Väljaanded | National Library of Estonia

Väljaanded

Kirjastamistegevus aitab kaasa Eesti Rahvusraamatukogu seaduses määratletud ülesannete täitmisel, et toimida rahvusraamatukoguna, parlamendiraamatukoguna ja raamatukogunduse arenduskeskusena. Kirjastamispõhimõtted on kinnitanud Eesti Rahvusraamatukogu kirjastusnõukogu.

Rahvusraamatukogu on kirjastamispartneriks Riigikogu Kantseleile. Lisaks paberkandjal väljaannete publitseerimisele täiendatakse 2 korda aastas võrguväljaannet 101 lühielulugu : Riigikogu … koosseis (ingliskeelne väljaanne kannab pealkirja „101 biographies : the …th Riigikogu“).

Koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga antakse välja ajakirja Raamatukogu.

1990. aastast alates on ilmunud Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste sari.

Info Eesti Rahvusraamatukogu väljaannete kohta ja tellimine:
Piret Pärgma, kirjastusspetsialist, tel. 630 7127, e-post: Piret.Pargma@nlib.ee

Eesti Rahvusraamatukogu e-raamatud

2019

 • I Riigikogu liikmed (64mb ja 114mb). Koostaja Piret Viljamaa, toimetajad R. Hillermaa ja G. Randjärv, tehniline toimetaja P. Pärgma, kujundaja M. Plink.  Täiendavaid eluloolisi andmeid võib saata e-postile: yktsaal@nlib.ee

Eesti Rahvusraamatukogu toimetised

Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste sari on ilmunud alates 1990. aastast. Alates 2005. aastast kuuluvad toimetiste sarja kaks allseeriat: raamatukultuuri uuriv „Raamat ja aeg“ ning infoühiskonda uuriv „Informatsioon ja ühiskond“. Mõlema allseeria eelretsenseeritud väljaannete artiklid on indekseeritud ja refereeritud rahvusvahelises andmebaasis EBSCO Publishing: Central and Eastern European Source. Aastail 1990–2004 ilmunud toimetistes avaldatud tekstid ei ole eelretsenseeritud.

Allseeria A, Raamat ja aeg = A, Libri et memoria
ISSN 1736-6984

Reformatsioon – tõlked ja tõlgendused = Reformation – translations and interpretations / Eesti Rahvusraamatukogu; koostanud Piret Lotman. – Tallinn, 2019. – 264 lk. : ill. – (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. A, Raamat ja aeg; nr. 5) ; (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 16). – Bibliograafia joonealustes märkustes. – Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.

Konfessioon ja kirjakultuur = Confession and the literary culture / Eesti Rahvusraamatukogu; koostanud Piret Lotman. – Tallinn, 2016. – 216 lk. : ill. – (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. A, Raamat ja aeg; nr. 4) ; (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 15). – Bibliograafia joonealustes märkustes. – Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.

Heinrich Stahli elu ja looming / Eesti Rahvusraamatukogu; Piret Lotman. – Tallinn, 2014. - 253 lk. : ill. - (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. A, Raamat ja aeg; nr. 3) ; (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 14). - Bibliograafia artiklite lõpus. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.

Lugemise kunst = The art of reading / Eesti Rahvusraamatukogu; koostanud Piret Lotman. – Tallinn, 2011. – 303 lk. : ill. – (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. A, Raamat ja aeg; nr. 2) ; (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 13). – Bibliograafia joonealustes märkustes. – Artiklite kokkuvõtted inglise ja saksa keeles.

Ajalookirjutaja aeg = Aetas historicorum / Eesti Rahvusraamatukogu; koostanud Piret Lotman. – Tallinn, 2008. - 247 lk. : ill. - (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. A, Raamat ja aeg; nr. 1) ; (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 11). - Bibliograafia artiklite lõpus. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.

Allseeria B, Informatsioon ja ühiskond = B, Information and Society
ISSN 1736-6801

Teenuse kvaliteet – raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja = Service quality – library perfomance indicator / Eesti Rahvusraamatukogu; koostanud Anne Veinberg. – Tallinn, 2009. - 272 lk. : ill. - (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. B, Informatsioon ja ühiskond ; nr. 1) ; (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 12). - Bibliograafia joonealustes märkustes ja artiklite lõpus. – Rööptekst inglise keeles.

Eesti Rahvusraamatukogu toimetised (ERRT) = Acta Bibliothecae Nationalis Estoniae (ABNE) = Transactions of the National Library of Estonia (TNLE)
ISSN 1406-3530

Eesti Rahvusraamatukogu väljaanded

Alljärgnevalt on välja toodud viimasel kolmel aastal Eesti Rahvusraamatukogu kirjastuselt ilmunud väljaanded. Infot varasemate aastate väljaannete kohta leiab Eesti rahvusbibliograafia andmebaasist ERB. Väljaannete leidumusandmeid saab  täpsustada e-kataloogis ESTER. Väljaanded on leitavad ka digitaalarhiivis DIGAR, jätkväljaanded DIGARi Eesti artiklite portaalis (osadele väljaannetele võivad kehtida juurdepääsupiirangud).

2019

Riigikogu väljaanded

 • Euroopa parlamendi valimiste käsiraamat 2019. Koostaja Riigi valimisteenistus, keeletoimetaja G. Randjärv, kujundaja M. Plink, projektijuht P. Pärgma.

 • Riigikogu aastaraamat 2016/2017. Peatoimetaja T. Kaljumäe. Koostajad ja toimetajad R. Hillermaa, P. Viljamaa, P. Pärgma, keeleliselt toimetanud G. Randjärv.

 • Jaak Valge. Eesti parlament 1917–1940. Poliitiline ajalugu. Toimetajad R. Hillermaa, G. Randjärv, keeletoimetaja A. Seidla-Suitsu, kujundaja A. Tali.

 • Riigikogu XIII koosseis. Statistikat ja ülevaateid. Peatoimetaja A. Habicht. Toimetajad R. Hillermaa, M. Muul, G. Randjärv, P. Viljamaa, keeletoimetaja G. Randjärv, kujundaja M. Plink.

 • Riigikogu Toimetised nr 39 ja nr 40. Koostaja Riigikogu Kantselei, tehniline toimetaja P. Pärgma, toimetuskolleegiumi liige R. Hillermaa, nr 39 rubriigi Parlamentaarsed uudised koostaja T. Tammiksalu, nr 40 P. Viljamaa.

Rahvusraamatukogu väljaanded

 • Võrguväljaanne I Riigikogu liikmed. Koostaja P. Viljamaa, toimetajad R. Hillermaa ja G. Randjärv, tehniline toimetaja P. Pärgma, kujundaja M. Plink.

 • Reformatsioon – tõlked ja tõlgendused. Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste allseeria „Raamat ja aegˮ. Koostaja P. Lotman, kujundaja M. Plink.

 • Eesti Rahvusraamatukogu aastaraamat 2018. Koostaja ja toimetaja M. Volt, keeletoimetaja G. Randjärv, tõlkija T. Büttner, kujundaja M. Plink, fotograaf T. Malsroos.

2018

Riigikogu väljaanded

 • Riigikogu Toimetised nr 37 ja nr 38. Koostaja Riigikogu Kantselei, tehniline toimetaja P. Pärgma, toimetuskolleegiumi liige R. Hillermaa, rubriigi Parlamentaarsed uudised koostaja P. Viljamaa.

 • Riigikogu valimiste käsiraamat 2019. Koostaja Riigi valimisteenistus, keeletoimetaja G. Eero, kujundaja M. Plink, projektijuht P. Pärgma.

Rahvusraamatukogu väljaanded

 • Piret Lotman. National Library of Estonia 1918-2018. Tõlkija M. Lotman, tõlke toimetaja D. Saunders, pildiallkirjade tõlkied Refiner Translations OÜ, kujundaja P. Niinepuu-Kiik.

 • Piret Lotman. Eesti Rahvusraamatukogu 1918-2018. Toimetaja T. Reimo, keeletoimetaja T. Hallik, kujundaja P. Niinepuu-Kiik.

 • Eesti Rahvusraamatukogu pärlid / Pearls of the National Library of Estonia. Koostaja M. Volt, toimetaja I. Saaret, tõlkija M. Lotman, tõlke toimetaja T. Büttner, kujundaja M. Plink.

 • Eesti Rahvusraamatukogu aastaraamat 2017. Koostaja ja toimetaja M. Volt, keeletoimetaja I. Saaret, tõlkija T. Büttner, kujundaja M. Plink, fotograaf T.Malsroos.

2017

Riigikogu väljaanded

 • Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste käsiraamat 2017. Koostaja Riigi valimisteenistus, keeletoimetaja G. Eero, kujundaja M. Plink, fotograaf T. Malsroos, projektijuht P. Pärgma.

 • Riigikogu aastaraamat 2016/2017. Peatoimetaja T. Kaljumäe. Koostajad ja toimetajad R. Hillermaa, P. Viljamaa, G. Eero; keeleliselt toimetanud I. Saaret ja G. Eero.

 • Riigikogu Toimetised nr 35 ja nr 36. Koostaja Riigikogu Kantselei, tehniline toimetaja P. Pärgma, toimetuskolleegiumi liige R. Hillermaa, rubriigi Parlamentaarsed uudised koostaja P. Viljamaa.

Rahvusraamatukogu väljaanded

 • Album von Reval. Koostaja ja saateteksti autor U. Sildre, kujundaja M. Plink.

 • Eesti Rahvusraamatukogu aastaraamat 2016. Koostaja ja toimetaja M. Volt, keeletoimetaja I. Saaret, tõlkijad M. Kannusaar ja M. Tamm, kujundaja M. Plink, fotograaf T. Malsroos.

 • Kalender 2018: Guido Mambergi reklaamtrükised Rahvusraamatukogus. Koostajad K. Riisalu, K. Kiik, P. Pärgma, teksti autor K. Riisalu, keeletoimetaja I. Saaret, tõlkija M. Kannusaar, kujundaja M. Plink.