Läti Rahvusraamatukogu tähistab Jaan Krossi 100. juubelit | National Library of Estonia

Läti Rahvusraamatukogu tähistab Jaan Krossi 100. juubelit

15.11.2020

Lätis oli silmapaistva eesti kirjaniku Jaan Krossi 100. juubeliks, mida eestlased ja soomlased aasta alguses laialdaselt tähistasid, kavandatud ettevõtmised juba kevadeks – korraldada näitus ja konverents Läti Rahvusraamatukogus. Pandeemia sundis mitu korda plaane muutma, seepärast toimub Jaan Krossi elule ja töödele pühendatud kokkusaamine virtuaalselt, Läti ja Eesti Rahvusraamatukogude kodulehtedel avaldatakse konverentsil esinejate esseed.

Läti Rahvusraamatukogu pakub eesti lugejatele läti ajaloolase Mārtiņš Mintaursi käsitlust “Ajaloo kirjutamisest ja lugemisest pärast kroonikaajastu lõppu” ja luuletaja Inese Zandere esseed “Krossi lugeja mälestused” Contra tõlkes, ning tõlkija Maima Grīnberga visandit “Minu Kross”. Samas Jaan Unduski essee “Häbi ja süü Jaan Krossi loomingus”, Maarja Unduski mälestuspilt “Jaan Kross, kõigutamatu kese” ja soome tõlkija Jouko Vanhaneni mõtisklus “Jaan Krossi tõlkija Jaan Krossist” on läti keeles avaldatud Maima Grīnberga tõlkes

Näitus “Romaan ajalooga. Jaan Kross 100”, mis sündis Läti Rahvusraamatukogu koostöös LRR Tugiühinguga, avati 23. septembril ja jääb vaatamiseks aasta lõpuni. Seal on eksponeeritud autori Eestis välja antud raamatud, aga ka tõlked teistesse maailma keeltesse ja biograafiline fotogalerii. Näitus jaguneb seitsmeks romaani peatükiks: “Juubelist”, “Kuulsusest”, “Luulest”, “Sõnumist”, “Keeltest”, “Pärandist”, “Kangekaelsusest”. Selle kontseptsiooni on loonud läti luuletaja Inese Zandere, töörühmas osales ka tõlkija Maima Grīnberga, projektijuht Anda Boluža, kunstnik Verners Timoško, väljapaneku eksponaatidega aitas Jaan Krossi tütar kunstnik Maarja Undusk, soomendaja Jouko Vanhanen, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Kirjanduse teabekeskus. Näituse toimumist, esseede kirjutamist ja tõlkimist toetasid Läti Kultuurkapital ja Eesti Kultuurkapital.

Lätis on seni ilmunud 5 Krossi raamatut: “Klio silma all” (1978), “Keisri hull” (1999), “Paigallend” (2002), “Professor Martensi ärasõit” (2011) ja “Kolme katku vahel” (2012), ajakirjas “Domuzīme” avaldati 2020. aastal luuletsükkel “Maailma avastamine”. Konverentsi ja näituse eestvedajate peamiseks eesmärgiks on Jaan Krossi teoste jõudmine läti lugejate aina laiema ringini ja teerajamine uutele tõlgetele. 

Esseed:

Head lugemist!