Eesti rahvusbibliograafia | National Library of Estonia

Eesti rahvusbibliograafia

Eesti rahvusbibliograafia annab terviklikuima ülevaate Eestis avaldatud väljaannetest läbi aegade.

Rahvusbibliograafia sisaldab teavet raamatute, ajakirjade, ajalehtede, jätkväljaannete, kartograafiateavikute, heli- ja videosalvestiste, noodiväljaannete, piltteavikute ning multimeediaväljaannete kohta, mis on ilmunud Eestis mistahes keeles, väljaspool Eestit eesti keeles ning väljaspool Eestit võõrkeeles, kui väljaande käsitlusaineks on Eesti või eestlased (ehk Estonica).

Rahvusbibliograafia on avaldatud: 

Eestis tegeleb rahvusbibliograafia koostamise ja pidamisega Eesti Rahvusraamatukogu. Rahvusraamatukogu kohustus rahvusbiliograafiat pidada ja väljaanded registreerida tuleneb Säilituseksemplari seadusest (varem Sundeksemplari seadus) ja Eesti Rahvusraamatukogu seadusest.

Rahvusbibliograafia valiku ja registreerimise põhimõtted on täpsemalt kirjas dokumendis Eesti rahvusbibliograafia koostamise alused.

Uued Eesti raamatud

Väljaanne Uued Eesti Raamatud koondab andmeid ühe nädala jooksul Rahvusraamatukokku saabunud ja rahvusbibliograafias registreeritud raamatute kohta. Nimestik uueneb iga nädala alguses.

Lisainfo:
Anne-Ly Utsar
RR kogude arenduse osakond 
tel. 6307 354
E-post: Anne-Ly.Utsar@nlib.ee

Ilmumist ootavad väljaanded

Rahvusbibliograafia ühe osana käsitletakse ka infot peatselt ilmuvama hakkavate väljaannete kohta, ehk nö eelkirjed.

Info ilmuma hakkavate väljaannete kohta jõuab Rahvusraamatukokku, kui kirjastus taotleb oma väljaandele Kirjastajaportaali kaudu standardnumbrit:

Standardnumbri taotlemise käigus esitab kirjastus esialgsed väljaannet kirjeldavad andmed, mille alusel moodustub automaatselt eelkirje. Eelkirjed avaldatakse e-kataloogis ESTER.

Eesti trükitoodangu statistika

Tulenevalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusest, kogub Rahvusraamatukogu Eestis ilmunud raamatute ja perioodiliste väljaannete kohta statistilisi andmeid nagu: nimetuste arv aastas ning trükiarv.

Lisainfo:
* Raamatustatistika: tel. 630 7372 - Tiina Soopa
* Perioodika statistika: tel. 630 7376 - Piret Räpp

Trükitoodangu statistika kohta saab andmeid:

 

Lisainfo ja päringud:
Tel.: 630 7100
E-post: info@nlib.ee