Raamatu teekond: loogeldes loojangu poole | National Library of Estonia

Raamatu teekond: loogeldes loojangu poole

Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu kutsuvad säilitusalasele veebiseminarile 6. mail kell 11.00—17.00.

Säilitamine on mäluasutuste üks olulisi tegevusi, mis tagab kasutajale vajaliku teabe kättesaadavuse kui ka kultuuriväärtuste säilimise. Mida, kuidas ja kui palju säilitada - need on küsimused, millega puutuvad kokku kõik kogusid omavad asutused ja organisatsioonid.  

Rahvusraamatukogu ja Eesti Hoiuraamatukogu säilitusalasel seminaril mõtestatakse raamatute (laiemalt trükiste) tähtsust ühiskonna arengus ja raamatute elukaare erinevaid aspekte. Vaadeldakse säilitamise sisulisi ja praktilisi lahendusi nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis. 

Seminar on suunatud kõigile trükiseid omavatele mäluasutustele ja annab võimaluse tihendada raamatukogude vahelist koostööd, vahetada kogemusi ning kooskõlastada säilitusalaseid põhimõtteid. Sihtrühmaks on raamatukogud, muuseumid, arhiivid, jt kultuuriasutused ja -organisatsioonid, kes tegelevad trükiste väljaandmise, kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega.  

Moderaator: Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja  
 

Rohkem infot: Kaire Lass, Eesti Rahvusraamatukogu peavarahoidja, kaire.lass@nlib.ee, 5680 7104

Päevakava: 

11.00—11.05 Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo avasõnad  

Sissejuhatavad ettekanded  
 

11.05—11.30 Teadlaste roll inimeste digijälgede loomises 
Maria Murumaa-Mengel, PhD, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi  sotsiaalmeedia lektor 

11.30—11.50 Raamat 21.sajandi rahvusraamatukogus 
Piret Lotman, RR vanemteadur

11.50—12.10 Väljaannete säilitamine Eestis  
Ülle Talihärm, Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik

12.10—12.30 Uus erand kultuuripärandi kättesaadavaks tegemiseks  
Henrik Uustalo, Eesti Rahvusraamatukogu autoriõiguse juhtiv spetsialist

Raamatukogude ülevaated ja ootused hoiuraamatukogu teenusele 
 

12.35—12.55 Tartu Ülikooli raamatukogu ülevaade 
Kristhel Haak, Tartu Ülikooli raamatukogu kogude arenduse osakonna juhataja 

12.55—13.15 Teavikute säilitamisest Tallinna Keskraamatukogus  
Aivi Sepp, Tallinna Keskraamatukogu töötlusosakonna juhataja 

13.15—13.35 Hoiuraamatukogu kui rahvaraamatukogu oluline koostööpartner  
Kaili Õunapuu-Seidelberg, Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor 

13.35—13.55 Paneme raamatud liikuma! 
Riin Olonen, Eesti Rahvusraamatukogu raamatukogusüsteemi peaspetsialist

14.00-14.50 Lõunapaus  

Hoiuraamatukogud maailmas ja Eestis 
 

14.50—15.15 To receive, store and offer material for the use of other libraries - The tasks of  National Repository Library of Finland 
Johanna Vesterinen, Soome Hoiuraamatukogu direktor

15.15—15.40 The Cooperative Storage Library Switzerland (CSLS) – a successful multi-cantonal cooperation  
Daniel Tschirren, Luzerni Kesk- ja Ülikooli raamatukogu asedirektor

15.40—16.00 Säilitada või hoida? Toimida või tegutseda? Omada või olla? Eesti Hoiuraamatukogu täna ja teel tulevikku  
Gerda Kulli-Kordemets, Eesti Hoiuraamatukogu direktor

Vestluspaneel  
 

16.00—17.00  Raamat kui prügi
Gerda Kulli-Kordemets, Eesti Hoiuraamatukogu direktor 
Marion Leetmaa, AS Ragn Sells kommunikatsioonispetsialist
Esper Linask, AS Keskkonnateenused välisturgude ostu-müügijuht 
Kristian Kirsfeldt, Disaini Loovagentuur Velvet, disaini loovjuht 
Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja

---

Soovita, milliseid raamatuid digiteerida ja kõigile kättesaadavaks teha: www.nlib.ee/soovita
Rohkem infot EODOPEN projekti kohta: www.nlib.ee/eodopen