Aardejahid ja videomängud | National Library of Estonia

Aardejahid ja videomängud

Kutsume 5.12. klasside õpilasi RaRa majas toimuvatele aardejahtidele ning videomänge tutvustavasse haridusprogrammi!

Rahvusraamatukogu väiksesse majja tuli kaasa ka LVLup! Videomängude muuseum, kus saab näha ja proovida videomänge läbi aastakümnete – mängutoas on 1980. aastate konsoolid, aga ka uue aastatuhande masinad, sealhulgas Eestis loodud arvutimäng "Skyroads".

 • Nii aardejaht kui ka videomängude programm on tasuta!

 • Valida võib ka ainult aardejahi.

 • Kui videomängude programmis soovib osaleda suurem kui 15-liikmeline rühm, tuleb lisaks valida ka aardejaht. Kahe tunni jooksul on kõigil õpilastel võimalus saada osa mõlemast tempokast ja liikuvast programmist.

 • Programmi kestus: 60 minutit, aardejahi ja videomängude kombinatsiooni puhul 120 minutit.

 • Aaardejaht toimub eesti keeles.

 • Videomängude programmi võib tellida eesti, inglise või prantsuse keeles!

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Videomängude haridusprogramm toimub koostöös videomängude muuseumiga LVLup! 

Tutvu aardejahtide ning videomängude haridusprogrammi sisuga

 

Aardejaht (5.–12. klass)

Mis põhjusel võiks raamatukogust läbi astuda ka see inimene, kelle lemmiktegevus ei ole telliskivipaksuste romaanide lugemine? Miks näiteks tasuks riiulitel tuhlata enne ettevõtte asutamist? Mida põnevat leidub raamatukogus peale raamatute?

Lühitutvustus

Aardejaht on avastusretk sõprade seltsis. Tule Rarasse kohale ja lükkame üheskoos ümber müüdi igavast ja hallist raamatukogust! 

Pikkus: 60 minutit

Seosed õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega 

 • Õpipädevus: õpilane hangib õppimiseks vajaminevat teavet, kasutab õpitut erinevates kontekstides ja probleeme lahendades.

 • Suhtluspädevus: õppija saab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, teeb koostööd.

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tutvub kultuuripärandi ja infoallikatega.  

 • Ettevõtlikkuspädevus: koostöö tegemine erinevates gruppides, enda arvamuse selge väljendamine, probleemidele loova lahenduse otsimine, kultuuripärandi väärtustamine ja ühiskonna ning enda seotuse tajumine. 

Seotud õppeained: ajalugu, geograafia, eesti keel, ühiskonnaõpetus 

Hariv programm videomängude arengust

Miks vanad videomängud tunduvad keerulisemad kui uued? Mis mänge mängiti meil ja mujal? Kuidas on mängud muutunud ja arenenud? 

Lühitutvustus

Hariv videomängude programm ühendab ajalootunni legendaarsete videomängude mängimisega. Avastame vanade videomängude kohta midagi uut ja põnevat ning loomulikult mängime! 

Saame proovida mitmekesist mängude valikut:

 • mängud, millest võisid unistada omal ajal juba tänased vanavanemad; 

 • mängud, millega sisustasid kunagi aega praegused emad-isad ning

 • mängud, mis on tuttavad ka 21. sajandi noortele. Täiendav info haridus@nlib.ee või telefonil 6307 198Tutvu ka

Või kutsu