesti veebiarhiiv
​Eesti kultuuripärandisse kuuluvad veebis avaldatud inforessursid. 

Ühiskonnauuringud
Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekondade uuringud.

Summaria Iuridica
Õigusartikleid välisajakirjadest, raamatuid, uuringuid ning riikide seadusuudiseid.