25 kauneimat Eesti raamatut

25 kauneimat Eesti raamatut 2019

Ootame nii 25 kauneima Eesti raamatu kui ka 5 kauneima Eesti lasteraamatu konkursile teoseid 3. detsembrist - 6. jaanuarini.

Võistlustele esitatavate raamatute kohta tuleb eelnevalt täita ankeet, ilma selleta teost hindamisele ei võeta.

 

Osaleda võivad:

  • Eesti kirjastajate välja antud;

  • Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud;

  • ​Eestis trükitud väljaanded.

Konkursi korraldajate poolt moodustatud žüriid hindavad raamatute: 

  • terviklikkust;

  • disaini;

  • küljendust;

  • tüpograafiat;

  • illustratsioone;

  • teostust.

Konkursile esitatud raamatu palume hiljemalt 6. jaanuaril tuua Eesti Rahvusraamatukogusse, infolauast juhatatakse teid õigesse ruumi.

NB! Rahvusraamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 10.00-20.00 ja laupäeviti 12.00-19.00. Maja suletakse 20. detsembril kell 14.00 ning 21. detsembrist kuni 1. jaanuarini (k.a.) on raamatukogu suletud. Sel perioodil palume raamatuid mitte tuua!

Võidutööd tehakse teatavaks 4. veebruaril 2019 Eesti Rahvusraamatukogus. 
25 kauneimat Eesti raamatut näitus on avatud Eesti Rahvusraamatukogu trepigaleriis 5.—29. veebruarini

Konkursse korraldavad:

Eesti Kirjastuste Liit  
Eesti Rahvusraamatukogu 
Eesti Kujundusgraafikute Liit  
Eesti Lastekirjanduse Keskus 
Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit 

Lisainfo ja küsimused: Kaidi Urmet, kirjastusteliit@eki.ee 

25 kauneima Eesti raamatu reglement 2019

Konkursi „25 kauneimat Eesti raamatut” reglement 2019
 

Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada raamatuid kui vaimse kultuuri nähtust, pöörata tähelepanu nende kunstilisele vormile ning vormi ja sisu kooskõlale. Hindamisele kuuluvad traditsioonilisel viisil tiražeeritud raamatud, tegemist ei ole eksperimentaal-raamatute võistlusega. Esimene võistlus toimus Eesti Riikliku Kirjastuse 1956. ja 1957. a. toodangust 25 kunstiliselt kujunduselt ja polügraafiliselt teostuselt parima raamatu selgitamiseks. Korraldajateks Eesti Vabariiklik Polügraafiatööstuse ja Kirjastuste Teaduslik-Tehniline Ühing.

25 kauneima raamatu konkursi korraldajad on Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kujundusgraafikute Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit.

1. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning kujundusgraafikute diplomi- ja kursusetööd.

2. Raamatuid võivad esitada kujundajad, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Võistlusele esitatavate tööde hulk ei ole piiratud. Sarja raamatuid hinnatakse üks kord.

3. Osalemiseks tuleb tuua 3. detsembrist 2019 kuni 6. jaanuarini 2020 igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu inforuumi. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet. Täpsem info kodulehel www.nlib.ee.

4. Võitnud raamatutest kogub Rahvusraamatukogu juurde 2 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti ja 1 komplekt maailma kauneimate raamatute konkursil osalemiseks.

5. Raamatuid hindab korraldajate poolt moodustatud žürii.

6. Raamatute juures hinnatakse terviklikkust, disaini, küljendust, tüpograafiat, illustratsioone ning teostust (trükk, köitmine).

7. Hindamisele kuuluvad raamatud jagatakse järgmistesse liikidesse:

• aimekirjandus;

• ilukirjandus;

• kunst;

• lastekirjandus;

• sari;

• õppekirjandus.

8. Tunnustamisvääriliste teoste olemasolul valitakse 25 kauneima hulka kõigi liikide esindajad. Vastava(te) teos(t)e puudumisel jääb liik 25 kauneima hulgast välja. Žürii jätab endale õiguse tunnustada 25 kauneima hulka mittejõudnud, kuid omas liigis silma paistnud raamatuid. Tunnustamisväärilis(t)e töö(de) olemasolul annab žürii välja kuni kolm eripreemiat.

9. Väljavalitud kauneimaid raamatuid pingeritta ei seata. Nende kirjastajaid, kujundajaid, illustraatoreid ja trükkijaid autasustatakse diplomiga.

10. Koostööpartneritel on võimalus tutvuda konkursile esitatud raamatutega ja välja anda omapoolseid eripreemiaid.

11. Tulemused tehakse teatavaks veebruari alguses Eesti Rahvusraamatukogus avataval näitusel. Raamatute tutvustamiseks avaldatakse eesti- ja ingliskeelne kataloog ning koostatakse rändnäitus.

12. Valikust välja jäänud raamatud tagastatakse kirjastajale 14. märtsini. Äraviimata trükised antakse Eesti Rahvusraamatukogu kogusse, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

5 kauneima Eesti lasteraamatu reglement 2019

Konkursi „5 kauneimat Eesti lasteraamatut” reglement 2019


Konkursi korraldamise eesmärk on väärtustada illustreeritud lasteraamatuid kui vaimse kultuuri nähtust ja tunnustada kirjastajat, kes on leidnud oma raamatule sobiva kunstniku. Võistlust korraldavad Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kujundusgraafikute Liit ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Konkurss toimub samaaegselt „25 kauneima Eesti raamatu” valimisega.

1. Lasteraamatute puhul hinnatakse terviklahendust, pidades primaarseks illustratsioonide taset.

2. Võistlusele võib esitada võistlusele eelneva kalendriaasta jooksul Eesti kirjastajate välja antud, Eesti kunstnike kujundatud ja illustreeritud ning Eestis trükitud väljaandeid. Hindamisele ei kuulu osaliselt või täielikult üle võetud kujundusega raamatud ning diplomi- ja kursusetööd.

3. Raamatuid võivad esitada kunstnikud, kirjastajad, autorid, trükkijad või töö tellijad. Konkursile esitatavate raamatute arv ei ole piiratud.

4. Osalemiseks tuleb 3. detsembrist 2019 kuni 6. jaanuarini 2020 tuua igast raamatust 1 eksemplar Eesti Rahvusraamatukogu infoletti. Iga nimetuse kohta tuleb täita ankeet. Täpsem info kodulehel www.nlib.ee. Võitnud raamatutest kogub Rahvusraamatukogu juurde 1 eksemplari, et moodustada 2 näitusekomplekti.Vaata eelnevate aastate Eesti kauneimaid raamatuid veebinäituselt.