Erialateabe koolitused

OLED TUDENG, SPETSIALIST, AMETNIK VÕI NIISAMA VALDKONNA HUVILINE?

Sind huvitab infootsing õiguse, majanduse, psühholoogia, raamatukogunduse, kartograafia, keele ja kirjanduse või ajaloo vallas?

Sind oodatakse rahvusraamatukokku erialateabe koolitusele! Tule ja täienda oma teadmisi ning infootsing on lihtsam, kui oskasid arvata!

Pakume paar korda aastas avalikke koolitusi ja loome asutuste gruppidele just nende soovidele vastavaid koolitusi või muid õpivorme. 

Täiendav info ja broneerimine: haridustegevuse kuraator Pille Slabina, 6 307 368; pille.slabina@nlib.ee

TASUTA Õigusinfo allikate teematund: Kus peidab ennast õigusinfo? 11. oktoobril kell 16.00-17.30!

Praktiline teematund aitab tudengil leida õppetööks vajalikke allikaid. Tutvustame õigusallikate leidmiseks kasulikke Rahvusraamatukogu enda katalooge ja andmebaase, millele Rahvusraamatukogu juurdepääsu võimaldab. Vaatame, kust leiab Eesti ja teiste riikide ning Euroopa Liidu õigusakte ja kohtuotsuseid.

Anname näpunäiteid, kuidas oma otsinguid tõhustada. Lisaks anname ülevaate Rahvusraamatukogu teenustest, mida õigustudengid saavad oma õppetöö hõlbustamiseks kasutada.

Kataloogid ja andmebaasid, millest juttu tuleb: Ester, Eesti õigusbibliograafia (BIE), Otsinguportaal, WestLaw, HeinOnline, Academic Search Complete (EBSCOhost) ja Beck, Riigi Teataja, EurLex.

Rahvusraamatukogu teenused, mida tutvustatakse: personaalne nõustamine, päringud, rühma- ja tööruumide kasutamise võimalused jne.

Teematunni tulemusel tudeng:

♦ Teab, millised Rahvusraamatukogu kataloogid ja andmebaasid on õigusinfo leidmiseks olemas ning oskab neid kasutada;

♦ Teab, millised otsinguvõimalused on väljaspool Rahvusraamatukogu võrku, oskab neid leida ja kasutada;

♦ Teab, milliseid teenuseid Rahvusraamatukogu oma lugejatele pakub, et aidata neid nende töös.

Kestus: 60 minutit, millele huvi korral järgneb Rahvusraamatukogu ja õigussaali tutvustus.

Teematunni läbiivija: Marianne Meiorg, juhtiv spetsialist (andmekaitse ja õigusinfo).

Lisainfo ja broneerimine: Pille Slabina (pille.slabina@nlib.ee)

FREE COURSE: Introduction to Sources of Legal Information on 16th of October 4 pm till 5.30 pm

You are studying law and you have a homework to do? Course work? Or maybe you are already thinking about your thesis? If you want to make sure that you are on a right track, if you are looking in right places or you have hit a dead-end in finding the information you need we can help you.

National Library of Estonia is offering free of charge workshop where we introduce the sources of legal information that the National Library of Estonia provides and legal specialists use. We share tips on where and how to do the best searches. We also talk about services that are created specifically to meet your, the student’s, needs.

Keywords: Ester e-catalogue, Search Portal, WestLaw, HeinOnline, Academic Search Complete (EBSCOhost) and Beck, EurLex, personal consultation, inquiries, group and individual study rooms.

If this seems like something that could be useful for you then you are welcome to join the course on 16th of October 2018 at 4 pm till 5.30 pm.

Additional questions and booking: pille.slabina@nlib.ee Pille Slabina (curator of educational activities)