Ametlik teave, dokumendid

Eesti Rahvusraamatukogu on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Eesti Rahvusraamatukogu seaduse ja põhikirja ning teiste õigusaktide alusel kooskõlas raamatukogutööd reguleerivate rahvusvaheliste normide ja põhimõtetega.

Rahvusraamatukogu kõrgeim organ on nõukogu.
Raamatukogu tööd juhib peadirektor.

Ametlik nimetus: Eesti Rahvusraamatukogu
Ametlik lühend: RR
Registrikood: 74000139
Käibemaksukohuslane: EE100179475
Tehingupartneri kood: 632201
Kontonumber:
Swedbank EE312200221001158934
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Tel 630 7502
E-post: nlib@nlib.ee

Asutus võtab vastu e-arveid. E-arvete vastuvõtmise teenusepakkuja on: Fitek, Fitek AS (10179336)

Peadirektor: Janne Andresoo


JANNE ANDRESOO

Eesti Rahvusraamatukogu,
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn
tel. 630 7600
faks 631 1410
E-post: nlib@nlib.ee

 

 
 
 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE

Sünniaeg 14. august 1965
Sünnikoht Tallinn

Haridus
Ärijuhtimise magister strateegilise juhtimise erialal – Tartu Ülikool 2013
Infoteaduste eriala doktoriõpe, õppekava läbitud, doktoritöö kaitsmata - Tallinna Ülikool 2000-2004
Magister artium (infoteadus) – Tallinna Pedagoogikaülikool 1996
kõrgharidus –  Tallinna Pedagoogiline Instituut, raamatukogundus ja bibliograafia 1987

Perekonnaseis abielus, tütar

Töökogemus
alates 16. septembrist 2008 Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
aprill-september 2008 Eesti Rahvusraamatukogu kogude osakonna juhataja-peavarahoidja
2004-2008 Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja
1997-2004 Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf
1994-1997 Eesti Rahvusraamatukogu komplekteerimisosakonna rahvusbibliograafia sektori juhataja
1990-1994 Tallinna Pedagoogikaülikooli raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri õpetaja
1987-1990 Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja bibliograafia kateedri vanemlaborant

Organisatsiooniline ja erialane tegevus
- Osalemine nõukogudes ja kutseühingutes
Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CDNL) liige, Euroopa
Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CENL) liige, IFLA
rahvusraamatukogude sektsiooni alalise komitee liige, Kutsekoja kultuuri
kutsenõukogu liige, Arhiivinõukogu liige, Teadusraamatukogude nõukogu
liige, ELNET Konsortsiumi juhatuse liige, Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühingu (ERÜ) raamatukoguhoidjate kutseeksamikomisjoni liige.

- Ajakirja “Raamatukogu” ning jätkväljaannete „Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, A. Raamat ja aeg”, „Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, B. Informatsioon ja ühiskond” toimetuskolleegiumi liige.

- 1994. aastast alates töötanud osakoormusega lektorina Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonnas (2008. aastast Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut), õpetades ainekursusi „Teavikute kirjeldamine”, „Multimeedia ja elektrooniline kirjastamine”, „Teabekorraldus ja -vahendamine”, „Infosüsteemid ja -võrgud”, „Elektroonilised võrguväljaanded rahvusteavikuna”. Kaheteistkümne kaitstud bakalaureuse- ja nelja magistritöö juhendaja.

Publikatsioonid

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmed:

Signe Kivi – signe.kivi@riigikogu.ee

Mihhail Lotman – mihhail.lotman@riigikogu.ee

Peeter Rahnel – peeter.rahnel@riigikogu.ee

Andres Kollist andres.kollist@tlulib.ee​

Priit Pirsko – priit.pirsko@ra.ee

Peep Jahilo - peep.jahilo@riigikogu.ee

Ülle Talihärm - ulle.taliharm@kul.ee


Nõukogu sekretär

Kristi Soone – kristi.soone@nlib.ee