EODOPEN | Eesti Rahvusraamatukogu

EODOPEN

  • EODOPEN on rahvusvaheline projekt, mis kestab 5 aastat (1.11.2019—31.10.2024) ja hõlmab 15 partnerraamatukogu 11-st Euroopa riigist.

  • Projekt keskendub partnerite kogudes olevatele eelkõige uuematele 20.—21. saj. raamatutele, mille autoriõiguslik seisund on ebamäärane ja mis on seetõttu jäänud siiani digiteerimata ning huviliste eest varjatuks.

  • Projekti peaeesmärgiks on tuua need „peidetud rikkused“ digitaalsel kujul võimalikult suure avalikkuse ette. 

 

EODOPEN teeb 15 000 20. ja 21. sajandist pärit teavikut digitaalselt kättesaadavaks.

EODOPEN keskendub partner-raamatukogu kollektsioonides seni „peidus“ olnud 20-21. sajandi teavikute autoriõiguste määramisele, nende teavikute digiteerimisele ning laiale avalikkusele kättesaadavaks tegemisele. 

 

RR lahendab autoriõiguslikud küsimused ja digiteerib kokku vähemalt 1000 teavikut oma kogudest, mille teeb oma digitaalarhiivis Digar nähtavaks. Lisaks luuakse projekti ühisportaal, kus kajastatakse kõiki projekti raames digiteeritud materjale, mis muudab neile ligipääsemise rahvusvahelisel tasemel mugavamaks ja digiteeritud kultuuripärandi veelgi kasutatavamaks.  

 

Digiteeritud materjalid levivad palju laiemalt, kuna on leitud lahendused erivajadustega inimestele (nt nägemispuue) sobilike failiesitusvormingutele. Samuti on kaasatud noorem lugejaskond tänu projekti käigus analüüsitud,  heaks kiidetud ja kasutusele võetud failivormingutele, mis sobivad esitamiseks nutiseadmetes. 

 

Autoriõiguslike küsimuste lahendamiseks luuakse projekti tulemusena raamatukogutöötajatele püsivad abivahendid ja juhised ning korraldatakse töötubasid, mille tulemusena tõuseb töötajate teadlikkus ja kompetents ning seeläbi lihtsustub nende igapäevatöö (autori jmt)õiguste määramisel ja selles teemas orienteerumisel. 

EODOPEN soovib jõuda 1 miljoni eurooplaseni

EODOPEN projekt soovib jõuda sihtrühmandeni läbi kaasava lähenemise ja kokku soovime kõnetada 1 miljonit eurooplast. Seal hulgas kohalikku raamatukogu kasutajat ning raamatukogu spetsialisti, lisaks ka tudengeid, teadlaseid, õpetajaid, pimedaid ning vaegnägijaid. Kaudselt soovime jõuda kõikide indiviidideni, kes vähemal või suuremal määral kasutavad materjale tänu autorõiguste täpsustamisele ning materjali erinevates formaatides kättesaadavaks tegemisele. 

EODOPEN põhineb Euroopa raamatukogude headel partnersuhetel

Käesolev projekt on jätkuks EOD (eBooks on Demand/e-raamat nõudmisel) projektile, mille käigus loodi tugev partnerlus ning taristu 2008 aasta juulis. EOD on tänaseks päevaks muutunud isemajandavaks võrgustikuks. EODOPEN on rahvusvaheline projekt, mis kestab 4 aastat (1.09.2019- 31.08.2023) ja hõlmab 15 partnerraamatukogu 11-st Euroopa riigist. Projekti veab Innsbrucki Ülikooli Raamatukogu Austriast. 

Kontaktid

www.eodopen.eu 

Airi-Ulrike Lillevälja, eodopen@nlib.ee 
Eesti Rahvusraamatukogu poolne projektijuht 

Silvia Gstreinsilvia.gstrein@uibk.ac.at 
Austria, Innsbrucki Ülikooli Raamatukogu  
Üldprojektijuht
eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens