25 kauneimat Eesti raamatut

Kauneimad Eesti raamatud 2020

2020 aasta kauneimad raamatud leiate veebinäituselt!

---
Võidutööd tehakse teatavaks 11. veebruaril 2021 OP! telesaates ning Rahvusraamatukogu kodulehel ja Facebook'i kanalil. Auhinnatseremooniat seekord ei korraldata. 

25 kauneimat Eesti raamatut näitus on avatud Eesti Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis 12.—27. veebruarini. Vaata ka eelmise aasta võitjaid veebinäituselt

 

Konkursil võvad osaleda:

 • Eesti kirjastajate välja antud;

 • Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud;

 • ​Eestis trükitud väljaanded.

Konkursi korraldajate poolt moodustatud žüriid hindavad raamatute: 

 • terviklikkust;

 • disaini;

 • küljendust;

 • tüpograafiat;

 • illustratsioone;

 • teostust.

 

Konkursse korraldavad:

Eesti Kirjastuste Liit  
Eesti Rahvusraamatukogu 
Eesti Kujundusgraafikute Liit  
Eesti Lastekirjanduse Keskus 
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit 

Lisainfo ja küsimused: Kaidi Urmet, info@estbook.com

25 kauneima Eesti raamatu reglement 2020

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada raamatuid kui vaimse kultuuri nähtust, pöörata tähelepanu nende kunstilisele vormile ning vormi ja sisu kooskõlale. Hindamisele kuuluvad traditsioonilisel viisil tiražeeritud raamatud, tegemist ei ole eksperimentaal-raamatute võistlusega. 
Esimene võistlus toimus Eesti Riikliku Kirjastuse 1956. ja 1957. a. toodangust 25 kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parima raamatu selgitamiseks. Korraldajateks Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing. 

25 kauneima raamatu konkursi korraldajad on Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjastuste Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit. 

1.     Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning kujundusgraafikute diplomi- ja kursusetööd. 

2.     Raamatuid võivad esitada kujundajad, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Võistlusele esitatavate tööde hulk ei ole piiratud. Sarja raamatuid hinnatakse üks kord. 

3.     Osalemiseks tuleb tuua 1. detsembrist 2020 kuni 6. jaanuarini 2021 igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu inforuumi või saata kulleriga Eesti Rahvusraamatukokku (Endla 3, Tallinn, 15189). Kindlasti kirjutage pakile „25 kauneimat Eesti raamatut“. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet. Täpsem info kodulehel www.nlib.ee/25kauneimat

4.     Võitnud raamatutest kogutakse juurde 2 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti ja 1 komplekt maailma kauneimate raamatute konkursil osalemiseks. Lisaeksemplaride kättesaamine lepitakse eraldi kokku. 

5.     Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii. 

6.     Raamatute juures hinnatakse terviklikkust, disaini, küljendust, tüpograafiat, illustratsioone ning teostust (trükk, köitmine). 

7.     Hindamisele kuuluvad raamatud jagatakse järgmistesse liikidesse: 

·        Aimekirjandus 

·        Ilukirjandus 

·        Kunst 

·        Lastekirjandus 

·        Sari 

·        Õppekirjandus 

8.     Tunnustamisvääriliste teoste olemasolul valitakse 25 kauneima hulka kõigi liikide esindajad. Vastava(te) teos(t)e puudumisel jääb liik 25 kauneima hulgast välja. Žürii jätab endale õiguse tunnustada 25 kauneima hulka mittejõudnud, kuid omas liigis silma paistnud raamatuid. Tunnustamisväärilis(t)e töö(de) olemasolul annab žürii välja kuni kolm eripreemiat. 

9.     Väljavalitud kauneimaid raamatuid pingeritta ei seata. Nende kirjastajaid, kujundajaid, illustraatoreid ja trükkijaid autasustatakse diplomiga. 

10.  Koostööpartneritel on võimalus tutvuda konkursile esitatud raamatutega ja välja anda omapoolseid eripreemiaid. 

11.  Tulemused tehakse teatavaks veebruari alguses. Eesti Rahvusraamatukogus avatakse sellele järgnevalt ka näitus. Raamatute tutvustamiseks avaldatakse eesti- ja ingliskeelne kataloog. 

12.  Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 15. märtsini. Ära viimata trükised antakse Eesti Rahvusraamatukogu kogusse, hilisemaid pretensioone ei rahuldata. 

13.  Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul. 

 

5 kauneima Eesti lasteraamatu reglement 2020

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada illustreeritud lasteraamatuid kui vaimse kultuuri nähtust ja tunnustada kirjastajat, kes on leidnud oma raamatule sobiva kunstniku. Võistlust korraldavad Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Rahvusraamatukogu.

Konkurss toimub samaaegselt „25 kauneima Eesti raamatu“ valimisega.

 1. Lasteraamatute puhul hinnatakse terviklahendust, pidades primaarseks illustratsioonide taset.

 2. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning diplomi- ja kursusetööd.

 3. Raamatuid võivad esitada kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Konkursile esitatavate raamatute arv ei ole piiratud.

 4. Osalemiseks tuleb tuua 1. detsembrist 2020 kuni 6. jaanuarini 2021 igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu inforuumi või saata kulleriga Eesti rahvusraamatukokku (Endla 3, Tallinn, 15189). Kindlasti kirjutage pakile „5 kauneimat Eesti lasteraamatut“. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet. Täpsem info kodulehel www.nlib.ee/25kauneimat

 5. Võitnud raamatutest kogutakse juurde 1 eksemplar, et moodustada 2 näitusekomplekti Lisaeksemplari kättesaamine lepitakse eraldi kokku. 

 6. Tulemused tehakse teatavaks veebruari alguses. Eesti Rahvusraamatukogus avatakse sellele järgnevalt ka näitus. Raamatute tutvustamiseks avaldatakse eesti- ja ingliskeelne kataloog. 

 7. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 15. märtsini. Viimata trükised antakse Eesti Lastekirjanduse Keskusele, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 8. Reglementi muudetakse ainult kõigi osapoolte nõusolekul.Vaata eelnevate aastate Eesti kauneimaid raamatuid veebinäituselt.